1. Vacatures
  2. Directeur H10 Inkoopbureau

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur H10 Inkoopbureau

Gezocht: stevig en behendig directeur

6 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO

Functieomschrijving

De directeur is een daadkrachtige strateeg die het H10 Inkoopbureau vertegenwoordigt vanuit de gedeelde verantwoording tussen zorgaanbieders, gemeenten en inkoopbureau. Je begrijpt de strategische opgaven van de gemeenten en legt de koppeling met de uitvoeringstaken en het primaire proces. Je schakelt vanuit inhoud, collegiaal en sturend met partners vanuit de gemeenten. De directeur ontwikkelt een jaarlijks uitvoeringsprogramma en inkoopstrategie die gericht zijn op zorgcontinuïteit, kwaliteitsverbetering en beperking van de zorgkosten. Hij/zij geldt zowel naar binnen als naar buiten als boegbeeld van de organisatie en weet, toegerust met bedrijfskundige blik, sterke onderhandelingsvaardigheden en marktgerichte drive, binnen enkele jaren de ambities ten aanzien van de decentralisatieopgaven van de gemeenten te realiseren en in zichtbare resultaten te vertalen.

Als directeur heb je het vermogen om medespelers te engageren. En de vaardigheid om impasses te doorbreken, nieuwe wegen in te slaan en resultaten te bereiken die een brede bijdrage leveren aan de gewenste transformatie van de jeugdhulp. Je neemt een stevige positie in naar de jeugdhulpaanbieders en naar de directeuren van gemeenten, en je bent tegelijkertijd gericht op ontwikkeling en samenwerking. Je werkt intensief samen met Programmamanager Jeugd.

Daarbij moet de directeur in staat zijn om binnen politieke verhoudingen op juiste wijze te acteren en deze op proactieve wijze te benaderen. De directeur is een sparringpartner voor zowel haar opdrachtgevers en de zorgaanbieders als systeempartners.

Vanuit visie en ervaring faciliteer je de ontwikkeling van de jeugdhulp in Haaglanden en koppel je de strategische ontwikkeling van het jeugdhulplandschap aan de professionele ontwikkeling van het Inkoopbureau. Je geeft op inspirerende en empathische wijze leiding aan de organisatie en je draagt zorg voor een professionele bedrijfsvoering vanuit financieel inzicht en gedegen kennis van verantwoordingsprocessen.

Functie-eisen

De directeur heeft een WO werk- en denkniveau en ruime ervaring in het sociaal domein bij voorkeur met inkoop en contractbeheer en aanbestedingsvraagstukken (bijvoorbeeld opgedaan bij gemeenten, zorgverzekeraars en/of zorgaanbieders). De directeur heeft kennis van het (specialistische) jeugdhulpaanbod en bijbehorende wet- en regelgeving. Je hebt kennis van bedrijfsvoering, met name van informatievoorziening en administratieve processen, en kunt uitvoering geven aan professionalisering van bedrijfsvoering.

De directeur is een strateeg die initiatief neemt, processen stevig neerzet en begeleidt, en risico’s en prioriteiten helder heeft. De directeur is maatschappelijk betrokken en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. De directeur is een stevige persoonlijkheid, is resultaatgericht en beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen. Ruime ervaring in het aansturen van organisaties in het publieke domein en met proces- en ketenmanagement.

De directeur opereert relatief stoïcijns en is bestand tegen druk. Daarbij horen met name de volgende competenties:

· Samenwerken

· Sensitiviteit voor bestuurlijke verhoudingen

· Managen van bestuurlijke verhoudingen

· Leidinggevend

· Analytisch

· Stevig/stressbestendig

· Creatief

Aanbod

De positie is een prachtige baan met veel ruimte voor initiatief en zelfontplooiing in een organisatie met een informele sfeer en een prettig werkklimaat. Je vervult een spilfunctie in de transformatie binnen de jeugdzorg.

Het betreft een fulltime functie (36 uur per week).

De inschaling is in lijn met de zwaarte van de directiefunctie, namelijk in schaal 15 van de CAR UWO (maximaal € 7.215,-- met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden).

Interesse?

Stuur je motivatie met curriculum vitae vóór 15 juli aanstaande.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Wij vragen de geselecteerde kandidaat een VOG te overleggen.

Voor inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met Ronald Bruin, bereikbaar via de backoffice 035-694 8000.

De search wordt uitgevoerd door de Galan Groep. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt door de opdrachtgever niet op prijs gesteld.

