1. Vacatures
 2. Voorzitter raad van toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter raad van toezicht

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 uur
Opleidingsniveau:
HBO

Functieomschrijving

Het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest werken al een aantal jaren samen. De orkesten wisselen kennis uit, delen personeel en programmeren gezamenlijk grootschalige orkestprojecten. Eind 2016 kregen beide orkesten van het ministerie van OCW de opdracht vanaf september 2019 niet meer als twee afzonderlijke organisaties te functioneren, maar samen te komen tot één duurzame en hoogwaardige Symfonische Voorziening voor Landsdeel Oost.

Beide orkesten hebben vervolgens een samenwerkingsplan ingediend voor het inrichten hiervan. De minister heeft dit plan voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur. De raad heeft positief geoordeeld over het plan. In de loop van 2019 zal daarom in de provincies Gelderland en Overijssel de Stichting Symfonische Voorziening Landsdeel Oost operationeel van start gaan. De (beoogde) fusiedatum is 1 juni aanstaande.


De fusieorganisatie zoekt een

voorzitter raad van toezicht

Functie-eisen

Ter begeleiding van de fusie is een Stuurgroep van zes leden gevormd uit de beide bestaande raden van toezicht. Deze Stuurgroep bestaat uit de huidige voorzitters en twee leden van de raad van toezicht uit elk orkest. De nieuwe organisatie kent één raad van toezicht met maximaal zeven leden. Deze raad van toezicht zal bestaan uit een extern te werven voorzitter, vier leden uit de huidige raden van toezicht, en twee nieuw te werven leden. Na de fusiedatum vormen zij de nieuwe raad van toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht als geheel:

 • Houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken van de organisatie;
 • Zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 • Optreden als adviseur en klankbord voor de directeur;
 • Goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur.

Eisen aan elk lid van de raad van toezicht:

 • affiniteit met de doelstelling van het orkest;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de directeur te toetsen en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur voorgelegde aangelegenheden;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Voorzitter

Ter completering van de raad van toezicht zoeken wij een externe voorzitter. De voorzitter is het gezicht van de raad van toezicht en het eerste aanspreekpunt voor de directeur. Stelt de agenda op, leidt de vergaderingen en is in staat discussies naar een gedragen uitkomst te brengen. De voorzitter is vanuit daadwerkelijke belangstelling en affiniteit betrokken bij het orkest en haar musici. Is in staat om een goed samenwerkend team te bouwen waarin ieders talent op de juiste wijze wordt benut. Is waar passend gesprekspartner in het netwerk en is een goede ambassadeur voor het orkest

De voorzitter:

 • heeft ruime bestuurlijke ervaring als eindverantwoordelijke in een (maatschappelijke) organisatie;
 • is een ervaren toezichthouder met een moderne leiderschapsstijl;
 • heeft bij voorkeur ervaring met fusie- en integratieprocessen;
 • bewaart de balans en eenheid in de raad van toezicht en tussen de raad van toezicht en de directeur;
 • heeft affiniteit met klassieke muziek en met de muzieksector;
 • is vertrouwd met een organisatie met professionals (musici);
 • beschikt over een relevant netwerk;
 • is verbindend en communicatief;
 • beschikt over persoonlijk gezag en wijsheid, kan relativeren en heeft humor.

De voorzitter beschikt over voldoende tijd en aandacht om deze rol goed vorm te geven. De verwachting is dat zeker in de eerste periode voor en vlak na de fusie de tijdsbesteding mogelijk intensief kan zijn. Bij voorkeur heeft de voorzitter binding met de regio Oost Nederland.

Bedrijfsomschrijving

Het Orkest van het Oosten / Het Gelders Orkest laten zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan orkest@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Madelon van Rijn op 020-7267272.

Zie www.vanderkruijs.com/orkesten voor een uitgebreide profielschets.