Lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan 0,8 fte

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zoekt ten behoeve van het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Faculteit Educatie op de campus in Nijmegen vanaf 1 januari 2018 een Lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan 0,8 fte

21 days

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Heyendaalseweg, Nijmegen, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 32 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zoekt ten behoeve van het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Faculteit Educatie op de campus in Nijmegen vanaf 1 januari 2018 een

Lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan 0,8 fte

“In vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren”

Wat zijn uw werkzaamheden?
Als lector fungeert u als boegbeeld, zowel als inhoudelijk expert als in de rol van organisatievertegenwoordiger. U werkt in het kenniscentrum samen met collega-lectoren, onderzoekers, docent-onderzoekers en opleiders. U voert wetenschappelijk gefundeerd praktijkgericht onderzoek uit en werkt daarbij nadrukkelijk vanuit de driehoek onderzoek-opleiding-werkveld. Het acquireren van opdrachten en het genereren van in- en externe zichtbaarheid door onder andere publicaties en (innovatieve vormen van) presentaties behoren eveneens tot uw werkzaamheden. Daarnaast draagt u bij aan kennisontwikkeling voor en met studenten, docenten en professionals in het werkveld. U levert een bijdrage aan de kwaliteit en innovatie van het onderwijs in de faculteit (en binnen de HAN) door onder meer het mee-ontwikkelen van curricula, van bij uw domein passende leerlijnen, verdiepende of excellentieprogramma’s, het professionaliseren van docenten en door het begeleiden van onderzoek van studenten én van medewerkers. Door middel van onderzoek en onderwijs levert u een bijdrage aan de versterking van de positionering van de instituten en hun expertisegebieden. U stuurt daarbij samen met de instituutsdirecteuren op de verdere ontwikkeling richting een University of Applied Sciences. U legt verantwoording af aan de faculteitsdirecteur.

Functie-eisen

Wat zijn uw kwaliteiten?
Uw kwaliteiten als onderzoeker en innovator
U hebt een academische opleiding in de onderwijskunde, leerpsychologie of organisatiekunde, aangevuld met een afgeronde, thematisch passende promotie. U hebt aantoonbare kennis van, ervaring in, en een brede scope op het aandachtsgebied Leven Lang Leren. U hebt het lef en de kennis om te experimenteren met nieuwe vormen van leren én u hebt de ambitie om (vanuit een inhoudelijk en onderzoeksmatig perspectief) te zoeken naar inrichting van innovatieve, leerrijke omgevingen in het kader van (regionale) innovatie, samen met interne (HAN) en externe partners. Daarbij schuwt u de samenwerking met andere lectoraten (zoals bv HRM en toegepaste psychologie) niet.
U hebt inzicht in de inrichting van hbo-onderwijs en beschikt over relevante (internationale) netwerken in zowel wetenschappelijk/praktijkgericht onderzoek als de praktijk van leren en opleiden.
U hebt ruime ervaring met het projectmatig ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten en de aansturing van onderzoeksteams daarin. U hebt aantoonbare ervaring met acquisitie van project- en onderzoeksgelden. U geeft blijk van inzicht en kennis binnen het vakgebied door publicaties van uitgevoerd onderzoek. U bent in staat om onderzoek en onderwijs te verbinden en invulling te geven aan het gezamenlijk opleiden en onderzoeken. U hebt het vermogen om complexe praktijkvragen te vertalen naar onderzoekbare vragen met een opbrengstgericht karakter en hebt daarbij oog voor de mogelijk conflicterende belangen van stakeholders.

Uw kwaliteiten als mens en collega
U bent een inspirerend lector voor medewerkers van het themaveld Beroepsonderwijs en Leven Lang Leren, het kenniscentrum, voor medewerkers en studenten van de betrokken opleidingen en voor de professionals uit het werkveld. U bent een verbinder, kunt contacten leggen en onderhouden met opleidingen en werkveld, en u kunt onderzoekers coachen en begeleiden bij het uitvoeren van onderzoek. U kunt inspirerend leidinggeven aan de medewerkers rondom het themaveld Beroepsonderwijs en leven lang leren, en kent en erkent de kwaliteiten en talenten van de onderzoekers binnen het themaveld. U hebt een eigen boodschap, bent communicatief vaardig en hebt een mens- en ontwikkelingsgerichte houding.

Wat bieden wij u?
Een interessante functie in een dynamische, informele werkomgeving die zich ontwikkelt naar een kwaliteitscultuur, waarbinnen u volop de gelegenheid krijgt u verder te ontwikkelen. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van 6 jaar. Afhankelijk van de definitieve taakinvulling, uw kennis en ervaring wordt u aangesteld in de functie van Lector niveau 1 of niveau 2. Het bruto maandsalaris bedraagt als Lector niveau 2, maximaal € 6.940,60 (cao-hbo schaal 15) en als Lector niveau 1 maximaal € 7.627,21 (cao-hbo schaal 16) bij een fulltime aanstelling. Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt de HAN goede voorzieningen op het vlak van pensioen, ziektekosten, scholingsfaciliteiten, mobiliteit en betaald ouderschapsverlof.