Samenvatting profiel Directeur H10 Inkoopbureau

Opleiding
WO/HBO+
Postacademisch

Ervaring
10 tot 15 jaar werkervaring
Ervaring met (jeugd)zorgaanbieder
Affiniteit met gemeentelijke uitvoeringsorganisaties
Management/bedrijfsvoering binnen zorgaanbieder vanuit zorginhoudelijk perspectief
Ervaring met complexe veranderingsprocessen
Ervaring met smeden van samenwerkingsverbanden

Competenties
Samenwerking
Sensitiviteit voor bestuurlijke verhoudingen
Managen van politieke verhoudingen
Leidinggevend
Analytisch
Stevig/stressbestendig
Creatief

Verantwoordelijkheden
Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de vastgestelde inkoopstrategie, inkoopprocedure, contract- en leveranciersmanagement en inhoudelijke propositie voor zorgaanbieders
Opstellen uitvoeringsprogramma op basis van programma van eisen / uitgangspuntennotitie
Eindverantwoordelijk voor constructieve langdurige samenwerkingsrelatie met zorginstellingen en gemeenten
Eindverantwoordelijk voor hoogwaardige dienstverlening aan gemeenten
Eindverantwoordelijk voor strategische en bestuurlijke afstemming met de gemeenten op directieniveau
Eindverantwoordelijk voor de vertaling van marktontwikkelingen naar inkoopstrategie t.b.v. geformuleerde beleidsuitgangspunten door de gemeenten
Neemt deel aan diverse gemeentelijke gremia op directieniveau
Eindverantwoordelijk voor het inrichten van de informatieketen en het afstemmen van het ketenproces met partners
Eindverantwoordelijk voor de doorvoering van nieuwe ontwikkelingen in de ondersteunende systemen
Eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van security management (o.a. informatiebeveiligingsplan) binnen het Inkoopbureau
Eindverantwoordelijk voor realisatie van het regionale geprognosticeerde inkoopresultaat (kwantiteit/kwaliteit)
Geeft leiding aan zorginkoopteam (zorginkopers, zorginhoudelijk adviseurs, informatiemanager, analisten)
Eindverantwoordelijk voor integrale bedrijfsvoering: business analyse, planning & control, financiering, inrichten stuurinformatie, interne & externe verantwoording (o.a. AO/IC, jaardocumenten & rapportages) en administratie/back office van het Inkoopbureau
Managen van 'alle' externe stakeholders die invloed hebben op realisatie van plannen in de regio
Coördineert de zorginkoop en het contract- en leveranciersbeheer bij meer bepalende instellingen in de regio

Bedrijfsomschrijving

De Gemeenschappelijke Regeling H10 Inkoopbureau is verantwoordelijk voor de contractering van gespecialiseerde jeugdhulp voor tien samenwerkende in de regio Haaglanden. De kerntaken van deze uitvoeringsorganisatie zijn het inkopen van gespecialiseerde jeugdhulp, het contractbeheer en leveranciersmanagement, het voeren van financiële administratie, het monitoren en analyseren van de inzet van de Jeugdhulp binnen de deelnemende gemeenten.

Het H10 Inkoopbureau zoekt een bevlogen directeur die zich thuis voelt in een bestuurlijk dynamische omgeving. Een directeur die bedrijfsmatig sterk is en een zichtbare bijdrage levert aan de gewenste transformatie van de jeugdhulp en aan de verdere ontwikkeling van het H10 Inkoopbureau.

De omgeving waarin het H10 Inkoopbureau functioneert is bestuurlijk complex en dynamisch. Het H10 Inkoopbureau is een zelfstandig gepositioneerde bedrijfsvoeringsorganisatie die op basis van een jaarlijks uitvoeringsprogramma in opdracht van de tien gemeenten werkt.

De regio Haaglanden telt circa 1 miljoen inwoners, waarvoor de gemeenten verplicht zijn de jeugdhulp te organiseren. Het aantal gecontracteerde jeugdhulp aanbieders is momenteel ongeveer tweehonderd.

Het H10 Inkoopbureau is een uitvoeringsorganisatie en werkt nauw samen met de deelnemende gemeenten aan regionale initiatieven om de jeugdhulp te verbeteren.

De samenwerkende gemeenten, de aanbieders van jeugdhulp en het H10 Inkoopbureau bereiden op dit moment de innovatieve inkoop 2020 voor. Deze is voor een belangrijk deel gebaseerd op resultaatgerichtheid. Dit biedt een unieke mogelijkheid om de gewenste transformatie in de jeugdzorg samen vorm te geven. Het succesvol uitbouwen van deze nieuwe inkoopsystematiek is strategische opgave in de regio.

Het H10 Inkoopbureau is in 2014 gestart voor een bepaalde periode, de samenwerkende gemeenten hebben vorig jaar bewust besloten om de gezamenlijke inkoop te continueren. Daarmee is er een stabiele basis om uit te groeien tot aantrekkelijke werkgever met doorgroeiperspectief voor professionals. Het optimaliseren van de dienstverlening aan de gemeenten en het bouwen van een sterk team van professionals zijn speerpunten voor de komende periode.