Lector Digital Business (0,4-0,6 fte)

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
16 - 24 uur
Salarisindicatie:
€ 4956 - € 6940 per maand
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar

Functieomschrijving

Nederland is wereldwijd een ‘digital frontrunner’. Er is een hoge dichtheid aan internetaansluitingen en smart phones, snel groeiende online verkopen en substantiële investeringen in ICT. Toch is de mate van digitalisering in het mkb nog relatief laag. Nog (te) veel bedrijven zijn onvoldoende bezig om internet daadwerkelijk voor ze te laten werken. Digitale ontwikkelingen veranderen markten en concurrentieverhoudingen ingrijpend. Digitalisering in het bedrijfsleven valt ruwweg uiteen in twee opgaven. Ten eerste moeten data beter worden benut. Veel bedrijven ontberen een goede data-huishouding. Ten tweede moeten met data en de inzichten vanuit de data in klantgedrag en marktontwikkelingen nieuwe business proposities worden ontwikkeld.

Digitalisering biedt veel kansen, maar grijpt tevens diep in op processen in een onderneming en in de keten. Dat maakt het veelomvattend en maakt ondernemers terughoudend. De digitale transfomatie is een veranderkundige opgave. Naast technische aspecten zijn ook organisatorische, culturele, commerciële en financiële aspecten relevant. Daarom beziet de nieuwe lector digitalisering vanuit een breed bedrijfskundig perspectief.

Het lectoraat is niet alleen van belang voor het (regionale) mkb. Ook voor het economische onderwijs aan de hogeschool is de leeropdracht uiterst relevant. Digitalisering van bedrijfsfuncties moet snel breder aandacht krijgen om studenten adequaat op te leiden voor de arbeidsmarkt van morgen. De nieuwe lector krijgt een taak om met (hoofd)docenten onderwijsprogramma’s verder inhoud te geven, op basis van zijn ervaring en zijn onderzoek. Hij is actief betrokken bij het invullen van het begeleiden van studenten in de afstudeerfase. Ook draagt hij bij aan de professionalisering van docenten.

De lector is trekker van de onderzoekslijn digital economy en coördineert de ontwikkeling van het onderzoeksprogramma van het kenniscentrum Business Innovation in dit thema. Hij werkt daartoe samen met de andere lectoren, die deelaspecten van digitalisering onderzoeken op het gebied van onder andere risicomanagement, finance, logistiek en strategie.

De lector initieert en coördineert onderzoek dat kennis oplevert met relevantie voor diverse opleidingen binnen de Hogeschool en de praktijk van (ver)nieuwende bedrijvigheid. Er is primair samenwerking met de vier onderwijsinstituten in het economische domein van de hogeschool. Samen met hoofddocenten van de opleidingen geeft de lector leiding aan diverse docent-onderzoekers, die samen met studenten en het werkveld participeren in onderzoeksprojecten.

Functie-eisen

Gezocht wordt naar een lector die bovengenoemde leeropdracht op professionele wijze kan invullen. De lector voldoet daartoe aan de volgende profiel-eisen:

  • Heeft een duidelijke visie op het thema van het lectoraat en beschikt over aantoonbare brede en diepgaande theoretische en praktische kennis van de thematiek;
  • Is gepromoveerd en beschikt over ruime ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
  • Heeft in relevante media gepubliceerd over onderzoeksresultaten op dit terrein, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in vakbladen;
  • Is een actief netwerker en bruggenbouwer gericht op samenwerking met zowel het werkveld, nationale en internationale collega’s op het vakgebied en in beroepsverenigingen.
  • Beschikt over een relevant (inter)nationaal en regionaal netwerk, relevant voor het domein van het lectoraat;
  • Heeft ervaring met het leiden van onderzoeksprojecten en met de acquisitie van projecten en subsidies;
  • Is een inspirator van docenten, studenten, professionals en overige relevante actoren in het werkveld;
  • Heeft aantoonbare affiniteit met het (HBO) onderwijs en is in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar relevante bouwstenen voor het onderwijs;
  • Heeft ervaring in het bedrijfsleven, kent de vraagstukken die er spelen en kan de ‘taal’ van ondernemers spreken.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature