1. Vacatures
  2. Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie
  3. Programmamanager/kwartiermaker ‘inclusieve arbeidsmarkt’ (bij filantropisch fonds)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Programmamanager/kwartiermaker ‘inclusieve arbeidsmarkt’ (bij filantropisch fonds)

meer dan 3 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Bussum, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Rol en verantwoordelijkheden

In het aandachtsgebied ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’ worden de werkterreinen Mens, Werk en Economie verbonden met het thema Inclusiviteit. De gezochte Programmanager/Kwartiermaker zal een sleutelrol vervullen bij het verder versterken van de bestaande projectenportefeuille op basis van het gedachtengoed van de Goldschmeding Foundation.

In eerste instantie richt de focus van je werkzaamheden zich op het beheren van een deel van onze projectenportefeuille, het helpen ontwikkelen van projectvoorstellen, het versterken van de samenwerking met onze partners en het helpen realiseren van resultaten. Afhankelijk van de wijze waarop de foundation zich verder ontwikkelt kun je daarbij een inbreng krijgen bij het identificeren van nieuwe partners en projecten. Je rapporteert aan de algemeen directeur en overlegt wanneer nodig ook met het Bestuur. Je werkt nauw samen met een kleine groep vaste en flexibele collega’s, medewerkers van begunstigde organisaties en overige partners van de foundation. Je laveert daarbij voortdurend tussen strategische, tactische en operationele vraagstukken. We zoeken daarom iemand die verantwoordelijkheid neemt en zelf de handen uit de mouwen steekt. Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

• Projectbeheer. Het plannen, monitoren en evalueren van projecten en het leren van de voortgang en uitkomsten van projecten;

• Ondersteuning van partners. Het ondersteunen van begunstigde organisaties bij het realiseren van aansprekende resultaten, het versterken van hun organisatie en het onderling samenwerken.

• Ontwikkeling van kennis, relaties en projecten. Het ontwikkelen van thematische kennis en het bijdragen aan de identificatie van nieuwe partners en de ontwikkeling van de portefeuille.

Taakomschrijving

Beheer van de portefeuille:

• Bewaken van de prestaties van projecten wat betreft de inhoudelijke voortgang en budgettaire aspecten (o.a. door het beoordelen van de voortgangsrapportages van projecten);

• Zorgdragen voor adequate monitoring en evaluatie van de maatschappelijke resultaten (impact) van projecten en van de communicatie daarvan (in samenwerking met de communicatiemanager);

• Signaleren en bespreken van actuele ontwikkelingen en afwijkingen binnen de projecten met de directie van de Goldschmeding Foundation;

• Zorgdragen voor het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit van de interne processen en procedures rond de projecten binnen het eigen thema;

• Controleren van alle praktische aspecten rond de projecten, het oplossen van problemen en het bijhouden van projectdocumentatie en -archief.

Ondersteuning van begunstigde organisaties:

• Organiseren van regelmatig overleg met projectleiders en -medewerkers van begunstigde organisaties over de voortgang en resultaten van projecten en het afleggen van veldbezoeken;

• Adviseren van begunstigde organisaties ten aanzien van het versterken van hun organisatie en het identificeren van interessante aanvullende partnerschappen;

• Initiëren van contacten tussen begunstigde organisaties binnen de portefeuille om daarmee wederzijdse nuttige samenwerking te bevorderen;

• Identificeren en aangrijpen van kansen voor samenwerking op projectniveau met strategische partners waaronder co-financiers, investeerders, bedrijven, overheden en ngo’s.

Ontwikkeling van kennis, relaties en projecten:

• Opbouwen, vastleggen en delen van kennis van het eigen thema, op basis van een voortdurende investering in zelfstudie en contacten met externe experts;

• Signaleren en delen van nieuwe ontwikkelingen en trends die van belang zijn binnen het eigen thema en voor de Goldschmeding Foundation in het algemeen;

• Bijdragen aan de interne gedachtenvorming over de ontwikkeling van het eigen thema en van de Goldschmeding Foundation in het algemeen;

• Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van partnerorganisaties (vermogensfondsen, goede doelen organisaties en kennisinstellingen), relevante relaties en adviseurs;

• Bijdragen aan de identificatie, de ontwikkeling en het ontwerp van projecten en partnerschappen die bijdragen aan de doelstellingen van de Goldschmeding Foundation.

Functie-eisen

Competenties en ervaring

• Affiniteit met de visie, missie, uitgangspunten en doelstellingen van de Goldschmeding Foundation;

• Academisch opleidingsniveau; brede intellectuele nieuwsgierigheid;

• Ruime ervaring als programmamanager, liefst bij een vermogensfonds of goede doelen organisatie;

• Diepgaande inhoudelijke kennis en aansprekende ideeën op het thema Inclusieve Arbeidsmarkt;

• Analytisch en kritisch denkvermogen;

• Kunnen plannen, coördineren en organiseren;

• Doortastend, zelfstandig, resultaatgericht, proactief en hands-on;

• Affiniteit met het overdragen van vaardigheden en thematische kennis;

• Sociale vaardigheden om met uiteenlopende stakeholders samen te werken;

• Een dienstverlenende instelling; flexibel en representatief;

• Een breed en relevant netwerk in de sector en binnen het thema Inclusieve Arbeidsmarkt;

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift.

Aanbod

The Goldschmeding Foundation biedt een uitdagende en brede functie, in eerste instantie voor

32 uur en voor 12 maanden. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op leeftijd en ervaring en zijn passend voor een professionele charitatieve organisatie. The Goldschmeding Foundation kent een reguliere werkweek van 40 uur en biedt 25 vakantiedagen bij een voltijdsaanstelling.

Procedure

Geschikte kandidaten wordt verzocht hun curriculum vitae met een beknopte motivatiebrief voor

30 juni 2018 te sturen aan mevrouw Saar Sigterman (ssigterman@goldschmeding.foundation).

De procedure bestaat uit gesprekken met collega’s, de algemeen directeur en het Bestuur van de Goldschmeding Foundation en wordt voor 25 juli 2018 afgesloten. De beoogde startdatum is

1 september of eerder. Voor meer informatie over de Goldschmeding Foundation: www.goldschmedingfoundation.org.

Bedrijfsomschrijving

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie is in 2016 van start gegaan en is vernoemd naar initiatiefnemer Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad. Ons doel is om bij te dragen aan een betere wereld, waarbij het denken vanuit het belang van de ander centraal staat. Fundamenteel uitgangspunt is dat een betere wereld ontstaat wanneer mensen en organisaties handelen vanuit de wil om een ander verder te helpen, overigens zonder daarbij zichzelf weg te cijferen. De Goldschmeding Foundation levert hieraan een bijdrage door projecten te ondersteunen die specifiek inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens, Werk en Economie.

De Goldschmeding Foundation is opgericht voor de lange termijn en denkt vanuit het belang van toekomstige generaties. Belangrijke inhoudelijke thema’s die hier een nadere invulling aan geven zijn Inclusiviteit (een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen), Circulaire Economie (een economie die groeit binnen de ecologische grenzen van onze planeet) en Innovatie en Vernieuwing (de ontwikkeling van baanbrekende ideeën en initiatieven). Wij steunen initiatieven die bijdragen aan daadwerkelijke maatschappelijke verandering (‘impact’) en gekenmerkt worden door wetenschappelijke excellentie.

Bijna twee jaar na de start heeft de foundation een diverse portefeuille opgebouwd met interessante en veelbelovende projecten. Deze portefeuille zullen we de komende jaren sterk uitbreiden met projecten die de werkterreinen Mens, Werk en Economie verbinden met de drie inhoudelijke thema’s. Hierdoor ontstaat de behoefte om de organisatie mee te laten groeien met de ambities voor de komende jaren.