1. Vacatures
  2. GGz Breburg

Bekijk alle vacatures van GGz Breburg

GGz Breburg biedt specialistische ggz zorg aan mensen met een psychiatrisch probleem in Midden- en West Brabant. De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van de locaties, uit een deeltijdbehandeling of een opname. Ook woonondersteunende zorg is mogelijk. Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar. Daarnaast wordt er deskundigheidsbevordering en consultatie geboden aan partners in de zorg, onder wie huisartsen en medewerkers van welzijn- en zorginstellingen. Jaarlijks biedt GGz Breburg zorg aan circa 11.000 cliënten in de regio Midden- en West-Brabant. Ongeveer 1800 medewerkers en 250 vrijwilligers zetten zich hiervoor in.
De dagelijkse leiding van GGz Breburg bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Medische Staf heeft een dagelijks bestuur bestaande uit 4 personen, die minimaal twee maal per jaar overleg voert met de Raad van Bestuur. Daarnaast is er sprake van een cliëntenraad, een ondernemingsraad, een verpleegkundige adviesraad (VAR) en een familieraad.


Voor meer achtergrondinformatie zie www.ggzbreburg.nl