1. Vacatures
 2. Directeur Veiligheid

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur Veiligheid

Heb je hart voor een veilige stad en weet je daarbij daadkrachtig de koers te bepalen? Dan is deze functie iets voor jou! Voor Gemeente Utrecht is Aardoom & de Jong op zoek naar een Directeur Veiligheid.

meer dan een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Stadsplateau, Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Directeur Veiligheid

Functieomschrijving
Als Directeur Veiligheid zorg je ervoor dat het bestuur en de organisatie adequaat worden ondersteund in het uitvoeren van de opgaven ten behoeve van de burgers en partijen in de stad. Je kent de opgaven van de stad en levert een integrale en proactieve bijdrage aan de uitvoering van het collegeprogramma 2018- 2022 ‘Ruimte voor iedereen’. De ontwikkelopgave voor de organisatie ‘Utrecht Centraal’, oftewel meer focus op wat in stad gebeurt en meer samenwerken aan opgaven in de stad, wordt verder doorgezet. Het opgavegericht werken vraagt onder meer het verder versterken van de verbinding en samenwerking met andere organisatieonderdelen.

Als Directeur Veiligheid heb je de volgende hoofdtaken:
 • Je geeft leiding aan de eenheid Veiligheid. Dit doe je resultaat- en ontwikkelingsgericht.
 • Je levert met de eenheid Veiligheid actief een bijdrage aan de bredere opgaven in de stad. Ook aan die opgaven die onder de verantwoordelijkheid van andere organisatieonderdelen vallen.
 • Je bent eerste adviseur en aanspreekpunt van de burgemeester in het werkveld van openbare orde en veiligheid. Je adviseert de burgemeester over dossiers en thema's met een hoge complexiteit.
 • Je adviseert het gemeentebestuur op strategisch niveau op gemeentebrede bestuurlijke en politiek gevoelige beleidsterreinen die het veiligheidsdomein betreffen.
 • Je voert regie op het veiligheidsdomein en hebt daartoe afstemming en samenwerking met veel verschillende in- en externe partners over de te leveren bijdragen aan het veiligheidsdomein.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het op orde zijn, het voorbereid zijn en het goed functioneren van de gemeentelijke crisisorganisatie. Hiertoe onderhoud je strategische netwerkrelaties en vervul je samen met je MT-leden een functie in het veiligheidspiket. En je bent in geval van een crisissituatie de strategisch adviseur bevolkingszorg of hoofd van de gemeentelijke crisisorganisatie.
 • Je bent vertegenwoordiger van de Utrechtse veiligheidsorganisatie en partner van het Openbaar Ministerie, de Politie en de Veiligheidsregio en de G4-directeuren.
 • Je hebt vanuit Utrecht de beheerverantwoordelijkheid voor het Veiligheidshuis regio Utrecht Bureau Regionale Veiligheidsstrategie en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Midden-Nederland.

Functie-eisen

Functie-eisen
Als Directeur Veiligheid beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Minimaal 7 jaar managementervaring op strategisch niveau in een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Ruime ervaring met integrale strategische advisering aan bestuurders op een bestuurlijk en politiek gevoelig beleidsterrein in een dynamische omgeving.
 • Ruime werkervaring in het werkveld openbare orde en (zorg en) veiligheid, waaronder crisisbeheersing.
 • Affiniteit met medezeggenschap en participatie van medewerkers en met bedrijfsvoering.

Persoonsprofiel
 • Je bent een stevige persoonlijkheid die tegelijkertijd over soepelheid beschikt en met gezag optreedt.
 • Je bent een verbinder en een netwerker in hart en nieren. Je kijkt met een brede blik wat er nodig is om de opgaven in de stad te realiseren en zoekt daarbij actief de samenwerking.
 • Je bent een inspirator en een boegbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Met visie en inspiratie geef je richting aan de koers.
 • Je weet met een overkoepelende blik prioriteiten te stellen, durft besluiten te nemen, en weet anderen te overtuigen.
 • Je beheerst het balanceren tussen het proactief oppakken van enerzijds urgente problemen in onze snelgroeiende stad en anderzijds belangrijke hardnekkige vraagstukken die – samen met de partners – om een programmatische aanpak vragen.
 • Je bent een modern leider en geeft professioneel vertrouwen en ruimte in combinatie met duidelijke verwachtingen over verantwoordelijkheden en gewenst gedrag.

Competentieprofiel
Resultaatgericht, overtuigingskracht, sturen, impact, stressbestendig, netwerken, opbouwen en onderhouden van relaties, interpersoonlijke en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Bedrijfsprofiel
Utrecht is één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland. Met een prachtige historische binnenstad en veel groen en water in en om de stad. Een overzichtelijke en diverse stad, waar veel (en steeds meer) mensen willen wonen, werken en studeren. Utrecht is volgens de EU één van de meest concurrerende regio’s van Europa. Utrecht is koploper op het gebied van gezond stedelijk leven voor iedereen. Met lef, ambitie en innovatieve oplossingen investeert Utrecht in de gezonde stad van vandaag en morgen. De ongeveer 4000 medewerkers van de gemeente Utrecht werken samen met inwoners, ondernemers en instellingen dagelijks voor Utrecht. Zij weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en met wie en hoe oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief.

Utrecht groeit.
Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. De gemeente zoekt mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in de gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen de medewerkers aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen ze naar de kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Utrecht wil een veilige stad zijn en blijven voor iedereen. Het veilig maken en houden van de stad is de komende vier jaar het hoofddoel van het Utrechts veiligheidsbeleid. In het Integraal Veiligheidsplan zijn de ambities voor de komende periode geformuleerd. Op basis van gesprekken in de stad en onderzoek zijn vier onderwerpen gekozen die de komende jaren extra aandacht verdienen: de drugscriminaliteit effectief verstoren, sterkere verbinding van zorg en veiligheid voor kwetsbare personen, meer bewustwording en cyberveiligheid voor de digitale stad en het verbeteren van de verkeersveiligheid in Utrecht.

De afdeling Veiligheid
De afdeling Veiligheid (circa 75 medewerkers) draagt bij aan een veilig Utrecht. De medewerkers werken aan toename van wijkveiligheid en veiligheidsgevoelens, aan afname van criminaliteit en jongerenoverlast, en aan het voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare orde. Dit doen zij samen met politie en het openbaar ministerie, maar ook samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen in de stad. Bij Veiligheid werken, betekent dan ook oog en oor hebben voor een stad en een organisatie met veel diversiteit, vraag- en resultaatgericht (samen)werken, flexibiliteit en veel ruimte voor initiatief. De afdeling Veiligheid werkt rechtstreeks voor de burgemeester en faciliteert het bestuurlijk proces. Complexe vraagstukken, media-aandacht, bestuurlijke interventies en onvoorziene incidenten maken dynamiek en flexibiliteit tot een vaste waarde in het dagelijks werk.

Arbeidsvoorwaarden
Naast een inspirerende, veelzijdige en flexibele werkomgeving, waar veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling is, biedt de gemeente Utrecht jou:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tot maximaal €7.726,- (schaal 16) op basis van 36 uur.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

Conform het mobiliteitsbeleid voor hoge managementfuncties binnen de gemeente Utrecht vindt benoeming in deze functie plaats voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. De tijdelijke benoemingstermijn staat los van de vorm van de aanstelling, met andere woorden je kunt een tijdelijke benoeming hebben binnen een vaste aanstelling.

Procedure
Bij de werving en selectie laat de gemeente Utrecht zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 24 februari 2019 tegemoet.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Voor de procedure is de volgende planning vastgesteld:
 • De voorselectiegesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats tussen 27 februari en 7 maart.
 • De eerste ronde selectiegesprekken bij de gemeente Utrecht vindt plaats op 18, 19 en/of 20 maart.

Contactpersoon
A. Cuijpers
E-mail: cuijpers@aardoomendejong.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.