Wilt u meer informatie?
Meer over de HAN leest u op www.han.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Dickhout, Instituutsdirecteur Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, M (06) 49 31 87 60.

Hebt u belangstelling?
Herkent u zich in bovenstaand profiel en voldoet u aan de eisen? Klik dan op de 'Solliciteer' button om uiterlijk vóór 25 september 2017 online te solliciteren. U kunt uw motivatiebrief richten aan mevrouw A. Dickhout. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op andere wijze worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen.
Wilt u meer informatie over de sollicitatieprocedure voor deze vacature, dan kunt u contact opnemen met mevrouw S. Willemsen, M (06) 55 24 07 04.

De 1e ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op donderdag 5 oktober, een eventuele 2e ronde vindt plaats op vrijdag 13 oktober 2017.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de dienstbetrekking.

Waar gaat u werken?
De HAN biedt opleidingen aan op het gebied van economie en management, gezondheid, gedrag en maatschappij, educatie, informatica en communicatie en techniek. De HAN verzorgt hbo-bacheloropleidingen in voltijd, deeltijd en duale vorm, masteropleidingen, post-hbo-onderwijs, cursussen, trainingen, onderzoek en advisering. In de regio fungeert de HAN als kennispoort. De HAN heeft een uitgebreid netwerk, dat bestaat uit overheden, onderwijsorganisaties, expertisecentra, bedrijven en vele buitenlandse onderwijsinstellingen. De HAN ontwikkelt zich verder tot een University of Applied Sciences. Een van de speerpunten is praktijkgericht onderzoek, zowel nevengeschikt aan als verweven met het onderwijs en de praktijk. In haar Instellingsplan 2016-2020 geeft de HAN onder andere aan Leven lang leren als onderdeel van haar taak te zien. Onderzoek wordt inhoudelijk geprioriteerd in drie zwaartepunten waarvan het zwaartepunt smart Region er een is. Dit zwaartepunt is gericht op het realiseren van een innovatieve en ondernemende regio waar het niet alleen goed werken, maar ook wonen, leren en recreëren is.

Faculteit Educatie
De Faculteit Educatie verzorgt vanuit moderne onderwijslocaties in Arnhem en Nijmegen bacheloropleidingen, masterprogramma's op het gebied van educatie en opleiding en ontwikkeling en professionaliseringsactiviteiten. De faculteit bestaat uit het Instituut Leraar en School (lerarenopleidingen vo/mbo en opleidingskunde), het Instituut Pabo en het kenniscentrum Kwaliteit van Leren. In totaal studeren circa 4200 studenten aan de faculteit en zijn er ongeveer 300 fte medewerkers werkzaam.

Kenniscentrum Kwaliteit van Leren
Het kenniscentrum van de faculteit heeft als taak door praktijkgericht onderzoek de praktijk van de beroepsuitoefening te ondersteunen en te verbeteren, bij te dragen aan de kennisontwikkeling en kennisdeling rondom zijn onderzoeksgebied en deel te nemen aan de uitvoering en ontwikkeling van het onderwijs in bachelor- en masteropleidingen en de professionalisering van (HAN-)docenten. Het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren ontwikkelt op basis van praktijkgericht onderzoek kennis en instrumenten die daaraan bijdragen. In ons onderzoek werken we binnen de driehoek met opleidingen en werkveld in co-creatie aan het ontwikkelen en telkens opnieuw verbeteren van leertrajecten. Het kenniscentrum wordt gevormd door lectoren, associate lectoren, (docent)onderzoekers en promovendi (in totaal circa 35 mensen) die samenwerken in 3, inhoudelijk rond de lectoraten geclusterde themagroepen, te weten ‘Kwaliteiten van leraren’, ‘Leren met ict’ (lector en associate lector) en ‘Beroepsonderwijs en Leven lang leren’ (twee lectoren). De lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan is, samen met de lector Beroepspedagogiek, primair gekoppeld aan de themagroep ‘Beroepsonderwijs en Leven Lang Leren’.

Themaveld ‘Beroepsonderwijs en Leven Lang Leren’
De lector ‘Leren tijdens de Beroepsloopbaan’ richt zich binnen het themaveld Beroepsonderwijs en Leven Lang Leren op het doen van praktijkgericht onderzoek naar en het delen van kennis over formele en informele leerprocessen gedurende de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij zowel om vraagstukken van agency (zelfsturing en professionele autonomie) als om organisatievraagstukken (invloed van werkomgeving, innovatiecontext en arbeidsvoorwaarden). De lector geeft daarmee met het onderzoeksteam vorm aan een praktijkgericht kennisprogramma in interactie met professionals en hun beroepsgroepen, met werkgevers en regionaal bestuurders en met aanbieders van onderwijs en opleidingen. Het onderzoek richt zich bij voorkeur op de interactie tussen agency en contextkenmerken. Vanuit een onderwijskundig en opleidingskundig perspectief kan het lectoraat LLL een forse bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het HAN zwaartepunt Smart Region en kan het regionale bestuurders ondersteunen bij de ontwikkeling van een lerende regio.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Parttime, Nijmegen, lector, onderwijs, leraar

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature