Directeur Project Social Work

U bent verantwoordelijk voor de gehele aansturing en realisatie van het project Social Work. Dit valt uiteen in de volgende te realiseren opdrachten: de inhoudelijke en didactische ontwikkeling, de organieke inrichting van de nieuwe bacheloropleiding Social Work en heel specifiek de volledige voorbereiding en organisatie van de uitvoering van het eerste studiejaar per september 2018.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Nijmegen, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
HBO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zoekt ten behoeve van de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij, met ingang van 1 september 2017 tot 1 september 2018 voor de aansturing van het project Social Work een

Directeur Project Social Work 0,8 -1,0 fte

“In vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren”

Wat zijn uw werkzaamheden?
U bent verantwoordelijk voor de gehele aansturing en realisatie van het project Social Work. Dit valt uiteen in de volgende te realiseren opdrachten: de inhoudelijke en didactische ontwikkeling, de organieke inrichting van de nieuwe bacheloropleiding Social Work en heel specifiek de volledige voorbereiding en organisatie van de uitvoering van het eerste studiejaar per september 2018.

U zorgt ervoor dat per 1 februari 2018 de inhoudelijke en didactische ontwikkeling van jaar 1 gereed is conform de vastgestelde curriculumopbouw. Voor augustus 2018 zorgt u voor de realisatie van alle activiteiten die getroffen moeten worden voor de planning, uitvoering, toetsing en verantwoording van het onderwijs van het eerste jaar. U draagt er zorg voor dat in het voorjaar van 2018 de teams van docenten die in het eerste jaar het onderwijs gaan verzorgen, zijn samengesteld en zij gezamenlijk aan de slag gaan met de voorbereiding op de uitvoering van dit nieuwe onderwijs.
U geeft leiding aan dit proces vanuit de Rijnlandse visie en met een daarbij passende aanpak. U faciliteert, stuurt en begeleidt.
U zorgt tevens voor het op orde hebben van het student- en personeelsbeleid dat nodig is.

In de periode vanaf februari 2018 stuurt u de verdere inhoudelijke en didactische ontwikkeling van het curriculum voor de hoofdfase aan.

Voor wat betreft de organieke inrichting van de nieuwe bachelor opleiding Social Work brengt u de contouren in kaart. U onderzoekt de mogelijkheid voor de vorming van een instituut Social Work en bereidt een aanvraag hiertoe voor. Ook brengt u de conversiestappen in kaart om te komen van huidige organisatie naar nieuwe organisatie.

U bent verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering van het project Social Work.

Als projectdirecteur hebt u expliciet aandacht voor de veranderopgave van dit project. U houdt voortdurend de balans in de gaten tussen enerzijds uw resultaatverantwoordelijkheid als projectdirecteur en anderzijds het veranderproces om naar de nieuwe bachelor opleiding Social Work te komen. U stelt heldere kaders en een realistisch tijdspad. Daarbinnen geeft u de betrokken teams en medewerkers eigenaarschap om er als onderwijsprofessionals vorm en inhoud aan de geven.

Gedurende het project zorgt u voor een adequate communicatie naar alle betrokkenen: docenten, onderzoekers, ondersteuners, studenten en werkveld. In de zin van Rijnlandse samenspraak is de medezeggenschap op opleidingsniveau (opleidingscommissie) uw continue gesprekspartner voor input, terugkoppeling en advies. Daarnaast onderhoudt u zo nodig constructieve contacten met andere medezeggenschapsorganen zoals de faculteitsraad. U informeert hen, bent aanspreekpunt en vraagt advies.

Als projectdirecteur realiseert u uw werkzaamheden in nauw overleg en samenwerking met de directeuren van IMSS en ISPS. U stemt af met de deeltijd studies van Social Work en ook met de managementteams van de beide instituten.
U stuurt de projectleider en de onderwijskundig begeleider van het project Social Work aan en bent tevens voorzitter van het MT Social Work.

U rapporteert en ontvangt hiërarchische richtlijnen van de faculteitsdirecteur en u bent lid van het managementteam van de faculteit. Als lid van het managementteam legt u de verbinding tussen Social Work en de andere domeinen en werkvelden van GGM.

Functie-eisen

Wat zijn uw kwaliteiten?

 • U bent een ervaren directeur die weet wat het HBO onderwijs en onderzoek inhoudt.
 • U hebt aantoonbare ervaring met het leiding geven aan een omvangrijk en complex veranderproject in het onderwijs.
 • U bezit minimaal een afgeronde opleiding op masterniveau.
 • U begrijpt en hebt affiniteit met het domein Social Work.
 • U kunt volgens de Rijnlandse visie werken, sturen en leidinggeven.
 • U bent een verbinder die vlot schakelt tussen alle dimensies die onderdeel zijn van een verandertraject.
 • U bent in staat en bereid tot een actieve dialoog met alle betrokkenen.
 • U hebt als persoon natuurlijk gezag.
 • U communiceert duidelijk en helder, in woord en geschrift.
 • U durft beslissingen te nemen, werkt planmatig en bent resultaatgericht.


Wat bieden wij u?

 • Een uitdagende en boeiende baan in een ambitieuze, dynamische organisatie.
 • De verantwoordelijkheid voor een project waarbij veel enthousiaste en gemotiveerde professionals actief betrokken zijn.
 • Aanstelling vindt plaats voor een jaar.
 • U wordt aangesteld in de functie van Instituutsdirecteur niveau 1. Afhankelijk van uw ervaring bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 6.317,86 (cao-hbo schaal 14) bij een fulltime aanstelling.
 • Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt de HAN goede voorzieningen op het vlak van pensioen, ziektekosten, scholingsfaciliteiten, mobiliteit en ouderschapsverlof.


Wilt u meer informatie?
Meer over de Han leest u op www.han.nl. Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. H. Hendrikx, waarnemend faculteitsdirecteur GGM, T (024) 353 12 52 of per mail: hermien.hendrikx@han.nl.

Hebt u belangstelling?
Herkent u zich in bovenstaand profiel en voldoet u aan de eisen? Solliciteer dan uiterlijk vóór 29 juni 2017 online via de 'Solliciteer' button in de vacaturetekst voor deze functie. U kunt uw motivatiebrief richten aan mevrouw drs. H. Hendrikx, waarnemend faculteitsdirecteur GGM. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op andere wijze worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen.
Wilt u meer informatie over de sollicitatieprocedure voor deze vacature, dan kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kuipers, medewerker Resourcedesk, M (06) 55 24 06 83.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op dinsdag 4 juli 2017. De tweede ronde op dinsdag 11 juli 2017.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding. Daarnaast maakt een integriteits- en pre-employment-screening deel uit van de selectieprocedure.

Waar gaat u werken?
De Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM) biedt vanuit Nijmegen 18 bacheloropleidingen aan. Onderzoek en advies zijn ondergebracht in lectoraten en kenniscentra. De masteropleidingen worden vanuit het instituut HAN Masterprogramma’s aangeboden. In totaal studeren er circa 12.000 studenten aan de faculteit GGM en zijn er ruim 1000 medewerkers werkzaam.

De faculteit bestaat uit 7 instituten: Instituut Paramedische Studies, Instituut Sport- en Bewegingsstudies, Instituut Verpleegkundige Studies, Instituut Sociale en Pedagogische Studies, Instituut Maatschappelijke en Sociaal-Culturele Studies, Instituut Vaktherapeutische en Psychologische Studies en het Instituut Zakelijke Dienstverlening.

Het voornemen is om per september 2018 van start te gaan met de nieuwe bacheloropleiding Social Work. De opleiding komt voort uit een samenvoeging van de huidige 3 opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), en Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV). De opleiding Pedagogiek werkt inhoudelijk nauw samen met de 3 opleidingen om tot de nieuwe bacheloropleiding Social Work te komen, echter zij zal vooralsnog als aparte opleiding blijven bestaan.

De opleiding Pedagogiek en SPH zijn organisatorisch ondergebracht in het Instituut Sociale en Pedagogische Studies (ISPS) en de opleidingen MWD en CMV bij het instituut Maatschappelijke en Sociaal-Culturele Studies (IMSS). Op dit moment studeren er ruim 4000 studenten en werken er circa 325 medewerkers bij ISPS en IMSS. Onderdeel van het project Social Work is ook het realiseren van een op de toekomst gerichte organieke inbedding.

Het project en de organisatie van het project staan beschreven in een projectplan. Op dit moment ligt de aanvraag voor de ‘planningsneutrale conversie’ naar één opleiding Social Work per september 2018 bij de NVAO. Aan het project is een projectleider en een onderwijskundig begeleider verbonden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature