1. Vacatures
 2. financieel directeur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

financieel directeur

KiKa

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Profiel met betrekking tot de positie ‘financieel directeur' bij KiKa te Amsterdam

Kinderen hebben de toekomst. Althans, die zouden ze moeten hebben. Maar nog steeds krijgen jaarlijks bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 81% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Het doel van KiKa is om dit percentage te verhogen naar 100%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. KiKa blijft daarom fondsen werven voor onderzoek. Dat doen ze zorgvuldig, doelgericht en op een financieel verantwoorde manier. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker. Meer specifiek streeft de stichting naar verhoging van de genezingskans, verbetering van de kwaliteit van de behandeling en vermindering van bijwerkingen na de behandeling. Bij de oprichting in 2002 heeft KiKa als haar missie omschreven: minder pijn en strijd, meer genezing en kwaliteit.

Organisatie
Stichting Kinderen Kankervrij werd in 2002 opgericht door Frits Hirschstein en Maarten Stoopendaal. De aanleiding was het verzoek van kinderoncologen Rob Pieters en Huib Caron om meer financiering van onderzoek naar kinderkanker. In de eerste gesprekken met deze oncologen werd duidelijk dat de behoefte aan meer onderzoek naar kinderkanker zeer terecht was. De genezingskans stond al geruime tijd ‘stil’ op ongeveer 70%. De overtuiging was dat er door de vele beschikbare data van genen een doorbraak mogelijk moest zijn. De genezingskans moest en kon omhoog. Ook op het gebied van kwaliteit van de behandelingen en de late effecten viel er veel te verbeteren.

Sinds de eerste mailing zijn er veel evenementen en inzamelingsacties georganiseerd om het doel van KiKa te realiseren en in 2007 krijgen de eerste onderzoeken die vanuit KiKa gefinancierd worden groen licht. In 2009 werd een businessplan opgesteld en een locatie gerealiseerd voor het Prinses Máxima Centrum, KiKa speelt als grootste financier hier een cruciale rol in. Dit is ook het jaar waarin er een structurele verbetering is in de genezing van kinderen met kanker. 75% van de kinderen met kanker overleeft het, een stijging van 5%. Door de opening van het Prinses Máxima Centrum in 2018 is het onderzoek naar het genezen van kinderkanker gecentraliseerd op één locatie. Door een centrale locatie te hebben voor zorg en onderzoek kan de kwaliteit worden verhoogd en kunnen steeds meer kinderen genezen.

De doelen die KiKa stelt wil zij bereiken door middel van het motto: ‘Groot worden door klein te blijven’. KiKa wil groot worden in wat ze doet en wil bereiken, maar klein blijven in de kosten. Dit kan worden gerealiseerd door alle actievoerders, ambassadeurs, vrijwilligers en donateurs. Bijna 200 vrijwilligers vertegenwoordigen KiKa door het hele land. Zij zijn gastheer/-vrouw in de KiKa ruimte van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, verkopen KiKa knuffelberen of werken als gastdocent op basisscholen. De chequevrijwilligers gaan langs bij bedrijven, scholen, verenigingen en particulieren om KiKa te vertegenwoordigen en hun symbolische chequemomenten te begeleiden. Er is ook een aantal bekende Nederlanders die zich belangeloos inzet voor KiKa. Dit gebeurt bij de eigen evenementen, tijdens tv-optredens of op social media.

Samenvattend is het doel van KiKa:

 • het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en kwaliteit;
 • het ondersteunen van de kinderoncologie;
 • het geven van voorlichting op het gebied van kinderkanker, teneinde bewustwording en, voor zover ondersteunend, attitude- en gedragsverandering bij kinderen en volwassenen te bewerkstelligen.

Toekomst
Door de opening van het Prinses Máxima Centrum in 2018 is het benodigde onderzoeksbudget significant toegenomen. Om deze versnelde groei te ondersteunen moet de fondsenwerving van KiKa meegroeien, met een groeiambitie van 10% per jaar. Om deze ambitie en het commitment aan de doelstelling van intensivering van de bijdrage aan onderzoek in het Prinses Máxima Centrum waar te maken, zorgt KiKa steeds voor adequate kracht van de organisatie en haar fondsenwervingscapaciteit. Daarbij blijft nadrukkelijk het uitgangspunt om ‘groot te worden door klein te blijven’; met andere woorden: de organisatiekosten zo laag mogelijk houden.

Om deze groei te realiseren wil KiKa de volgende middelen inzetten:

 • mensen blijven inspireren om acties te houden voor KiKa;
 • KiKa blijft zelf evenementen organiseren om zo geld op te halen;
 • extra inzet op donateurswerving;
 • ontvangen van schenkingen en nalatenschappen;
 • maatschappelijke partnerships aangaan met het bedrijfsleven;
 • promoten van de bekendheid en inspireren van mensen door middel van communicatie;
 • altijd op zoek naar nieuwe kansen en initiatieven om het doel van KiKa te ondersteunen;
 • het geven van voorlichting naast de activiteiten aan de marketing- en fondsenwervende kant.

Voor meer informatie: www.kika.nl

Functieprofiel financieel directeur

Plaats in de organisatie
KiKa heeft een onafhankelijke raad van toezicht. Haar taak is het zijn van werkgever en klankbord van de directie naast het toezicht houden op de integere uitgifte en besteding van geworven fondsen. De raad van toezicht wordt gevormd door Monique Maarsen als voorzitter, Steven van der Heijden (marketing - toekomstig voorzitter), Marinus van Oers (medische zaken en onderzoeken), René Bernards (medische zaken en onderzoeken) en Esther van Zeggeren (algemeen lid).

Vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam werkt KiKa met circa 20 medewerkers binnen de afdelingen Onderzoeken, Marketing & Communicatie, Informatie & Services en Vrijwilligerscoördinatie.

Op dit moment is Fritsch Hirschstein nog actief als algemeen directeur/oprichter van KiKa. Met het invullen van de rol van financieel directeur anticipeert de raad van toezicht op zijn naderend terugtreden. Vanaf dat moment zal de tweehoofdige directie bestaan uit een algemeen directeur (Jakolien van Eijk die intern doorstroomt) en de te rekruteren financieel directeur. De financieel directeur start in zijn/haar rol met het perspectief om na de periode van ingroeien, in het najaar van 2022, een statutaire verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Taken en verantwoordelijkheden
Als financieel eindverantwoordelijke voor KiKa maakt de financieel directeur samen met de algemeen directeur de (jaar)plannen en zijn zij samen verantwoordelijk voor het ontwerpen van de organisatie en de administratieve processen. De financieel directeur is daarnaast eindverantwoordelijk voor de gehele financiële operatie en zorgt ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld is. Het maken van rapportages, zorgen voor tijdige en correcte afsluitingen en het actief signaleren van risico’s en knelpunten zijn onderdeel van de verantwoordelijkheden. Het spreekt voor zich dat niet alleen verbeterpunten opgemerkt worden, maar hier ook naar gehandeld wordt. Dus ook het gevraagd en ongevraagd geven van advies. In deze functie kijkt de financieel directeur niet alleen terug of naar de cijfers uit het verleden, het is belangrijk dat er ook vooruit meegekeken wordt en nagedacht wordt over nieuwe initiatieven en innovaties. De financiële kant moet volledig beheerst zijn en een dagelijkse inzet voor een betere business is essentieel.

Simpel gezegd is KiKa een marketingorganisatie. KiKa organiseert onder andere events, zij adverteert, lanceert diverse campagnes per jaar en werft donateurs en loterijspelers via deur tot deur werving. Al deze projecten creëren samen een complex financieel administratief speelveld. Als eindverantwoordelijke van dit speelveld wordt met het team actief gebouwd aan een goede financiële infrastructuur. In deze functie is de financieel directeur het aanspreekpunt en strategisch sparringpartner voor externe stakeholders. Naast de financiële taken is het ook belangrijk dat de financieel directeur creatief en innovatief met uitdagingen weet om te gaan. Als directielid van KiKa is het van belang om ook op strategisch vlak toegevoegde waarde te kunnen leveren en als strategische sparringpartner te kunnen optreden.

Andere verantwoordelijkheden omvatten:

 • contact houden met relevante externe en interne stakeholders zoals onder andere de contactpersoon voor de accountant;
 • mede verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsvorming van KiKa;
 • vormgeven aan compliance en risicomanagement;
 • treasury en investeringsvraagstukken;
 • signaleren en initiëren optimalisering- en verbeterprojecten op het gebied van finance en ICT (hard- en software en infrastructuur);
 • leidinggeven aan de financiële afdeling;
 • opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
 • budget, forecast, managementrapportages, loonadministratie;
 • sparringpartner voor interne en externe stakeholders: zoals het zijn van gesprekspartner van de FAC;
 • als directielid het uitdragen van de missie, visie en strategie van KiKa.

De financieel directeur van KiKa is enerzijds strategisch verantwoordelijk en sparring partner in het stakeholderveld van KiKa. Anderzijds vraagt de omvang van Kika om een financieel directeur met een hands-on aanpak waarbij zij/hij net zo makkelijk zelf de spreadsheets invult als met een financier of accountant onderhandelt.

Profiel 'ideale kandidaat'

Opleiding en ervaring
De ideale kandidaat is iemand met een academische opleiding die zijn/haar ervaring wil inzetten voor een organisatie met een missie. Een financiële achtergrond in de vorm van een financiële opleiding en werkervaring (bijvoorbeeld bedrijfseconomie aangevuld met een RC opleiding) is vereist. Dit kan de vorm hebben van aantoonbaar succesvolle meerjarige ervaring als manager bedrijfsvoering of financieel directeur in een kleine tot middelgrote organisatie. Brede en gespecialiseerde kennis op het gebied van financiën en administratie, planning en control en ICT is essentieel voor de functie. Daarnaast heeft de ideale kandidaat ervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement en procesmanagement en een affiniteit met de achtergrond en missie van KiKa. Een commerciële drive of affiniteit met onderwerpen zoals marketing is een must.

Eigenschappen

 • proactief en ondernemend in het signaleren van en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan naar beleid;
 • een professional met een stevig moreel kompas die doelgericht te werk gaat. Beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hoog ambitieniveau en bewaakt deadlines;
 • is een teamspeler die het beste uit collega’s naar boven haalt, met als kernwaarden openheid, transparantie en vertrouwen. Beschikt in het contact met collega's over empathisch vermogen;
 • is zeer vaardig in het analyseren van knelpunten, het uitbrengen van adviezen en daadwerkelijk realiseren van resultaten en verbeteringen. Gaat hierin evenwichtig te werk met overzicht voor het grotere geheel;
 • Beschikt over een hands-on mentaliteit; steekt zelf de handen uit de mouwen als de situatie hierom vraagt;
 • is gericht op samenwerken, sociaal en communicatief vaardig, sluit aan bij de dynamische ‘mkb-cultuur’ van de organisatie en is hierbij niet bang scherpe inhoudelijke discussies te voeren waar oog wordt gehouden voor de relatie;
 • het vermogen om beleid te vertalen naar haalbare doelstellingen en deze te bewaken. Durft hierbij initiatief te nemen en keuzes te maken, blijft in overleg en levert betrouwbare resultaten.