1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht (2)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht (2)

De Kunstlinie is een stadscultuurhuis waar mensen samen genieten van theater, kunst, architectuur en de ontmoeting. Wij zijn op zoek naar twee Leden Raad van Toezicht met respectievelijk een cultuur ondernemend profiel en financieel-bedrijfskundig profiel. Herken jij je hierin? Dan nodigen we je van harte uit te reageren.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Esplanade, Almere, Flevoland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
6 - 6 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Twee Leden Raad van Toezicht | Kunstlinie

De Kunstlinie is een stadscultuurhuis waar mensen samen genieten van theater, kunst, architectuur en de ontmoeting. De periode van Corona is benut om 'te transformeren in plaats van overbruggen' en zodoende innovatief vorm te geven aan de culturele en maatschappelijke opdracht in Almere met groeipotentie. Om de organisatie hierin bij te staan worden twee leden voor de Raad van Toezicht gezocht, een met een cultureel ondernemend profiel en een financieel bedrijfskundig profiel. Herken jij je hierin? Dan nodigen we je van harte uit te reageren.

Kunstlinie: de culturele hub van Almere
Kunstlinie is een stadscultuurhuis dat een ontmoetingsplaats is waar mensen samen kunnen genieten van theater, beeldende kunst, architectuur, workshops, eten en drinken. Ons iconische gebouw staat pal aan het Weerwater, in het centrum van Almere Stad en wordt jaarlijks door zo’n 200.000 cultuurliefhebbers bezocht. Kunstlinie kent drie domeinen:
 • Podium- toneel, cabaret, muziek, dansvoorstellingen en co-creatie projecten; met workshops, masterclasses en discussiepanels op het gebied van theater, muziek, dans en toneel.
 • Kunsthal – tentoonstellingen, inspirerende presentaties en co-creatie projecten; met workshops, masterclasses, voorstellingen en discussiepanels op het gebied van beeldende kunst, sociaal-maatschappelijke issues, architectuur, stedenbouw en landschap.
 • Stadsforum – interactief programma, gericht op ontmoeting, verbinding en discours en ruime aandacht voor niet-gecanoniseerde kunst; met culturele evenementen, festivals, horeca-faciliteiten en excursies over beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en landschap.

Onze organisatie bouwt mee aan een creatieve samenleving in Almere door de inwoners op gastvrije, prikkelende en verbindende wijze het brede spectrum van kunst en cultuur te laten beleven. Binnen Kunstlinie verbinden we de diverse onderdelen met elkaar en zoeken voortdurend naar de onderlinge synergie. Hierdoor zijn we in staat nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Kunstlinie moedigt kinderen én volwassen aan hun drijfveren te ontdekken en op eigen veerkracht te durven vertrouwen. Onze missie is inclusief: we gunnen ieder mens, jong of oud, de ervaring dat je ertoe doet en dat je gezien en gehoord wordt zoals je bent.

Ons gebouw heeft een aantal medegebruikers en medebewoners, zoals onze huisgezelschappen en collega culturele organisaties. Daarnaast doet ons inspirerende gebouw dienst als unieke evenementenlocatie voor zowel culturele als commerciële partijen die bij ons voorstellingen, presentaties, bijeenkomsten en zelfs festivals organiseren.

In Almere wordt elke dag gebouwd aan de (culturele) identiteit van de stad en Kunstlinie Almere Flevoland faciliteert dit met haar organisatievermogen en haar inspirerende gebouw. Het bouwen aan een sterke kunstzinnige en culturele identiteit is al lastig genoeg in grote steden met een eeuwenoude traditie van kunst en cultuurgebruik. In Almere bestaat deze traditie nog niet. Daarom wil Kunstlinie drempels verlagen, gidsen in het meenemen in kunst en cultuur, activeren van kunst- en cultuurliefhebbers. In haar rol als grootste kunstinstelling van de provincie, kan en wil ze dat niet als solist vormgeven. Met gezelschappen, subculturen, scholen, ondernemers samen staan we sterker.

In de organisatie hebben we, net als veel andere organisaties, de impact van de COVID ervaren. De Raad voor Cultuur heeft een voorzet gemaakt door inzet van scenario’s hoe deze ontwikkelingen de komende jaren vorm kunnen krijgen. We stellen onszelf daarin een motto: ‘Transformeren in plaats van overbruggen’.

Kunstlinie: groeistrategie
Voor het verhogen van de aantrekkingskracht van de stad is het cultureel aanbod een belangrijk thema.
Dit pleit voor investeringen in het culturele aanbod: groei in omvang, verbreding en verdieping. Aanbod waarbinnen te kiezen valt en waar mensen 's avonds spontaan terecht kunnen, zonder daarvoor maanden van tevoren een kaartje te hoeven kopen. In eigen stad, dicht bij huis. Podiumkunsten zijn daar binnen een belangrijke kunstvorm, met name voor publieksgroepen onder de 30 jaar met een middelbare of hogere opleiding. Om deze reden heeft Kunstlinie de komende jaren gekozen voor een groeistrategie, waarbij het aanbod wordt verdubbeld.

