Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht van het IJsselland Ziekenhuis is, wegens het vertrek van een van de leden, een vacature ontstaan. De Raad van Toezicht komt graag in contact met kandidaten die belangstelling hebben voor de rol van lid van de Raad van Toezicht. Specifiek wordt gezocht naar kandidaten met een bestuurlijk zorg profiel. Het ziekenhuis zal de komende periode moeten anticiperen op diverse landelijke en regionale ontwikkelingen die een direct verband hebben met de invulling van de medisch inhoudelijke portfolio van het ziekenhuis. De complexiteit van het speelveld waarin het ziekenhuis zich bevindt is toegenomen. De Raad van Toezicht ziet, aanvullend op de bestaande achtergronden en competenties van de huidige leden, een grote meerwaarde in een toezichthouder die vanuit de medisch bestuurlijke invalshoek een bijdrage levert aan de toezichthoudende functie binnen het IJsselland Ziekenhuis.

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Profiel

Algemeen

Leden van de Raad van Toezicht beschikken in ieder geval over strategisch denkvermogen, bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en hebben affiniteit met de gezondheidszorg. Zij zijn in staat een goede balans te vinden tussen hun toezichthoudende taak en het vervullen van een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. Leden beschikken over het vermogen om het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen. De leden hebben door hun specifieke kennis en ervaring ieder voor zich, maar ook in samenwerking met de andere leden, een toegevoegde waarde voor het bestuurlijke toezicht op de ziekenhuisorganisatie. De houding van de leden kenmerkt zich door integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Bestuurlijk zorg profiel

U heeft een medisch specialistische of andere zorg achtergrond in combinatie met ervaring in de (ziekenhuis)zorg vanuit een bestuurlijke context. U beschikt over kennis van en ervaring met de bestuurlijke dynamiek in een ziekenhuis en de verhoudingen binnen een ziekenhuis, in het bijzonder in relatie tot de medische staf. U heeft kennis van kwaliteits- en patiëntveiligheidsvraagstukken in de zorg. Voorts bent u in staat om vanuit een brede scope de impact van externe ontwikkelingen op de consequenties voor en discussies over de medisch inhoudelijke taken van het ziekenhuis te overzien.

Om voldoende diversiteit te waarborgen binnen de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar iemand in de leeftijdscategorie 35-45 jaar. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Woonachtig zijn in de regio van het ziekenhuis strekt tot de aanbeveling.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vier leden. Deskundigheid op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, kwaliteit en veiligheid, ondernemerschap en dienstverlening zijn reeds geborgd. Er zijn drie commissies actief: remuneratiecommissie, auditcommissie, kwaliteitscommissie.

Als norm voor goed bestuur en toezicht hanteert het IJsselland Ziekenhuis de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht onderschrijft daarnaast de uitgangspunten van het programma Goed Toezicht van de NVTZ.

De Raad van Toezicht komt gemiddeld zeven keer per jaar bijeen. De bezoldiging valt binnen de wettelijke normen alsmede de adviesregeling van de NVTZ.

Meer informatie

Een uitgebreide profielschets en een digitaal informatiepakket kunt u opvragen via tel.nr. 010-2585322 of via directiesecretariaat@ysl.nl

Voor inhoudelijke inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. H. van Moorsel, voorzitter Raad van Toezicht, via tel.nr. 06-11013344.

Reageren

Belangstellenden kunnen tot en met 18 maart 2018 hun kandidatuur kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie (CV en korte motivatie) graag per e-mail via directiesecretariaat@ysl.nl.

Bedrijfsomschrijving

IJsselland Ziekenhuis: Hier gaat het om u

Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis. De hoofdlocatie is gevestigd in Capelle aan den IJssel. Het ziekenhuis heeft een buitenpolikliniek in Rotterdam Nesselande en in Krimpen aan den IJssel. In de Havenpolikliniek (voormalig Havenziekenhuis) verzorgt het IJsselland Ziekenhuis voor een aantal specialismen de poliklinische zorg.

Het IJsselland Ziekenhuis biedt medisch specialistische zorg op (bijna) alle voorkomende specialismen. Zorg op het gebied van maag, darm en leverziekten (MDL) is het speerpunt van het ziekenhuis. In het speciale MDL-centrum kunnen patiënten voor bijna alle behandelingen en onderzoeken terecht. De MDL-zorg heeft een bovenregionale functie.

Zorg voor moeder & kind en zorg voor kwetsbare ouderen zijn bijzonder aandachtsgebieden voor het ziekenhuis.

Het IJsselland Ziekenhuis werkt actief samen met haar omgeving, vanuit de overtuiging dat dit meerwaarde oplevert voor alle betrokkenen.

Onze missie is: Elke dag en elk moment samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn naasten.

Wij zijn er van overtuigd dat de best denkbare zorg wordt geleverd door onze mensen. Door mensen die aanpakken en voor wie zorg geven een tweede natuur is: elke dag en elk moment.

Ons motto is Hier gaat het om u. Het is geen reclame-uiting, maar de mentaliteit die we binnen het IJsselland Ziekenhuis samen delen en waarmee we ons onderscheiden. Door de ander centraal te stellen, halen we het beste in onszelf naar boven.

Belangrijke thema’s de komende tijd zijn strategische samenwerking (waaronder de voorgenomen strategische samenwerking met het Erasmus MC), positionering en profiel, financiën, bouw en renovatie en kwaliteit en veiligheid.