1. Vacatures
 2. Strategisch adviseur/ belangenbehartiger Regionale Economie

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Strategisch adviseur/ belangenbehartiger Regionale Economie

Ben je zowel een strategisch adviseur, kennisdeler, belangenbehartiger als verbinder in de opgave Regionale Economie waaraan provincies gezamenlijk werken? Signaleer, attendeer en adviseer je collega’s vanuit dit maatschappelijke vraagstuk op dwarsverbanden tussen ‘sectorale’ IPO- beleidsopgaven en de bijbehorende ambtelijke en bestuurlijke overleggen? Ben je in staat om op een slimme manier kennisdeling tussen de verschillende gremia te organiseren? Nieuwsgierig en enthousiast? Dan willen we snel met je in gesprek over deze opdracht.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
36 - 36 uur
Salarisindicatie:
€ 4399 - € 6199 per maand
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Strategisch adviseur/ belangenbehartiger Regionale Economie
36 uur | Den Haag

Ben je zowel een strategisch adviseur, kennisdeler, belangenbehartiger als verbinder in de opgave Regionale Economie waaraan provincies gezamenlijk werken? Signaleer, attendeer en adviseer je collega’s vanuit dit maatschappelijke vraagstuk op dwarsverbanden tussen ‘sectorale’ IPO- beleidsopgaven en de bijbehorende ambtelijke en bestuurlijke overleggen? Ben je in staat om op een slimme manier kennisdeling tussen de verschillende gremia te organiseren? Nieuwsgierig en enthousiast? Dan willen we snel met je in gesprek over deze opdracht.

De provincies hebben in september 2020 het herstelplan Regionale Economie aangeboden aan de staatssecretaris EZK. Het herstelplan beoogt het verdienvermogen van de regionale economieën te herstellen en te vergroten en werkgelegenheid te behouden en te creëren. De gezamenlijke provincies zien het herstelplan als onderdeel van een langjarige samenwerking met EU, Rijk en andere regionale partners om deze doelstellingen te halen. Het herstelplan bevat acties, opgebouwd rondom een aantal prioriteiten, waarin de provincies ook willen investeren:

 • Investeringen in duurzaam groeivermogen van de regionale economieën met ondersteuning van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s);
 • Werken aan nieuwe toepassingen en bedrijvigheid ten behoeve van bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de regio;
 • Investeren in inzetbaarheid en weerbaarheid van mensen (human capital) om werknemers te behouden voor de arbeidsmarkt;
 • Meer inzetten op bovenregionale samenwerking;
 • Integrale aanpak van gebiedsontwikkelingen.

De gezamenlijke provincies hebben het herstelplan in de afgelopen maanden verder geconcretiseerd, waarbij de VNG, de ROM’s en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn betrokken. Deze concretisering heeft geleid tot drie belangrijke thema’s voor het herstel van de regionale economieën, die met voorrang worden opgepakt: ontwikkelkracht en innovatie, human capital en gebiedsontwikkeling.

In 2021 wordt de samenwerking met Rijk, MKB en partners geïntensiveerd om de gevolgen van de Covid-19 crisis te bestrijden. Voortbouwen op wat al loopt (de samenwerkingsagenda Rijk-Regio-MKB) en daarop versnellen én uitgaan van een bovenregionale insteek zijn hierbij als uitgangspunten genomen.

Het programma Regionale Economie zoekt versterking in de vorm van een strategisch adviseur om het herstelplan Regionale Economie, dat inmiddels is uitgewerkt in een dynamische uitvoeringsagenda, ten uitvoer te brengen.

Wat breng je mee:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Meerjarige ervaring in een strategische adviserende beleidsfunctie, waarbij ervaring in het domein van Regionale Economie een pré is.
 • Ruime ervaring in complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken.
 • De talenten adviesvaardigheid, netwerkvaardigheid, bestuurlijke sensitiviteit, onderhandelen en conceptuele flexibiliteit.
 • Een verbindende persoonlijkheid die initiatiefrijk, creatief en innovatief is, van zelfstandig werken houdt en blij wordt van advisering op tactisch en strategisch niveau.
 • Een brede interesse en kennis van de maatschappelijke opgaven en de kerntaken van de provincies.
 • Je kunt je complexe dossiers snel eigen maken en weet complexiteit ook simpel uit te leggen.
 • Je beschikt over uitstekende en aantoonbare redactionele en communicatieve vaardigheden specifiek op het gebied van advisering aan management en bestuurders.
 • Je hebt bewezen in staat te zijn om vlot een netwerk op te bouwen.
 • Je herkent je in de IPO-kernbegrippen; opgavegestuurd, resultaatgericht en open netwerkorganisatie.


Wat bieden wij:
Naast de inhoud van de opdracht is van belang dat:

 • Het gaat om een tijdelijke opdracht. We sluiten dan ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • Over een andere vorm (bijvoorbeeld detachering) waarin de opdracht plaatsvindt maken we – zo dat nodig is – afspraken met jou en je werkgever.
 • Het verdienniveau van de opdracht is de functie IPO Medewerker C, schaal 13 (maximaal
 • € 6.199,32 bruto bij een fulltime dienstverband);
 • Een keuzebudget van 22,37% boven op jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris
 • Een ABP-pensioen; goed voor later dus;
 • De opdracht is voor jou een uitgelezen kans om ervaring op te doen in een sleutelrol in een koepelsetting in ‘het Haagse’ en tegelijkertijd het leggen van contacten met alle provincies.
 • Wij bieden een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station in het centrum van den Haag en een prettige informele werksfeer. Mits de maatregelen in verband met Covid-19 verder worden versoepeld. Sowieso is er alle ruimte voor tijd- en plaats onafhankelijk werken.

Reageren?
Is dit voor jou een uitdagende functie? Dan komen wij graag met jou in gesprek! Nodig jezelf hiertoe uit en geef ons aan wat je voor bagage hebt om in deze functie te excelleren. We lezen graag terug waar voor jou de uitdaging in zit. Voor meer informatie kun je bellen met Ad Nederlof (06-53587686), teammanager IPO.

Wij zien je reactie uiterlijk 31 januari 2021 tegemoet via de sollicitatiebutton.

Context
Werken bij het IPO
Het IPO kent een sterk naar buiten gerichte cultuur en verricht haar taak door verschillende vormen van samenwerking met de 12 provincies en de bestuurlijke en maatschappelijke partners. Voor deze samenwerking benut het IPO haar netwerk optimaal, ontsluit de beschikbaarheid aan kennis en kunde, is spraakmakend en innovatief en brengt provincies maximaal in positie in hun rol binnen maatschappelijke vraagstukken. De kernbegrippen zijn: opgave gestuurd, resultaatgericht, open netwerkorganisatie en van-voor-door provincies. Het zijn van een opgave gestuurde netwerk-organisatie laat zich vertalen in een vaste kern van medewerkers die breed inzetbaar is binnen de actuele beleidsopgaven van het IPO. Deze vaste kern wordt afhankelijk van de opgave, programma’s, projecten en doelstellingen aangevuld worden met een flexibele formatie van provinciale medewerkers die op basis van inhoudelijke kennis, kunde en ervaring tijdelijk worden ingezet.

Binnen het IPO werken we met persoonlijke resultaatopdrachten. Dat betekent dat je met je leidinggevende met regelmaat afspraken maakt over jouw (duurzame) inzetbaarheid binnen de breedte van de verschillende provinciale kerntaken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: strategisch adviseur, belangenbehartiger, provincie, Den Haag, fulltime, tijdelijk, overheid, wo, ervaren, domein Regionale Economie, interprovinciaal, beleid, strategie, advies, politiek-bestuurlijk