1. Vacatures
  2. Commissaris

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Commissaris

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Tiel, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

KleurrijkWonen in Tiel is een moderne woningcorporatie, altijd volop in beweging. Wij bieden zowel starters, gezinnen en alleenwonenden, als mensen met een behoefte aan zorg of begeleiding, een betaalbare en fijne woning in een leefbare buurt. We verhuren zo’n 14.500 woningen in de gemeenten Buren, Culemborg, Molenlanden, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

Het werkgebied van KleurrijkWonen is divers. Door een mix van woningbezit in wat kleinere steden, grote plattelandsgemeenten en kleine dorpen zijn er uitdagende vraagstukken op het gebied van inkomensongelijkheid, verscheidenheid in culturen en vraagontwikkeling.
KleurrijkWonen is een stichting met een raad van commissarissen en een directeur-bestuurder. De vijf zetels tellende RvC houdt toezicht en adviseert de directeur-bestuurder. Bij de samenstelling van de RvC is rekening gehouden met een spreiding van specifieke deskundigheden ten aanzien van de aandachtsgebieden van de onderneming en maatschappelijke ervaring in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven. KleurrijkWonen stelt de huurders evenals de medewerkers centraal, daarom worden de huurdersorganisaties en de ondernemingsraad bij elke werving van een nieuwe commissaris betrokken.

Door het verstrijken van een zittingsperiode, zijn wij op zoek naar nieuwe:

Commissaris

Bedrijfs- en organisatiekunde

Wij komen graag in contact met een betrokken, gedreven en onafhankelijke toezichthouder. Iemand die zich, naast de algemene taken van de Raad van Commissarissen, voornamelijk richt op de financiële sturing, het risicobeleid, de borging van het voortbestaan en de inzet van de organisatie ten behoeve van de kerntaken.

Een conceptueel en positief denker met actuele kennis van de van kracht zijnde wet- en regelgeving (binnen de sociale volkshuisvesting) ten aanzien van financiële en risicorapportages, (vastgoed) investeringen, vermogenspositie, jaarrekening, begroting, informatiebeleid en automatisering.
Deze uitdagende positie vraagt om modern bedrijfskundig inzicht, zicht op de ontwikkelingen binnen de sociale volkshuisvesting en de rol van KleurrijkWonen in een steeds veranderende maatschappelijke context. Een toezichthouder die denkt in- en handelt naar resultaten, die het goede gesprek weet te voeren, die de randen durft op te zoeken in het belang van de volkshuisvestelijke opgave en die oog heeft voor- en trots is op de door de organisatie behaalde resultaten. Aan deze zetel is tevens het voorzitterschap van de auditcommissie verbonden.

Algemeen profiel:
Een onafhankelijke positief-kritische grondhouding; vragen kunnen stellen en doorvragen; in staat om op strategisch niveau te participeren in besluitvormingsprocessen; analytisch, objectief en oplossingsgericht; academisch werk en denkniveau; ruim voldoende tijd om de functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren; in staat om de menselijke kwaliteiten in elkaar te zoeken en op die manier gericht op het optimaal functioneren van de RvC als team.

Huurderscommissaris:
Het betreft hier een commissaris op voordracht van de huurders. De onafhankelijkheid die van iedere commissaris gevraagd wordt, houdt in, dat de commissaris functioneert zonder last of ruggespraak. De huurderscommissaris heeft speciaal oog voor de belangen van de huurders en het vermogen om objectief te beoordelen of de positie van de huurders voldoende geborgd is. De huurdersorganisatie is onder meer gesprekspartner van het bestuur en is betrokken bij het overleg tussen de gemeenten en KleurrijkWonen. De huurderscommissaris legt actief de verbinding met de huurdersorganisatie.

Diversiteit:
Het werkgebied van KleurrijkWonen kenmerkt zich door de diversiteit van haar bewoners. Binnen onze RvC willen wij hiervan graag een afspiegeling zien. Wij hebben oog voor zowel ervaring als voor aanstormend talent. Kandidaten met verschillende culturele en etnische achtergronden willen wij uitdrukkelijk uitnodigen om te solliciteren.

Wij hebben CBK werving & selectie gevraagd om ons te assisteren bij deze procedure. Van belangstellenden ontvangen wij graag voor maandag 21 september 2020 het CV en motivatie, ter attentie van Ed Knoppert.
Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Verificatie, na toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, evenals een integriteitscreening maken deel uit van de selectieprocedure.

Interesse in de functie van Commissaris bij KleurrijkWonen regio Tiel?

Reageer nu met je CV en motivatie via de "solliciteer" button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.