1. Vacatures
 2. Senior adviseur-onderzoeker het PON / Telos 32-36 uur (m/v)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Senior adviseur-onderzoeker het PON / Telos 32-36 uur (m/v)

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Stationsstraat, Tilburg, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
32 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Het PON is op zoek naar twee enthousiaste en resultaatgerichte adviseur-onderzoekers voor 32 uur per week, met affiniteit voor 1 van onze thema’s (duurzame ontwikkeling, jeugdzorg, arbeidsmigratie en energietransitie).

Over het PON/Telos
Per 1 januari gaan het PON en Telos samen verder als één publieke onderneming, die haar onderzoeks- en advieswerkzaamheden inzet om brede welvaart te ontwikkelen en te monitoren. Het PON/ Telos positioneert zich nadrukkelijk als bemiddelaar tussen wetenschappelijke kennis en innovatieve praktijken. Samen met externe partners wordt relevante kennis gemobiliseerd en waar nodig opnieuw ontwikkeld, ten behoeve van nieuwe vormen van duurzame ontwikkeling.

Ons werk richt zich op:

 • het meten van (ontwikkelingen in) kapitalen;
 • het verschaffen van inzicht in het complex van (f)actoren dat van invloed is op het ontstaan van maatschappelijke problemen;
 • het organiseren en faciliteren van communicatie en debat over (oplossingen voor) die problemen.

Senior onderzoeker
We zijn op zoek naar twee collega’s die gedreven zijn om samen met ons Telos en het PON door te ontwikkelen. Als senior onderzoeker werk je aan kwantitatieve analyses en impact assessments op het brede vlak van duurzame ontwikkeling; draag je inhoudelijk bij en geef je richting aan de doorontwikkeling van de monitoringsactiviteiten van het PON / Telos en ben je gericht op het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden.

Het PON/Telos is officieel partner van Tilburg University (TiU) en heeft het voornemen om samen met TiU een academische werkplaats op het vlak van regionale duurzaamheid in te richten. Binnen een academische werkplaats wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. Een aanstelling als bijzonder hoogleraar binnen deze academische werkplaats behoort op termijn wellicht tot de mogelijkheden.

Functie-eisen

De uitdaging
De Adviseur-onderzoeker die wij zoeken:

 • draagt actief bij aan structurele kennisopbouw, ontwikkelt en benut netwerken, verbindt kennis en netwerken ten behoeve van opdrachtgevers en ten behoeve van het PON/Telos als kennispartner in het netwerk;
 • voert kwantitatieve analyses uit en heeft belangstelling voor transities en systeemvernieuwing;
 • beschikt over een eigen kennisbasis, denkt in termen van kansen, beschikt over een sterk eigen netwerk;
 • kan kennis schriftelijk en mondeling helder overdragen aan verschillende doelgroepen en draagt bij aan het maatschappelijk debat;
 • zorgt voor omzet en productiviteit.

Wij zoeken

 • een conceptueel denker met een sterk analytisch vermogen;
 • een bruggenbouwer, die kansen weet om te zetten in zakelijke afspraken en daarmee bijdraagt aan het functioneren van de organisatie als geheel;
 • een enthousiaste en inspirerende teamspeler die communicatief sterk is;
 • iemand met een initiatiefrijke, leergierige, proactieve en resultaatgerichte houding.

Functie-eisen

 • een relevante academische opleiding, bij voorkeur gepromoveerd of met aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en gebruiken van data en monitoring (modellering)
 • kwantitatieve onderzoeks- en analysetechnieken;
 • tenminste 7-10 jaren relevante werkervaring;
 • aantoonbare adviesvaardigheden;
 • ervaring in het leiden van multidisciplinaire teams van wetenschappelijk opgeleide onderzoekers.

Bedrijfsomschrijving

Over Telos
Telos maakt als universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling maatschappelijk hanteerbaar. Daarbij ligt de nadruk op het ontwerp, de inrichting en de monitoring van duurzame ontwikkelprocessen op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Telos doet dit in samenwerking met maatschappelijke partners, in open innovatieprocessen. Inzet is om te komen tot een betere onderlinge afstemming van economische, ecologische en sociaal-culturele belangen/waarden. Ontwikkelingen in deze belangen/waarden worden inzichtelijk gemaakt door middel van instrumenten zoals de Duurzaamheidsbalans en de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten. Ook op het niveau van projecten en ondernemers brengt Telos duurzaamheid in kaart, gericht op het realiseren van maatschappelijke impact.

Over het PON
Het PON is een kennisonderneming in het hart van de samenleving. Het PON doet onderzoek naar sociaal-culturele vraagstukken en combineert wetenschappelijke kennis met kennis van de leefwereld en de uitvoeringspraktijk. Het PON verkent, inspireert, ontwikkelt, valideert en ontplooit ideeën en toetst ook of het werkt. We doen dat met behulp van uiteenlopende onderzoeksmethodieken zoals online panelonderzoek, grootschalig kwantitatief onderzoek en benchmarks, kwalitatief onderzoek, research communities of procesbegeleiding. We kijken niet alleen naar effecten en impact van maatregelen, maar reiken opdrachtgevers concrete keuzes aan en maken daarmee complexe opgaven hanteerbaar. Het PON doet dat op heel verschillende beleidsterreinen, zoals de jeugdzorg, arbeidsmigratie en de energietransitie. Allemaal terreinen waarop een beweging naar meer netwerk governance en het sturen op maatschappelijke effecten centraal staan.