1. Vacatures
 2. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 3. Directeur Westerdijk Fungal Biodiversity Institute - Utrecht

Directeur Westerdijk Fungal Biodiversity Institute - Utrecht

De KNAW zoekt voor het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (Westerdijk Instituut-KNAW) een gezaghebbend wetenschapper uit de mycologie met affiniteit met …

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Uppsalalaan, Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

De KNAW zoekt voor het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (Westerdijk Instituut-KNAW) een gezaghebbend wetenschapper uit de mycologie met affiniteit met biodiversiteit en taxonomie, een groot (inter)nationaal netwerk, een brede visie op wetenschap en goede managementkwaliteiten.

Het Westerdijk Instituut-KNAW beheert een wereldvermaarde collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën en is een expertisecentrum voor mycologie. Het onderzoek is georganiseerd in drie thema’s, namelijk Agricultural Mycology; Industrial Mycology; Medical Mycology. Daarnaast zijn er twee technisch georiënteerde onderzoeksgroepen: Collection en Databasing & Software Development.

De onderzoekers van het instituut bestuderen de biodiversiteit in het hele spectrum van het schimmelrijk. Hierbij ontwikkelen en gebruiken zij een breed scala technieken om de taxonomie, biologie, ecologie en genetische informatie van schimmels in kaart te brengen. Daarbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de bioinformatica en genomica van schimmels. De unieke collectie van ruim 100.000 levende schimmelstammen plaatst het Westerdijk Instituut wereldwijd aan de top van mycologische onderzoeksinstituten.

Het instituut fungeert als een expertisecentrum voor vragen met betrekking tot schimmels, gisten en bacteriën vanuit wetenschap, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke groeperingen. Ook organiseert het cursussen met betrekking tot algemene mycologie, medische mycologie en mycologie met betrekking tot voedsel en de bebouwde omgeving. Naast het fundamenteel biodiversiteit onderzoek, verricht het op verzoek van derden ook identificaties van micro-organismen en adviseert bij problemen ten gevolge van schimmels en gisten. Medewerkers dragen bij aan gegevens in de MycoBank en het Nederlands Soortenregister.

Functieomschrijving

 • U geeft op inspirerende en verbindende wijze leiding aan het Westerdijk Instituut en bent eindverantwoordelijk voor de koers en bedrijfsvoering van het instituut, passend binnen de strategie van de KNAW. U wordt hierin ondersteund door de coördinator Bedrijfsvoering.
 •  U treedt, vanuit uw wetenschappelijke expertise, op als een verbindende factor tussen de onderzoeksgroepen van het instituut. Daarnaast bent u groepsleider van een van de (toekomstige) onderzoeksgroepen van het instituut.
 • U ontwikkelt een duidelijke visie op de profilering en de toekomstige ontwikkeling van het Westerdijk Instituut, signaleert belangrijke ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij, in binnen- en buitenland en speelt hier adequaat op in.  U heeft de opdracht het Westerdijk Instituut ook in de toekomst een (inter)nationaal toonaangevend instituut te laten blijven, waar wetenschappelijk talent tot bloei komt. U consolideert en versterkt de internationale reputatie van de collectie.
 • U speelt een belangrijke rol binnen (inter)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden in het werkveld van het instituut en bevordert interdisciplinaire samenwerking met universiteiten, KNAW-instituten en NWO-instituten, bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband BiodiversityXL en de projecten PROMISE, NIEBA-ARISE, en Future Food.
 • Daarnaast positioneert u het instituut bij (inter)nationale wetenschapsfinanciers (waaronder EU, NWO), kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen, overheidsinstellingen en bedrijfsleven en vertaalt dit in nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • U zet zich in voor het stimuleren van wetenschapscommunicatie en het maximaliseren van de maatschappelijke impact van de onderzoeksactiviteiten van het instituut.
 • U vertegenwoordigt het Westerdijk Instituut zowel binnen de KNAW als in (inter)nationale gremia en behartigt op deze wijze de belangen van het Westerdijk Instituut en de KNAW.

Functie-eisen

 • U bent een (inter)nationaal gezaghebbend en vernieuwend wetenschapper en verricht onderzoek op het gebied van fungi. U beschikt over een groot (inter)nationaal netwerk en bent aantoonbaar in staat dat in te zetten voor het tot stand brengen van strategische allianties en de verwerving van subsidies voor onderzoek. U staat open voor het maatschappelijk debat en bent gecommitteerd aan wetenschappelijke integriteit en soliditeit. U bent een expert in het veld van schimmel biodiversiteit en hebt affiniteit en ervaring met taxonomie en genomica en/of bioinformatica.
 • U beschikt over aantoonbare leiderschapskwaliteiten, bent verbindend, inventief en geëngageerd. U staat voor en bevordert een inspirerende, veilige, diverse en inclusieve onderzoeksomgeving.
 • U bent integer, resultaatgericht en besluitvaardig en toont daadkracht. U bent communicatief sterk, zowel naar binnen als naar buiten, heeft oog voor de menselijke maat, creëert draagvlak en blijft in gesprek.
 • U heeft affiniteit met, inzicht in en ervaring op het vlak van financiën en personeelsbeleid die u in staat stellen om de integrale verantwoordelijkheid voor het instituut op deze gebieden te dragen, met ondersteuning van de coördinator Bedrijfsvoering.
 • U beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Van buitenlandse kandidaten wordt verwacht dat zij bereid zijn binnen afzienbare tijd de Nederlandse taal passief en actief zich eigen te maken.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsovereenkomst bij de KNAW wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De benoeming tot directeur is voor de duur van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2022, met de intentie tot herbenoeming voor een tweede en laatste termijn van vijf jaar.
Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie gehonoreerd op het niveau van schaal 16 (cao Nederlandse Universiteiten), inclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris.
De KNAW beschikt over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken.

Additionele informatie

Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met drs. Wilma de Koning, algemeen directeur KNAW, e-mail wilma.de.koning@knaw.nl.

Website Westerdijk: https://wi.knaw.nl/page/director  
Website KNAW: www.knaw.nl

Diversiteit & Inclusie
De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature