1. Vacatures
 2. IPO-medewerker Regionale Economie

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

IPO-medewerker Regionale Economie

Ben jij een ervaren senior projectmanager, adviseur en belangenbehartiger? Inzetbaar op met name het snijvlak tussen de provinciale beleidsvraagstukken: Regionale Economie, Cohesiebeleid, Onderwijs Arbeidsmarktproblematiek? Weet jij niet alleen jezelf maar ook andere collega’s in hun rollen als (strategisch) adviseur, kennisdeler, belangenbehartiger en als verbinder de gezamenlijke provincies van A naar B te laten excelleren. Signaleer, attendeer en adviseer je collega’s op dwarsverbanden vanuit het de maatschappelijke vraagstukken bij regionale economie tussen de andere beleidsopgaves binnen de IPO-opdrachten en bijbehorende bestuurlijke en ambtelijke gremia? Ben je in staat om op een slimme manier kennisdeling binnen en tussen diverse gremia te organiseren?

8 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Nieuwsgierig en vooral enthousiast? Wacht dan niet langer om te reageren op de functie van

IPO-medewerker Regionale Economie
36 uur | Den Haag

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op regionaal niveau. Provincies leveren een bijdrage aan beleid en realisatie. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis.

Context
Werken bij het IPO
Het IPO kent een sterk naar buiten gerichte cultuur en verricht haar taak door verschillende vormen van samenwerking met de 12 provincies en de bestuurlijke en maatschappelijke partners. Voor deze samenwerking benut het IPO haar netwerk optimaal, ontsluit de beschikbaarheid aan kennis en kunde, is spraakmakend en innovatief en brengt provincies maximaal in positie in diens rol binnen maatschappelijke vraagstukken. De kernbegrippen zijn: opgave gestuurd, resultaatgericht, open netwerkorganisatie en van-voor-door provincies. Het zijn van een opgave gestuurde netwerk-organisatie laat zich vertalen in een vaste kern van medewerkers die breed inzetbaar is binnen de actuele beleidsopgaven van het IPO. Deze vaste kern wordt afhankelijk van de opgave, programma’s, projecten en doelstellingen aangevuld worden met een flexibele formatie van provinciale medewerkers die op basis van inhoudelijke kennis, kunde en ervaring tijdelijk worden ingezet.
De medewerkers in de vaste formatie vormen de ruggengraat van het IPO en beschikken over het organiserend vermogen om de opgaven van de gezamenlijke provincies adequaat voor te bereiden en te realiseren.

Werken aan opgaven
Vertrekpunt van de opgaven van de gezamenlijke provincies in IPO verband zijn de zogeheten Kerntaken Kompas 2020 https://ipo.nl/beleidsvelden/bestuur/de-provincie-van-de-toekomst en kerntaak overstijgende programma’s zoals het Programma Energietransitie. Binnen elke kerntaak zijn beleidsopgaves geformuleerd, die bijdragen aan de doelrealisatie van de in IPO verband afgesproken resultaten. Het IPO bestuur is, namens de provincies, de opdrachtgever van de doelen en de bijbehorende beleidsopgaves.

Jouw opdracht
Je bent in staat om onder de verantwoordelijkheid van een programmamanager zelfstandig te opereren in beleidsopgaves binnen de brede provinciale kerntaken. Je start met opdrachten op het snijvlak van Regionale Economie, Cohesiebeleid en Onderwijs-Arbeidsmarktproblematiek. Vanuit je affiniteit met deze beleidsopgave excelleer je in je organiserend vermogen om te komen tot de bestuurlijk relevante agenda zonder jezelf in de inhoud te verliezen. Een agenda waarin je stuurt op belangenbehartiging, kennisdeling en beleidsadvisering en zorgt voor een projectmatige aanpak om dit te realiseren. Jij bent de schakel tussen de provinciale (ambtelijke en bestuurlijke) achterban én Den Haag. Je weet daarnaast bestuurders adequaat te adviseren zodat ze optimaal in de rol van IPO-vertegenwoordiger kunnen acteren. Binnen het IPO werken we met persoonlijke resultaatopdrachten. Dat betekent dat je met je leidinggevende met regelmaat afspraken maakt over jouw (duurzame) inzetbaarheid binnen de breedte van de verschillende provinciale kerntaken.

