1. Vacatures
  2. Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zoekt Chasse Executive Search een verbindend en inspirerend leider met hart voor de wetenschap.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (hierna: KNAW) is hoeder, duider en verbinder van wetenschap in Nederland. De KNAW maakt zich sterk voor de toekomstbestendigheid van de wetenschap en voor het belang van de wetenschap voor de samenleving. Inmiddels bestaat de KNAW ruim twee eeuwen en vervult drie (wettelijke) taken: genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines, bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten en adviseur van de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening. Zijne Majesteit de Koning is beschermheer van de KNAW.

Algemeen Directeur
De KNAW is zowel genootschap van excellente wetenschappers als institutenorganisatie. Het bestuur van de KNAW stelt de hoofdlijnen van het beleid en de begroting vast. De algemeen directeur voert de dagelijkse leiding van de gehele KNAW-organisatie, is de belangrijkste adviseur van het bestuur en is tevens de bestuurder in de zin van de WOR.

Opgave
De nieuwe algemeen directeur treedt aan in een organisatie die een grote mate van professionalisering heeft doorgemaakt, zowel op bestuurlijk vlak als op het gebied van (gedeelde) bedrijfsvoering. Om deze lijn vast te houden en te versterken zijn de volgende elementen van belang:

  • De vertaalslag van de strategische prioriteiten naar de positionering, bedrijfsvoering en onderlinge samenhang van de KNAW-organisatie.
  • De doorontwikkeling van de drie wettelijke taken van de KNAW (genootschap, adviseur en institutenorganisatie) alsmede de verhouding en verbinding daartussen, waaronder ook met De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten.
  • De positionering van de onderzoeksinstituten die het leeuwendeel van het budget en medewerkers benutten dat de KNAW ter beschikking staat. De verdere professionalisering van de (waar mogelijk gedeelde) bedrijfsvoering vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt.
  • Het in beeld krijgen en houden van ontwikkelingen binnen én buiten de KNAW alsmede (potentiële) maatschappelijke partners die impact hebben op de opgaven en prioriteiten van de KNAW.

Kandidaatprofiel
De nieuwe algemeen directeur is een verbindend en inspirerend leider die zich thuis voelt in de wereld van de wetenschap en die in een omgeving van professionals met visie en ambitie mensen stimuleert en de ruimte geeft voor topprestaties. Als leidinggevende van de KNAW-organisatie en belangrijkste adviseur van het bestuur houdt zij/hij het overzicht en heeft oog voor relevante (wetenschappelijke) ontwikkelingen en de positionering van de KNAW, zowel intern als extern. De verdere professionalisering van de bedrijfsvoering vraagt om visie op en affiniteit met bedrijfsvoering. Zij/hij combineert diplomatiek gevoel met gezag en gevoel voor verhoudingen en weet resultaatgericht de strategische prioriteiten te vertalen naar de inrichting van de KNAW als hybride en complexe organisatie.

De KNAW staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Arbeidsvoorwaarden
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op de positie algemeen directeur van de KNAW. Als richtlijn voor de bezoldiging geldt schaal 18 van de cao-universiteiten (VSNU): minimaal € 7.623 tot maximaal € 10.106 bruto per maand, exclusief vakantie-uitkering (8%) en eindejaarsuitkering (8,3%). De maximale totale jaarlijkse bezoldiging is daarmee circa € 140.000 bruto.

De algemeen directeur van de KNAW wordt voor een termijn van vijf jaar benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nogmaals een termijn van vijf jaar.

Uitgebreid functieprofiel en procedure
Chasse Executive Search begeleidt de procedure voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het uitgebreide functieprofiel met nadere informatie over de procedure, context, functie-eisen en gewenst persoonlijkheidsprofiel van de ideale kandidaat is opvraagbaar via info@chassesearch.nl of 070 345 11 14. De gespreksrondes bij de KNAW vinden plaats in november en afronding van de procedure is voorzien voor december.

Sollicitatie (deadline: 24 oktober 2020)
Deadline voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae is zaterdag 24 oktober 2020. Sollicitaties verlopen via Chasse Executive Search. Met vragen over de functie of de procedure kunt u contact opnemen met Ferdi de Lange, partner Chasse Executive Search, tel. 070 345 11 14.

Een referentieonderzoek en mogelijk een assessment maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature