1. Vacatures
 2. Voorzitter Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Raad van Toezicht

Heb jij ervaring in toezicht houden en het vermogen om evenwichtig, met natuurlijk gezag en boven de partijen het voorzitterschap te vervullen? Lees dan verder!

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Neherkade, Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Voorzitter Raad van Toezicht

Jeugdbescherming west (JB west) is een vooruitstrevende en vooraanstaande Gecertificeerde Instelling (GI) in de regio Haaglanden en Zuid-Holland. JB west is voornemens om bestuurlijk te fuseren met de regionale GI in Zeeland (Intervence) waardoor ook deze provincie tot het werkgebied zal gaan behoren.

JB west komt in beeld als er zorgen zijn over de veilige ontwikkeling van kinderen. Door samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners doorbreekt JB west bestaande problematische gezinspatronen. Dit doet zij altijd vanuit een gezinsgericht perspectief. JB west is een onderdeel van de veiligheidsketen en werkt samen met wijk- en jeugdteams. JB west adviseert de gemeenten over passend zorgaanbod en zorgt voor optimale ondersteuning, begeleiding, opleidingen, tijd voor reflectie en beschikbaarheid voor specialistische expertise. De organisatie bestaat uit twee uitvoerende stichtingen voor Haaglanden en voor Zuid-Holland en een stichting Beleid & bedrijfsvoering, waarin de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Het tweehoofdige collegiaal bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. JB west kent medezeggenschap in de vorm van een ondernemingsraad en cliëntenraad. De omzet ligt rond de 40 miljoen euro op jaarbasis en er werken ruim 450 medewerkers met vestigingen in Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Gouda en Dordrecht. Lees meer over JB west en haar missie en visie op www.jeugdbeschermingwest.nl.

Algemeen:
De RvT bestaat uit vijf leden en hecht veel waarde aan levenservaring, diversiteit, brede deskundigheid, academisch werk- en denkniveau en vaardigheden op bestuurlijk niveau en een intrinsieke belangstelling voor de jeugdzorg/ jeugdbescherming in het bijzonder en de bedoeling achter beleid en uitvoering. Daarnaast streeft men naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

Functie-eisen

Algemene profieleisen
 • Naast toezichthouder ook adviseur en sparringpartner van de RvB.
 • Voelt zich verbonden met de bedoeling/ missie en visie.
 • Teamspeler, flexibel, gericht op samenwerking.
 • Brede maatschappelijke belangstelling.
 • Analytisch, snel van begrip.
 • Integer, vertrouwen uitstralen.
 • Inspirerend, positief, nuchter, luistervaardig.
 • Toegankelijk en communicatief.
 • Optimistisch van aard, gevoel voor humor.
 • Onafhankelijke opstelling, kritisch en verbindend.

Specifieke profieleisen voorzitter
 • Ervaring in toezicht houden en vermogen om evenwichtig, met natuurlijk gezag en boven de partijen het voorzitterschap te vervullen.
 • Begrijpt dat hij/zij in de jeugdbeschermingssector zit en dat de organisatie in een lastige positie zit in het huidige systeem.
 • Kan over de eigen organisatie heen kijken, vanuit de bedoeling van het werk en gezien de discussie over een ‘nieuwe structuur’ in de keten.
 • Is gewend zich te begeven in een politieke omgeving.
 • Durft te acteren in een onzekere, financiële situatie.
 • Is in staat om een gezamenlijke dynamiek vorm te geven en doet dit op basis van modern toezichthouderschap.

Visie op toezicht
De gehele organisatie, inclusief de Raad van Toezicht, is gericht op blijvende kind veiligheid. Dat wordt vormgegeven door bij alles wat zij doen te werken vanuit een respectvolle houding zonder (voor) oordelen en bewust te zijn van meervoudige partijdigheid en steeds in te zetten op de relatie en de samenwerking. Dit alles vanuit kracht en hoop in plaats vanuit angst en verdediging. In de Raad van Toezicht wordt dit zichtbaar doordat de leden aandacht hebben voor een open en veilige sfeer waarin ruimte is voor leren en reflecteren. Er wordt goed naar elkaar geluisterd, er is ruimte voor het uitwisselen van verschillende perspectieven, het stellen van (kritische) vragen en wanneer nodig wordt er ingegrepen. De interne- en externe ontwikkelingen worden daarbij steeds gewogen vanuit het principe “doen waar het de klant om gaat”. Dit geldt voor ontwikkelingen inzake de kwaliteit, de veiligheid, de zorg om de financiële weerbaarheid en de continuïteit van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden
De RvT-leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden die valt binnen de normen van de NVTZ en in lijn is met de Zorgbrede Governance Code. De vergoeding bedraagt WNT klasse 3, voor een voorzitter komt dit neer op € 12.225.–.

Procedure
Bij de werving en selectie laat Jeugdbescherming west zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier. Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 18 juli tegemoet.

Contactpersoon
Ph. de Jong
E: dejong@aardoomendejong.nl

Acquisitie stellen wij niet op prijs.