1. Vacatures
 2. Helen Dowling Instituut
 3. Phd student, Behandeling van angst voor terugkeer van kanker door de POH GGZ in de eerstelijn

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Phd student, Behandeling van angst voor terugkeer van kanker door de POH GGZ in de eerstelijn

We zijn op zoek naar een gedragswetenschapper/ geneeskundige met ambities op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Je hebt een goede basiskennis van onderzoeksmethoden, kunt gestructureerd en zelfstandig werken in een multidisciplinaire setting. Je hebt affiniteit ...

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Professor Bronkhorstlaan, Bilthoven, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
40 uur
Salarisindicatie:
€ 2370 - € 2750 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een gedragswetenschapper/ geneeskundige met ambities op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Je hebt een goede basiskennis van onderzoeksmethoden, kunt gestructureerd en zelfstandig werken in een multidisciplinaire setting. Je hebt affiniteit met oncologie en de huisartsgeneeskunde. Ervaring met data-analyse en publicatie ervaring zijn een pre. Je bent een teamplayer en hebt sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Achtergrond en opzet van het project zijn weergegeven onder 'Additionele informatie'.

Functie-eisen

Samen met een breed begeleidingsteam, werk je aan:

 • Het uitwerken van het onderzoeksprotocol
 • Het werven van POH-GGZ en huisartsenpraktijken voor het onderzoek
 • Het opzetten en geven van scholing voor POH-GGZ en huisartsen
 • Organisatie van en uitvoering van de verschillende fasen van het onderzoeksproject
 • Kwantitatieve (vragenlijsten) en kwalitatieve (interviews) dataverzameling en analyse
 • Rapporteren over het onderzoek middels publicaties in wetenschappelijke tijdschriften

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie: 1.0 fte voor de duur van 4 jaar.

Het startsalaris bedraagt €2.370 met een gefaseerde groei in vier jaar naar maximaal €2.750.

Je wordt aangesteld bij het HDI, maar werkt zowel op locatie bij het Helen Dowling Instituut, Professor Bronkhorstlaan 20, 3723 MB Bilthoven, als in het Julius centrum, onderdeel van het UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, Utrecht.

Additionele informatie

Meer informatie

Nadere informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij:

 • dr. Marije van der Lee, hoofd wetenschappelijk onderzoek van het Helen Dowling Instituut. Tel. 030-2524020 of email: mvanderlee@hdi.nl,
 • dr. Charles Helsper, coördinator onderzoek kanker en huisartsgeneeskunde, afdeling huisartsgeneeskunde, Julius Centrum, UMC Utrecht.
 • Tel. 0614212460 of email: c.w.helsper-2@umcutrecht.nl , of
 • Prof. Dr. Niek de Wit, hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde : n.j.dewit@umcutrecht.nl

Reacties

Schriftelijke sollicitaties, inclusief een recent CV, kun je vóór 12 december 2017 a.s. insturen via de 'Solliciteer' button.

Samenvatting onderzoeksproject: Behandeling van angst voor terugkeer van kanker door de POH GGZ in de eerstelijn

Achtergrond en probleemstelling

Een derde van mensen die kanker hebben gehad, lijden onder de angst dat kanker terug kan komen. Angst is normaal gesproken een gezonde reactie op dreigend gevaar, maar wanneer de angst te groot is kan dat aanleiding geven tot ernstige beperking van het dagelijks leven en ongewenst zorggebruik. Angst staat dan ook bovenaan de lijst van gevolgen van kanker waar mensen graag hulp bij zouden willen en waarvan men vindt dat er te weinig aandacht aan geschonken wordt door de huisarts (https://bforce.nl/nl/ervaar-jij-angst-voor-terugkeer-van-borstkanker). Gelukkig bestaan er effectieve behandelingen specifiek gericht op het omgaan met en verminderen van angst voor terugkeer, echter er zijn onvoldoende hulpverleners die geschoold zijn in deze behandeling.

Voorgestelde oplossing - POH-GGZ voor psychische nazorg bij kanker

Voor en na een succesvolle (curatieve) behandeling van kanker, vindt de coördinatie en uitvoering van zorg primair in de huisartspraktijk plaats . Deze rol van de huisarts bij kankerzorg zal de komende jaren verder toenemen. Wat betreft behandeling van angstklachten, werkt de huisarts nauw samen met een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). De POH-GGZ blijkt in staat om samen met de huisarts op adequate wijze zorg te dragen voor het merendeel van de psychiatrische en psychosociale hulpvragen in de dagelijkse praktijk. De POH-GGZ lijkt daarmee de aangewezen persoon om de vooralsnog missende aanvullende behandeling bij angstklachten na kanker te verzorgen. Echter, de huisarts en de POH-GGZ zijn veelal nog niet bekend met de behandelmogelijkheden en ook niet getraind in het behandelen van deze specifieke angst. Daarom willen wij de POH-GGZ en de huisarts adequate training bieden en onderzoeken of dit de patiënten helpt hun angst beter te hanteren.

Onderzoek

Het onderzoeksproject is opgebouwd rond een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) waarbij zowel kwantitatief (in cijfers) als kwalitatief (met interviews) geëvalueerd wordt. De primaire onderzoeksvraag hierbij is: Wat is het effect van behandeling van patiënten met angst voor terugkeer van kanker (ATK), door een POH-GGZ die een specifieke training heeft ondergaan, op de mate van angst voor terugkeer en Invloed op het dagelijks leven (“distress”), in vergelijking met de gebruikelijke zorg bij angst na kanker?

Daarnaast wordt onderzocht wat het effect van de nieuwe behandelwijze is op zorggebruik en zorgkosten en wordt middels interviews uitgezocht wat de ervaren meerwaarde is van de behandeling volgens de behandelde populatie, de getrainde POH-GGZ en de betrokken huisarts. De POH-GGZ en daaraan gekoppelde huisartsen van de praktijken die in de interventie arm zijn geloot, worden getraind. Deze training behandeld de achtergronden, effectieve coping-mechanismen en behandelstrategieën bij ATK, met als focuspunten: normalisatie, psycho-educatie en verbeteren van zelfmanagement. Vervolgens worden de verschillen in uitkomsten gedurende het onderzoek in kaart gebracht. Ten slotte wordt aan de controlegroep (POH-GGZ en huisartsen) aan het einde van het project ook de training aangeboden.

Bedrijfsomschrijving

Helen Dowling Instituut; bevindt zich in Bilthoven, Nijmegen en Arnhem (HDI) helpt mensen met kanker en hun naasten de ziekte emotioneel te verwerken. Zij bereikt dat door het bieden van de best bewezen psychologische zorg, het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van deskundigheidsbevordering aan professionals werkzaam binnen de oncologie. De afdeling wetenschappelijk onderzoek doet veel nationale onderzoeksprojecten in samenwerking met andere Psycho-Oncologische Centra en werkt daarbij samen met verschillende universiteiten (oa Universtiteit Twente, Tilburg University, universiteit Groningen, universiteit Utrecht) en academische zorginstellingen (Roesingh Research and Development, Radboud UMC afdeling psychiatrie, Julius Centrum UMCUtrecht). Uiteraard werkt de afdeling intern nauw samen met behandelaars en cliënten, om de zorg te optimaliseren.

Huisartsgeneeskunde

Afdeling huisartsgeneeskunde, Julius Centrum; Het Julius Centrum is een van de twaalf divisies van het UMC Utrecht. Het doel van het Julius Centrum: kennis verkrijgen en verspreiden op het gebied van Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde. De drijfveren hierbij zijn de relevantie en de toepassing voor de patiënt en de samenleving. Het onderzoek van de afdeling huisartsgeneeskunde van het Julius centrum richt zich op de verbetering en ondersteuning van diagnostiek en behandeling van voor de huisartspraktijk relevante aandoeningen, met een thematische focus op kanker, infectieziekten, diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast doet de afdeling onderzoek naar zorginnovaties in de eerste lijn, met name op het gebied van disease management, patiëntveiligheid, E-Health en zelfmanagement. Voor dit onderzoek wordt nationaal en internationaal samengewerkt, altijd met als doel de eerstelijns zorg en de daarbij behorende samenwerkingsverbanden verder te versterken.