1. Vacatures
  2. Beoogd Directielid | Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Beoogd Directielid | Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer

Word jij richting gevend aan een organisatie waar behoefte van de klant en dynamiek van de buitenwereld centraal staat? Reageer dan nu!

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hub Dassenplein, Sittard, Limburg
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Beoogd Directielid | Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer

De stad
Sittard-Geleen ligt uniek, in het smalste deel van Nederland, tussen België en Duitsland: de Euregio Maas-Rijn. Met onze ruim 92.500 inwoners is het de centrumgemeente van de regio en de derde gemeente van de provincie Limburg. Samen met Maastricht, Heerlen en de andere Zuid-Limburgse gemeenten heeft zij de ambitie om één van de aantrekkelijkste regio’s te worden in Europa.

Herkenbaar is de gemeente door de prachtige Maasvallei en de vloeiende overgang naar het heuvelland. Als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties in de topsector Chemie, komen mensen uit alle windstreken naar Sittard-Geleen. Er is een ruim onderwijsaanbod: van vmbo-scholen tot universitaire opleidingen. Veelal in nauwe wisselwerking met het bedrijfsleven. Onderscheidend zijn: automotive (VDL NedCar), logistiek (Barge Terminal), zorg (Zuyderland), chemische industrie (Sabic, OCI), MKB en, niet in de laatste plaats, de Brightlands Chemelot Campus. Sittard-Geleen vormt een knooppunt van infrastructuur met de grootste binnenhaven van Nederland, internationale snelwegen en de nabijheid van een vliegveld.

Het is prettig wonen, werken en leven in Sittard-Geleen. Er is een breed aanbod van sportvoorzieningen, waaronder de Sportzone Limburg en de 400-meter ijsbaan. Er is een rijk verenigingsleven passend bij de Limburgse tradities, zoals carnaval, schutterijen, harmonieën en fanfares. En niet te vergeten: de vele evenementen, zoals de grote publiekstrekker, het Oktoberfeest.

Er zijn ook uitdagingen: De aanwezigheid van twee stadskernen roept veel vraagstukken op omtrent de complementariteit van elkaars kwaliteiten. Voor de stedelijke opgaven en uitdagingen waar Sittard-Geleen voor staat, is samenwerking op alle niveaus onontbeerlijk. De bestuurlijke omgeving is complex. Sittard-Geleen heeft veel potentie, die potentie is voelbaar in het bestuur, de organisatie en in de omgeving. Het benutten van die kracht en kansen is de uitdaging en vraagt om krachtige samenwerking op alle niveaus.

Organisatie
De directie geeft richting aan de koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie met de blik naar buiten. Op weg naar een organisatie die inspeelt op (toekomstige) ontwikkelingen. Ruimte gevend aan ondernemerschap van de medewerkers en initiatieven van inwoners en partners waarderend. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Zelfs als het even tegenzit. Met als doel om meer maatschappelijke resultaten te bereiken voor en met inwoners, ondernemers en partners in de gemeente.

De gemeentelijke organisatie bestaat op de moment nog uit drie lagen: 2 directeuren, 4 clusterhoofden en daaronder 21 teammanagers. Op dit moment kantelt de organisatie stap voor stap naar een directiemodel waarin de laag clusterhoofden zal verdwijnen. Je bent daarom bij je start onderdeel van het directieteam in oprichting met in je portefeuille in eerste instantie het cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer. In de loop der tijd zal je scoop verbreden en een tweede cluster of taakveld worden toegevoegd.

Taken en verantwoordelijkheden
Het cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer bestaat uit drie teams die elk integraal aangestuurd worden door een teammanager. Team Planning en Opdrachten, team Projecten en team Wijkbeheer. De medewerkers binnen het cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer zorgen voor de openbare ruimte van Sittard-Geleen. Met hun projecten dragen ze bij aan de ontwikkeling en de kwaliteit van de stad. Samen met burgers, bedrijven en instellingen creëren zij een veilige en duurzame leefomgeving. De formatie eigen personeel van het cluster bedraagt ruim 115 fte.

Het cluster bevindt zich op diverse onderdelen in een verbetertraject dat veel aandacht vraagt van de leiding. Je gaat voorop in het mede vormgeven en uitdragen van de organisatiecultuur van de gemeente Sittard-Geleen. Die cultuur is gebaseerd op verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap tonen van taken en resultaat neerzetten in combinatie met omgevingsbewustzijn. In je rol als leidinggevende van het cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer toon je leiderschap door mensen te verbinden: onderling en aan de opgaves waar de organisatie voor staat. Je stuurt op cultuur, houding en gedrag en legt verantwoordelijkheden waar ze horen. Je houdt de teammanagers stevig in positie door ze te coachen en vertrouwen te geven in regelruimte en eigen verantwoordelijkheid. Je stuurt op procesmatig resultaat behalen voor het cluster, maar ook op samenwerking en oog voor de integraliteit en efficiënte inzet van middelen. In je rol als sparringpartner voor directie en bestuur schakel je makkelijk en ben je bewust van bestuurlijke en politieke belangen.

Als lid van het directieteam wordt naast de behartiging van je portefeuille ook een actieve en substantiële bijdrage verwacht in de ontwikkeling van concern en organisatie. Zo zijn leden van het directieteam opdrachtgever in cluster-overstijgende projecten, processen en HR-ontwikkelingen.

Functie-eisen

Profiel
Je hebt een afgeronde hbo- of academische opleiding, ruime leidinggevende ervaring in een veranderende organisatie en affiniteit met een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt een brede ervaring met de verschillende beleidsterreinen van een gemeente dan wel specifiek met het ruimtelijke domein. Je loopt warm voor organisatieontwikkeling en resultaten neerzetten door mensen in hun kracht te zetten en te verbinden aan een gemeenschappelijk doel. Je laat voorbeeldgedrag zien in verantwoordelijkheid, transparantie en samenwerken. Je bent een onderscheidende gesprekspartner in het directieteam.

Aanbod
Word jij richting gevend aan een organisatie waar behoefte van de klant en dynamiek van de buitenwereld centraal staat? Waar in verschillende teams wordt gewerkt aan gezamenlijke opgaven in een open en transparante werkomgeving waar duidelijk is wat we van elkaar verwachten. Waar een gezonde balans is tussen ambitie en betaalbaarheid. Waar met nieuwe (digitale) technieken wordt gewerkt aan een duurzame toekomst. Waar een aantrekkelijke, effectieve, wendbare, duurzame en krachtige leefomgeving het doel is.

Wij hebben jou nodig ons te helpen dit doel te bereiken en trots te zijn op ons werk en de resultaten die we bereiken.

Bij deze uitdaging hoort een passend arbeidsvoorwaardenpakket gebaseerd op schaal 15/16 afhankelijk van ervaring en volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

Inlichtingen
Delfin Executives begeleidt de Gemeente Sittard-Geleen in deze vacature. Voor informatie over de procedure, functie en arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Elise Lansu (06-23909009), partner bij Delfin Executives. Voor meer inhoudelijke vragen kun je ook terecht bij Gert-Jan Kusters, Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris Gemeente Sittard-Geleen (06-29544943).

Kunnen we op jou rekenen? Wij kijken er naar uit je sollicitatie in de vorm van motivatiebrief en cv te ontvangen via het online sollicitatieformulier. De reactietermijn loopt tot en met 29 november 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.