Een bijzondere groeirichting binnen onze programmering, die vooral op bredere publieksparticipatie is gericht, betreft tentoonstellingen/voorstellingen rond een community issue, op basis van de OF/BY/FOR ALL methodiek van Nina Simon. Voorbeelden van community art projecten, waarin we met de OBFA-principes hebben geëxperimenteerd zijn: The Journey: over kijken vanuit een ander perspectief, Hoogtij(d): over de vraagstukken rond de klimaatcrisis en Why the Caged Birds Sing: over inclusiviteit n.a.v. Black Lives Matter. In 2022 volgt de tentoonstelling StreedCred over urban culture.

Bij Kunstlinie Almere werken circa 50 medewerkers in een vast of tijdelijk dienstverband met hiernaast 30 vrijwilligers en een flexibele schil van freelancers. Kunstlinie werkt met een begroting van circa 10M per jaar, waarvan zo'n 30% eigen inkomsten.

Vanwege het verstrijken van de termijn van een lid van de Raad van Toezicht is in eerste instantie dit profiel uitgezet voor een ervaren toezichthouder met cultureel -bestuurlijk profiel. Vanaf november is dit profiel uitgebreid met een tweede vacature waardoor de werving is aangepast naar een vacature voor twee leden voor de RvT.

De Raad van Toezicht
Het bestuur en de Raad van Toezicht is bij Kunstlinie ingericht volgens de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Het toezicht richt zich op de culturele prestaties van Kunstlinie en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie.

De Raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Kunstlinie Almere en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht heeft ook de werkgeversrol richting de directeur- bestuurder. De leden van de Raad dienen in alle opzichten onafhankelijk te zijn. Ieder lid beschikt over een specifieke deskundigheid maar moet daarnaast in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Zij worden benoemd voor vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden voor dezelfde periode.

Functie-eisen

Algemeen profiel Raad van Toezicht
De toezichthouder nieuwe stijl heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van een organisatie, brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en kan bogen op een uitstekende reputatie. Warme verbonden integere zakelijkheid en zichtbaarheid is kenmerkend voor de Raad van Toezicht van Kunstlinie. Uitgangspunt voor de profielen van de leden van de Raad van Toezicht is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig, die beschikken over een helikopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. De samenstelling van de Raad van Toezicht wordt zodanig vormgegeven dat er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Toezicht als één team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Kunstlinie te kunnen beoordelen.

Algemeen profiel
 • Affiniteit met de doelstelling en cultureel/maatschappelijke functie van Kunstlinie.
 • Algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om het beleid van Kunstlinie en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • Vermogen om enerzijds op afstand de organisatie te volgen, anderzijds van dichtbij te adviseren.
 • Beschikken over een relevant netwerk.

Specifiek voor deze nieuwe leden Raad van Toezicht
Voor de Raad van Toezicht van Kunstlinie Almere zoeken wij een leden met een regionaal en landelijk netwerk, toezichthouders met verbindend karakter die aantoonbare affiniteit hebben met kunst & cultuur en maatschappelijk geëngageerd zijn. De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in den brede, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. Om deze reden nodigen wij in het bijzonder kandidaten met een biculturele of diverse achtergrond uit te reageren. Voor minimaal één lid verwachten wij ervaring in toezichthouden. Tevens verwachten we dat minimaal een van de toetredende leden binding heeft met Almere.

Lid Raad van Toezicht Cultureel Ondernemend profiel:
 • Ervaring met de kunst & cultuur sector (meer specifiek met podiumkunsten is een pre).
 • Kennis van gemeentelijk en landelijk cultuurbeleid.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten, organisatiekundig sterk.
 • Ondernemende en innovatieve persoonlijkheid is een pre.

Lid Raad van Toezicht Financieel Bedrijfskundig profiel:
 • Kennis van financiële ontwikkelingen, kansen en risico’s.
 • Ervaring in bedrijfsvoering, aantoonbare kennis van HR en organisatieontwikkeling.
 • Ervaring met ICT is een pre.
 • Wordt voorzitter van de auditcommissie, brengt hierin passende ervaring mee.

Vergaderfrequentie en verwachtingen
De Raad van Toezicht komt vijf keer per jaar bijeen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij op ad-hocbasis beschikbaar zijn voor overleg en aanwezig zijn bij speciale evenementen. Bij het huidige profiel is de bedoeling dat de kandidaat deel uitmaakt van de auditcommissie voor ongeveer 3 maal per jaar. De leden van de Raad van Toezicht bezoeken natuurlijk met regelmaat voorstellingen, tentoonstellingen of andere activiteiten in de Kunstlinie.

Procedure
De Raad van Toezicht van Kunstlinie laat zich in deze procedure adviseren door werving en selectiebureau Colourful People. Monique Spaansen, partner bij Colourful People, geeft graag antwoord op vragen. Zij is bereikbaar via m.spaansen@colourfulpeople.nl of op 06 51526255.

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en cv in te zenden voor 24 november 2021 via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 14 december. Het doel is om de nieuwe toezichthouders per januari 2022 te laten starten.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.