1. Vacatures
  2. Hogeschool Rotterdam (HR)
  3. Lector Communication in the Network Society

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lector Communication in the Network Society

Creating 010, het Kenniscentrum van Hogeschool Rotterdam dat onderzoek doet naar de creatieve industrie en creatieve professionals, is voor een aanstellingsperiode van zes jaar op zoek naar een Lector Communication in the Network Society (0 ...

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rochussenstraat, Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
20 uur
Salarisindicatie:
€ 4956 - € 6940 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Creating 010, het Kenniscentrum van Hogeschool Rotterdam dat onderzoek doet naar de creatieve industrie en creatieve professionals, is voor een aanstellingsperiode van zes jaar op zoek naar een Lector Communication in the Network Society (0,5 fte)

De opkomst van netwerksamenleving zorgt voor een paradigmaverschuiving in het (praktijkgerichte) onderzoek naar maatschappelijke communicatie. In communicatienetwerken van bedrijven, organisaties en burgers is niet langer sprake van een strikte scheiding tussen producent en consument van informatie; het gaat om gebruiker gedreven netwerken waarin informatie circuleert en de macht van zenders beperkt is. Dat vergt een heroriëntatie in communicatieonderwijs en - praktijk, om kritische, onderzoekende communicatieprofessionals op te leiden die effectief in het maatschappelijke veld van communicatie kunnen opereren en gebruikersgericht communicatiestrategieën kunnen ontwikkelen.

Kernopdracht
De kernopdracht van de lector bestaat uit het ontwikkelen en organiseren van een meerjarig onderzoeksprogramma en daarbij het bestaande onderzoek naar Communicatie en Gedrag en Online Content Creatie binnen de opleiding Communicatie te verbinden en te verrijken. De lector is verantwoordelijk voor het opzetten, (bege)leiden en uitvoeren van onderzoeksprojecten binnen het programma. Het onderzoek is gesitueerd binnen het Kenniscentrum Creating 010 en wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de opleiding Communicatie binnen het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een lector die bovengenoemde kernopdracht op professionele wijze kan invullen. De lector voldoet aan de volgende functie-eisen:

  • Van de lector wordt verwacht dat hij of zij op inspirerende wijze, in samenwerking en samenspraak met de hoofddocenten en onderwijsmanagers van de opleiding Communicatie en aanpalende opleidingen, leiding en invulling geeft aan praktijkgericht onderzoek binnen het communicatievak. Daartoe onderhoudt de lector nauwe contacten met het werkveld.
  • De lector heeft een eigen en inspirerende visie op ontwikkelingen binnen het vakgebied en de bestaande onderzoeksrichtingen binnen de opleiding Communicatie en beschikt over aantoonbare theoretische en praktische kennis die relevant is voor de onderzoeksrichtingen.
  • De lector heeft ruime ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en is in staat de resultaten toepasbaar te maken voor zowel het onderwijs als de beroepspraktijk.
  • De lector beschikt over een uitstekend contactennetwerk binnen het communicatiewerkveld en het communicatieonderzoek en bij voorkeur over professionele ervaring binnen het vak.
  • De lector levert een bijdrage aan het verwerven van additionele middelen voor het uitvoeren van onderzoek, zowel vanuit de zogenaamde tweede geldstroom (onder meer SIA), als uit de derde geldstroom (opdrachtonderzoek) door Creating 010.
  • De lector heeft een proefschrift afgerond binnen een voor deze functie relevante academische discipline.
  • De lector is in staat onderzoek zo vorm te geven, in te richten en te rapporteren dat de meerwaarde zowel door het werkveld als de wetenschap worden gezien. Vakpublicaties en wetenschappelijke bijdragen behoren tot de verwachte output van de lector.
  • De lector heeft ervaring met het begeleiden van promovendi.

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao hbo). De aanstelling is in principe voor de duur van zes jaar. Na het eerste jaar wordt een evaluatiemoment ingelast. Het salaris bedraagt minimaal €4.956,23 per maand (schaal 14) en maximaal €6.940,66 bruto per maand (schaal 15) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Additionele informatie

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Voor aanvullende informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Dr. Paul Rutten, programmadirecteur Kenniscentrum Creating 010 op telefoonnummer 010-794 5514.

Sluitingsdatum: 16 januari 2018

Je kunt uitsluitend via de website solliciteren!

Bedrijfsomschrijving

In het beleid van Hogeschool Rotterdam leidt het praktijkgerichte onderzoek binnen de kenniscentra, primair tot innovatie in en van het onderwijs, Daarnaast draagt het bij aan de ontwikkeling van het werkveld en de wetenschappelijke kennisontwikkeling.

Kenniscentrum Creating 010

Vanuit het Kenniscentrum Creating 010 verrichten lectoren, docenten en studenten in samenwerking met de beroepspraktijk praktijkgericht onderzoek naar en voor de creatieve industrie en creatieve professionals. De ontwikkeling van de creatieve industrie is door Creating 010 in de voorbije jaren gevolgd en onderzocht. Deze kennisontwikkeling krijgt zijn vertaling in de onderwijspraktijk van de aan het kenniscentrum gelieerde opleidingsinstituten en van het creatieve werkveld. De beoogde lector werkt samen met de andere lectoren binnen de onderzoekslijn Smart and Inclusive Society en met andere lectoren binnen het kenniscentrum.

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie

De bijdrage van de beoogde lector richt zich specifiek op de opleiding Communicatie van Hogeschool Rotterdam en waar mogelijk ook op de opleidingen Communicatie en Multimedia Design, Mediatechnologie, Informatica en Technische Informatica. De opleiding ressorteert onder het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie en profileert zich door innovatie in inhoud en werkvormen. Ze stelt zich tot doel studenten op te leiden tot Smart Connectors. Dat zijn professionals die opereren als slimme verbinders, die faciliteren en organiseren, die zorgen voor connecties tussen mensen en daarmee meerwaarde creëren voor stakeholders en organisaties. Binnen de opleiding Communicatie is een tweetal onderzoeksrichtingen in ontwikkeling, in relatie tot het onderwijs en het werkveld. Die hebben respectievelijk betrekking op communicatie en gedrag en op online content creatie. Doel van de eerste is de smart connector concrete handvatten te bieden bij het ontwerpen van effectieve interventies, op basis van relevante en onderbouwde kennis uit de sociale wetenschappen en eigen empirisch onderzoek. Voor de onderzoekslijn online content creatie is het belangrijk om aan de hand van bewezen inzichten over effectiviteit en toepasbaarheid van branded content de communicatieprofessional te helpen bij het ontwerpen van effectieve content strategieën.