1. Vacatures
 2. Kraamzorg Rotterdam
 3. Lid Raad van Toezicht, profiel: ketendeskundige en visionair (integrale) geboortezorg

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht, profiel: ketendeskundige en visionair (integrale) geboortezorg

Lid Raad van Toezicht, profiel: ketendeskundige en visionair (integrale) geboortezorg

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de organisatie en houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Kraamzorg Rotterdam. Zij onderschrijft de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017. Daarnaast staat de RvT de bestuurder met raad terzijde en heeft de RvT ook een rol als werkgever van de bestuurder. Afspraken over specifieke bevoegdheden en over voorbehouden besluiten zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De RvT heeft vier leden en werkt met drie deelcommissies: een commissie Kwaliteit een remuneratiecommissie en een auditcommissie Financiën.

Omdat één van de leden per 1 juli 2018 afscheid neemt van de RvT, is de raad op zoek naar een nieuw lid met het profiel “ketendeskundige en visionair (integrale) geboortezorg”. Het nieuwe lid neemt zitting in de commissie Kwaliteit.

Functie-eisen

Profiel lid raad van toezicht, ketendeskundige
De kandidaat heeft affiniteit met (de keten) geboortezorg en de doelstelling en de zorgfunctie van Kraamzorg Rotterdam en voelt zich daarbij betrokken. Hij/Zij heeft kennis van en een visie op de ontwikkelingen rondom integrale (geboorte)zorg en de achterliggende ingrijpende transitie op inhoud, financiering en organisatie.

Algemene kennis en vaardigheden

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een zorgorganisatie of het bedrijfsleven.
 • Een juist evenwicht bewaren tussen enerzijds de afstand die past bij een toezichtfunctie en anderzijds de bestuurlijke betrokkenheid en mogelijk incidenteel interveniëren.

 • Een wijze en constructieve attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.

 • Het beleid van Kraamzorg Rotterdam en het functioneren van de bestuurder kunnen toetsen door het stellen van de juiste, kritische vragen.

 • Een oordeel op hoofdlijnen kunnen vormen over aangelegenheden die de bestuurder voorlegt.

 • Het zich kunnen vinden in de visie op zelforganisatie en vanuit deze visie ook de rol van toezichthouder vormgeven.

 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kraamzorg Rotterdam stellen.

 • Voldoende beschikbaarheid en energie om de functie adequaat in te vullen en continuïteit binnen de RvT te waarborgen.

Eigenschappen

 • Doortastend en besluitvaardig, verantwoording durven nemen voor besluiten en handelen
 • Pro actieve houding en gedrag, initiatieven nemen, entameren van onderwerpen

 • Onafhankelijke denker

 • Kritische en alerte sparringpartner

 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en gewetensfunctie

 • Het vermogen om altijd zuiver te denken, te (be)oordelen, te besluiten en te handelen, ook bij tegenstrijdige belangen

 • In teamverband kunnen werken, complementair zijn, bijdragen aan een open, kritisch klimaat

 • Vermogen tot kritische zelfreflectie

Belangrijk

De kandidaat mag geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden onderhouden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden, waardoor er op structurele basis belangentegenstellingen zijn of lijken te zijn.

De kandidaat onderschrijft expliciet de Governancecode Zorg 2017.

Bedrijfsomschrijving

De organisatie

Kraamzorg Rotterdam (formeel stichting Beheer Geboortezorg Nederland) is een
zorgorganisatie binnen de keten Geboortezorg. Haar kerntaak is het verlenen van kraamzorg, zowel in de thuissituatie als in geboortehotels en geboortecentra. De missie van Kraamzorg Rotterdam is dat zij een waardevolle bijdrage levert aan de levenskansen en kansen in het leven van het pasgeboren kind.

In de metropoolregio Rotterdam-Den Haag positioneert Kraamzorg Rotterdam zich onderscheidend ten opzichte van de klant en van de keten door het bieden van innovatieve oplossingen die krachtig bijdragen aan een kwalitatief sterke geboortezorg en intensieve ketensamenwerking.

Met ruim 300 medewerkers en 7.500 klanten per jaar heeft Kraamzorg Rotterdam in de regio Rotterdam en in de regio Den Haag een sterke en onderscheidende marktpositie, een groeiend marktaandeel en een vooraanstaande plek in de keten. Kraamzorg Rotterdam is een financieel gezonde onderneming en doet rendabele investeringen.

Sinds 2016 werkt Kraamzorg Rotterdam vanuit de visie dat zelforganisatie in het primair proces de kwaliteit van zorg verbetert en de aantrekkelijkheid als werkgever versterkt. Bij het herverdelen van eigenaarschap zijn de rollen van managers, staf en ondersteunende diensten opnieuw ingericht. Vanuit deze visie zijn ook de rol van bestuurder en toezichthouder in ontwikkeling.

Honorering
De honorering is gerelateerd aan de zwaarte van de taken en verantwoordelijkheden conform de
WNT en de richtlijnen van de NVTZ.

De procedure

De Raad van Toezicht wil haar nieuwe lid bij voorkeur voor 1 juli 2018 benoemen. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 8 of 14 mei.

Als u geïnteresseerd bent, woont in het werkgebied van Kraamzorg Rotterdam én aantoonbaar gekwalificeerd bent, dan verzoeken wij u te reageren op deze vacature.

U kunt uw cv en motivatie sturen naar: secretariaat@kraamzorgrotterdam.nl of solliciteren via de button.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Marja Huizer, bestuurder van Kraamzorg Rotterdam (tel.010-2826315) of mevrouw Christianne den Houting, voorzitter Raad van Toezicht (tel. 0622906560)