1. Vacatures
 2. Directeur Groningen Airport Eelde

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur Groningen Airport Eelde

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Eelde, Drenthe
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Organisatie
Groningen Airport Eelde (opgericht in 1931) is de “Luchthaven van Noord-Nederland”. Het is één van de vijf Nederlandse luchthavens voor het afhandelen van internationaal (groot) commercieel vliegverkeer. Vanwege het maatschappelijk en commercieel belang is Groningen Airport Eelde door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als één van de “regionale luchthavens van nationale betekenis”.

Naast haar rol binnen de nationale luchtvaart is Groningen Airport Eelde een belangrijke regiovoorziening voor Noord-Nederland. Zij biedt niet alleen veilige luchthaveninfrastructuur voor de commerciële luchtvaart maar ook voor maatschappelijke vluchten, lesverkeer en general aviation.

Er zijn vliegclubs en vliegscholen gevestigd op Groningen Airport Eelde en het is in Nederland de belangrijkste opleidingsluchthaven voor commerciële verkeersvliegers, zeker sinds kort geleden de activiteiten van de Martinair Flight Academy van Lelystad zijn geïntegreerd in die van de KLM Flight Academy op GAE. De luchthaven is de standplaats van de traumahelikopter van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en er worden medische vluchten en donorvluchten uitgevoerd. Ook reddingsdiensten en verschillende onderdelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Defensie maken gebruik van de luchthaven.

De luchthaven is de vestigingsplaats van meerdere bedrijven en levert voor de regio directe en indirecte werkgelegenheid op. Naast de vaste medewerkers van de luchthaven en de brandweer (in totaal ca. 58 fte) behoren daartoe ook ingehuurde krachten voor security en tijdelijke krachten voor het opvangen van seizoenpieken. Verder zijn de nodige medewerkers van overheidsdiensten (Douane, Koninklijke Marechaussee, Luchtverkeersleiding Nederland en Mobiel Medisch Team van het UMCG) werkzaam op het luchthaventerrein. Van commerciële bedrijven zijn ruim 100 medewerkers werkzaam bij verschillende bedrijven die afhankelijk zijn van de luchthavenfunctie en nog eens een vergelijkbaar aantal die werkzaam zijn op het luchthaventerrein aan de landzijde.

Duurzaamheid en milieu zijn van groot belang voor Groningen Airport Eelde. GAE wil een voorbeeldfunctie vervullen voor regionale luchthavens in Nederland en de luchthaven in de toekomst verder ontwikkelen met een zo klein mogelijke belasting voor het milieu. Relevant in dat verband is ook de aanwezigheid van een groot zonnepark van 20 hectare op het luchthaventerrein – het eerste zonnepark ter wereld op het middenterrein van een luchthaven.

De luchtvaart en luchthavens in Nederland zijn al langere tijd onderwerp van maatschappelijk debat. De huidige Coronacrisis heeft grote impact. Maar los daarvan staat ook in meer algemene zin het beleid voor de toekomst volop ter discussie. Door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is onlangs een concept Luchtvaartnota 2020-2050 gepresenteerd. Groningen Airport Eelde heeft inzake deze nota het standpunt ingenomen dat om aan de toekomstige vraag naar luchtvaart te kunnen voldoen, het nodig is de schaarse luchthaveninfrastructuur in Nederland vanuit de gedachte van één nationaal systeem in te richten en daarbij alle aanwezige luchthavens goed te benutten. Daarvoor is de capaciteit van iedere Nederlandse luchthaven nodig en moeten deze luchthavens bereikbaar zijn voor een groot verzorgingsgebied. Daarnaast dient het bedienen van de eigen regio, bekostiging van infrastructuur, ontsluiting en spreiding van verkeer onderwerp van nationaal debat te zijn. Groningen Airport Eelde pleit daarom voor een duidelijke systeemeigenaar van het nationale systeem van luchtvaart.

Bestuur & Managementteam
Groningen Airport Eelde is een naamloze vennootschap met als aandeelhouders de provincie Groningen, de provincie Drenthe, de gemeente Assen, de gemeente Tynaarlo en sinds begin dit jaar FB Oranjewoud Participaties B.V., die de aandelen van de gemeente Groningen heeft overgenomen.

De luchthaven heeft een Raad van Commissarissen, een directie en een managementteam. Het managementteam wordt gevormd door de directeur (momenteel ad interim ingevuld), de manager Staf & Ondersteuning, de manager Operatie, de manager Aviation Development en de manager Marketing & Communicatie. Voor meer informatie over de organisatie zie: www.groningenairport.nl

Functie
De nieuw aan te stellen directeur is integraal eindverantwoordelijk voor het leiding geven aan en het voeren van een gezonde bedrijfsvoering van de organisatie van de NV Groningen Airport Eelde. Hij/zij vormt samen met de managers het managementteam.

Naast de reguliere leidinggevende taken zijn de belangrijkste aandachtsgebieden voor de directeur gelegen op het vlak van omgevingsmanagement en stakeholdermanagement in brede zin. Daarbij valt te denken aan aandeelhouders, politiek bestuurders zowel in de omgeving als in het Haagse, bedrijven en andere gebruikers van faciliteiten op het terrein van Groningen Airport Eelde, luchtvaartmaatschappijen, andere luchthavens (in het bijzonder Schiphol) etc.

Resultaatgebieden

 • Integrale aansturing van de organisatie.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van de strategie en het beleid van de organisatie.
 • Coachen en aansturen van het MT als een effectief samenwerkend team.
 • Duidelijkheid in het stellen van prioriteiten voor de organisatie en zorgdragen voor naleving hiervan.
 • Zoeken en onderhouden van samenwerking met aandeelhouders, politiek bestuurders, luchtvaartmaatschappijen, andere luchthavens etc.
 • Op regelmatige basis contact onderhouden met en periodiek verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen.
 • Borgen van de financiële continuïteit.

Profiel
In verband met de veelheid aan stakeholders heeft Groningen Airport Eelde behoefte aan een behendig bestuurder, die goed kan schakelen met verschillende partijen en die zich als een vis in het water kan bewegen in het publiek-private domein. Iemand die denkt in kansen, maar ook beschikt over realiteitszin. Die commercieel is ingesteld, maar wel de haalbaarheid van plannen goed kan inschatten. Iemand die weet wat hij/zij wil, maar die ook kan luisteren. Een ervaren en inspirerende leider, die beschikt over ‘vasthoudende nederigheid’. Kortom: een veelzijdige persoonlijkheid met impact.

Functie-eisen

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare kennis op bij voorkeur financieel, economisch of bedrijfskundig gebied.
 • Ervaren leidinggevende op strategisch niveau.
 • Visie op de luchtvaart.
 • Bedrijfskundig sterk, met visie op en ruime ervaring met moderne bedrijfsvoering (o.a. financiën, vastgoed, ict, hrm).
 • Ervaren in het vertalen van maatschappelijke uitdagingen naar technologische oplossingen en moderne dienstverleningsconcepten.
 • Expertise in het implementeren van continu verbeteren als leidend principe.
 • Ervaring met organisatieontwikkeling en verandertrajecten.
 • Heeft bestaande netwerken op commercieel en publiek bestuurlijk niveau.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Geeft leiding op een duidelijke en consequente wijze.
 • Kan omgaan met conflicten, is evenwichtig, stressbestendig en koersvast.
 • Een innovatief denker met oog voor het belang van een goede implementatie.
 • Vaardig in het analyseren van ontwikkelingen en doorzien van implicaties van veranderende omstandigheden.
 • Sterk in organiseren en delegeren, maken van duidelijke afspraken en deze nakomen en/of laten nakomen.
 • Werkt vanuit realistische doelstellingen.
 • Vervult als boegbeeld en cultuurdrager van de organisatie een sterke voorbeeldfunctie.
 • Is in staat te relativeren en beschikt over een gezonde dosis humor.
 • Is communicatief sterk en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Inzet en vergoeding
Het betreft een fulltime positie. Het geboden salaris is afhankelijk van ervaring en achtergrond en in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Groningen Airport Eelde. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure begin oktober.

Week 35 Plaatsing advertentie online en in een aantal offline media

Week 36-37 Benaderen kandidaten en responstermijn (tot 13 september)

Week 38-39 Gesprekken bij Boer & Croon

Week 40-41 Presentatie van kandidaten

Selectiegesprekken bij GAE

Week 42 Optioneel assessment

Arbeidsvoorwaardengesprek

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 13 september uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via Marie Rahajaan (020-3014307).