 • Naast breed inzetbaar op het terrein van regionale economie weet je ook makkelijk de verbinding te maken met opgaven op andere dossiers. Je bent aanspreekpunt voor provincies en externen voor vragen over het hele terrein van regionale economie. Je werkt nauw samen met collega’s van verschillende departementen, gemeenten (VNG) en andere belangenbehartigingsorganisaties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de belangenbehartiging op het terrein van cohesiebeleid. Je brengt de standpunten uit de notitie Speerpunten Regionaal beleid – Inzet HNP/IPO onder de aandacht bij het parlement in Nederland en in Brussel. Je brengt op een creatieve wijze het belang van het in standhouden van de structuur-en investeringsfondsen voor Nederland onder de aandacht, in het bijzonder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de economische ontwikkeling van alle Nederlandse regio’s.
 • Je neemt deel aan het ambtelijk overleg, bereidt in afstemming met de ambtelijk portefeuillehouder en de collega’s van het HNP in Brussel bestuurlijke overleggen voor.
 • Je bent de verbindende schakel voor het programma “Regionale Economie als versneller” (Interbestuurlijk Programma). Je levert een bijdrage om de leerervaringen van de vijf proeftuinen te delen en je komt met op basis hiervan met concrete aanbevelingen m.b.t. de IBP-doelstelling om de multi-level-governance (ministeries, provincies, gemeenten) te versterken.
 • Je adviseert over het vraagstuk aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (Human Capital).
 • Je denkt actief mee over strategische beleidsontwikkeling op het brede terrein van regionale economie door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren in de totstandkoming van een nieuwe een nieuwe Samenwerkingsagenda Innovatief MKB Rijk, Regio en MKB voor de periode 2020- 2021.
 • Op het gebied van circulaire economie organiseer je regionale overlegtafels, gericht op het opschalen en versnellen van kansrijke projecten, die substantieel bijdragen aan transitie naar een circulaire economie.

Functie-eisen

Wat vragen wij:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring in het werkveld, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke organisatie.
 • De talenten bestuurlijke effectiviteit, onderhandelen, oordeelsvorming, netwerken en programmatisch werken.
 • Iemand die initiatiefrijk, creatief en innovatief is, van zelfstandig werken houdt, maar zeker ook analytisch is ingesteld en blij wordt van een combinatie van hands-on werk en het leveren van een strategische inbreng.
 • Je hebt daarnaast een brede interesse in de fysieke leefomgeving waarbij je (duurzaam) inzetbaar bent binnen meerdere IPO beleidsopgaven;
 • Je kan complexe dossiers snel eigen maken;
 • Je beschikt over uitstekende en aantoonbare redactionele en communicatieve vaardigheden specifiek op het gebied van bestuursadvisering;
 • Je bent bekend met besluitvormingsprocessen en weet deze, waar nodig, efficiënt te benutten;
 • Je hebt bewezen in staat te zijn om vlot een netwerk op te bouwen;
 • Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit
 • Je herkent je in de IPO kenbegrippen; opgave gestuurd, resultaatgericht en open netwerkorganisatie.

Wat bieden wij

 • Het gaat om een opdracht in de zogeheten vaste kern van het IPO; we bieden een contract voor één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
 • Het verdienniveau van de opdracht is schaal 12 maximaal € 5.541,52 bruto bij een fulltime dienstverband; Een ABP-pensioen; goed voor later dus;
 • Een studiebudget van €5000 per vijf jaar;
 • Een keuzebudget van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;
 • Een groot en interessant netwerk;
 • Een aantrekkelijke reiskostenregeling;
 • Alle ruimte voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken
 • Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station in het centrum

Reacties:
Voor meer informatie kun je bellen met Eveline de Graaff (0628301216, programmamanager Regionale Economie) of Michel Schoemaker (0628267040, teammanager IPO). Stuur je brief voor 6 december 2019 t.a.v. Chantal Huijser door te klikken op de sollicitatiebutton.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: IPO-medewerker Regionale Economie, IPO Medewerker, WO, Politiek, Bestuur, Projectmanagement, Vacature Den Haag, Adviseur, Bestuursadvisering