Hoofd afdeling Forum, Advies en Onderzoek

Taken
Het hoofd van de afdeling Forum, Advies en Onderzoek:
Is verantwoordelijk voor de adviesfunctie van de KNAW (agendering, totstandkoming en uitvoering van KNAW-adviezen)
Draagt zorg voor uitvoering van het strategische beleid op hoofdlijnen voor ...

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Kloveniersburgwal, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Taken

Het hoofd van de afdeling Forum, Advies en Onderzoek:

 • Is verantwoordelijk voor de adviesfunctie van de KNAW (agendering, totstandkoming en uitvoering van KNAW-adviezen)
 • Draagt zorg voor uitvoering van het strategische beleid op hoofdlijnen voor de KNAW-instituten, gegeven de ambities van de KNAW (Strategische Agenda 2016-2020) en de (kwaliteits)doelen van de afzonderlijke instituten
 • Vertegenwoordigt de KNAW in de relevante landelijke strategische beleidsoverleggen en netwerken
 • Slaat bruggen naar overheid en politiek; naar de academische wereld buiten de KNAW, naar het bedrijfsleven en naar maatschappelijke organisaties
 • Zorgt voor optimale ondersteuning van de forumfunctie van de KNAW en haar drie Akademies (Genootschap, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten)
 • Zorgt voor optimale ondersteuning van de internationale ambities van de KNAW
 • Draagt zorg voor optimale samenwerking binnen de nieuwe afdeling
 • Is in staat in voorkomende gevallen op te treden als vervanger van de algemeen directeur

Functie-eisen

Profiel

Het hoofd van de afdeling Forum, Advies en Onderzoek:

 • Is voor het KNAW-bestuur, de algemeen directeur en de directeuren van de KNAW-instituten een overtuigende sparringpartner die met hen tot gedragen standpunten, adviezen en beleid komt
 • Kan in ingewikkelde en gevoelige dossiers visies en standpunten formuleren die de opvatting van het KNAW-bestuur en andere KNAW-gremia weerspiegelen
 • Is vertrouwd met het Nederlandse - en bij voorkeur ook het Europese - wetenschapsbeleid
 • Heeft een diepgaand inzicht en een goed netwerk in het academische werkveld
 • Is gepromoveerd, bij voorkeur in de natuur- of levenswetenschappen, en beschikt over aanzienlijke onderzoekservaring
 • Geeft binnen de strategische kaders van de KNAW leiding aan inhoudelijke professionals en ondersteunt hen in hun rol, binnen en buiten de organisatie

Competenties

 • Omgevingsgericht: laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (inter)nationale maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen; weet deze kennis effectief in te zetten voor de eigen organisatie
 • Verbindend leider: kan synergie aanbrengen in een diverse groep medewerkers, onderlinge betrokkenheid stimuleren en medewerkers aanzetten tot effectieve samenwerking
 • Organisatiesensitief: onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie, en handelt daarnaar
 • Overtuigend: slaagt erin anderen te winnen voor ideeën en plannen
 • Resultaatgericht: is gericht zijn op het realiseren van kwalitatieve en kwantitatieve doelen
 • Netwerker: legt en onderhoudt voor de organisatie relevante contacten binnen en buiten de eigen organisatie; in binnen- en buitenland

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie gehonoreerd op het niveau van schaal 15 of 16 (CAO Nederlandse Universiteiten), inclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris. Er is een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Additionele informatie

Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Ben J.C. Cornelissen, ben.cornelissen@knaw.nl

Bedrijfsomschrijving

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is een genootschap van en voor excellente wetenschappers. De KNAW adviseert de regering en is verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten.

Bestuur en directie van de KNAW worden ondersteund door een stafbureau dat bestaat uit meerdere afdelingen. In lijn met haar strategische agenda voor de periode 2016-2020 werkt de KNAW aan het beter verbinden van haar kerntaken. Bij deze ambitie past het samenvoegen van drie ondersteunende afdelingen tot één nieuwe afdeling.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature