1. Vacatures
 2. Lid College van Bestuur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid College van Bestuur

Ben jij die gepassioneerde bestuurder die verder weet te bouwen aan de kwaliteit en de toekomst van het openbaar onderwijs van Leerplein055? Dan spreken wij je graag! 

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
2e Wormenseweg, Apeldoorn, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Lid College van Bestuur
Apeldoorn

Wij zoeken een lid voor het tweehoofdig College van Bestuur van Leerplein055. Ben jij die gepassioneerde bestuurder die verder weet te bouwen aan de kwaliteit en de toekomst van het openbaar onderwijs van Leerplein055? Dan spreken wij je graag!

Leerplein055 is een onderwijsorganisatie met 23 openbare basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn en omgeving. Leerplein055 biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd vanaf 2 en streeft er elke dag naar om goed onderwijs te verzorgen, waardoor de talenten van kinderen optimaal worden ontwikkeld. Leerplein055 staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs; resultaten van leerlingen vormen de basis voor beleid. Uiteraard vormen de medewerkers van Leerplein055 de kracht van de organisatie. De medewerkers laten iedere dag opnieuw zien hoe ze vanuit een professioneel perspectief onderwijs verzorgen voor de leerlingen die dagelijks de scholen bezoeken. Plezier in leren staat daarbij centraal en ieder kind is welkom ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. En daarbij is er veel aandacht voor waarden en normen. De talenten van kinderen worden optimaal en veelzijdig ontwikkeld in een veilige, moderne leeromgeving en daarbij wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gestimuleerd met nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Er wordt gewerkt vanuit een houding van respect en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. Iedere school van Leerplein055 werkt (inter)actief samen met ouders en andere betrokkenen in de maatschappelijke omgeving van de school. Leerplein055 werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing.

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed onderwijs aan de aan hen toevertrouwde leerlingen. Daarbij staan de kernwaarden vakkundig, verbonden en vastberaden centraal en verwacht Leerplein055 van alle medewerkers dat zij zich hiermee identificeren en deze in het dagelijks handelen centraal stellen. Circa 3800 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat centraal, dat betekent dat alles wat Leerplein055 doet op kinderen gericht is, op de ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De scholen van Leerplein055 hebben veel aandacht voor plezier in leren en respectvol met elkaar omgaan.

College van Bestuur
Leerplein055 wordt bestuurd door het College van Bestuur bestaande uit twee personen. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag, bestuurt de stichting, geeft direct leiding aan 24 directeuren en 14 medewerkers van het bestuursbureau en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur en de scholen worden ondersteund door het bestuursbureau. Daar zijn medewerkers actief in de ondersteuning en de facilitering van de directies, schoolteams en het College van Bestuur, op de domeinen Onderwijskwaliteit, HR, ICT, Financiën, Huisvesting, PR & Communicatie en secretariaat.

Vanwege het aanstaande pensioen van een lid van het College van Bestuur zijn we per 1 maart 2021 op zoek naar een opvolger die met passie voor onderwijskwaliteit voortbouwt aan de toekomst van het openbare onderwijs bij Leerplein055 in Apeldoorn.

We zijn op zoek naar:
 • Een authentieke persoonlijkheid die kennis van zaken heeft en goed op de hoogte is van ontwikkelingen binnen het brede onderwijsvakgebied. Iemand die kan doorpakken en tijdig weet in te spelen op kansen en bedreigingen. Een (beginnend) bestuurder die planmatig werkt vanuit een duidelijke visie en die koers weet te bepalen voor de toekomst van Leerplein055 in de huidige veranderende arbeidsmarkt en maatschappij.
 • Een verbindende persoonlijkheid die vanuit een strategische visie op HR met lef, durf, tact en empathie ruimte biedt aan medewerkers om te excelleren en tegelijkertijd iedereen in z’n waarde laat. Daarbij zichtbaar en toegankelijk is in de gehele organisatie. Een communicatief sterk en vaardig (beginnend) bestuurder.

Kortom, we zoeken iemand die vanuit passie toekomstgericht werkt aan de ingezette professionaliseringskoers van Leerplein055 met oog voor verbinding, stabiliteit, innovatie en warme zakelijkheid!

Functie-eisen

Jij beschikt over:

 • Een eigentijdse visie op het onderwijs en het maatschappelijke belang daarvan.
 • Het vermogen om de visie van Leerplein055 te vertalen in organisatiestrategie en lange termijn doelen.
 • De nodige (ontwikkelbare) bestuurlijke kwaliteiten.
 • Brede (onderwijskundige) kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs.
 • Kennis van verandermanagement en veranderprocessen.
 • De vaardigheid in het samen ontwikkelen van innovatieve ideeën.
 • Expertkennis op het gebied van kwaliteitsverbetering van het onderwijs is een pre.
 • Een goed ontwikkeld moreel kompas waarmee je koersvast medewerkers en overige bij Leerplein055 betrokken partijen weet te verbinden.
 • Een wo-werk en -denkniveau.

Om deze functie te kunnen vervullen moet de nieuwe bestuurder de volgende competenties aantoonbaar hebben ontwikkeld:
 • Analytisch vermogen.
 • Empathisch vermogen.
 • Communicatief vaardig.
 • Daadkracht.
 • Onafhankelijkheid.
 • Visie.
 • Teamspeler.

Wat bieden wij?
 • Werken bij Leerplein055 aan de kwaliteit van het openbaar onderwijs in Apeldoorn en omgeving samen met de voorzitter van het College van Bestuur en met een enthousiast en gedreven team schooldirecteuren en medewerkers van het bestuursbureau die zich identificeren met Leerplein055.
 • Een betrokken Raad van Toezicht die richting en ruimte geeft en samenwerking stimuleert.
 • De cao PO is van toepassing. De bezoldiging van de bestuurder valt in schaal 15.

De Procedure:
De Raad van Toezicht van Leerplein055 laat zich in deze procedure adviseren door werving en selectiebureau Colourful People. Mr. René Burgler, partner bij Colourful People, geeft je graag antwoord op vragen. Hij is bereikbaar via r.burgler@colourfulpeople.nl of op 06 2857 5436. Je kunt je interesse voor deze boeiende functie kenbaar maken via het online sollicitatieformulier.

Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure. We zijn voornemens de procedure in november af te ronden. Bij indiensttreding is het overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht.
Week 45: Sluiting reactietermijn 8 november.
Week 46: Preselectiegesprekken bij Colourful People 10, 11 en 12 november.
Week 47: 1e ronde Sollicitatiegesprekken bij Leerplein055.
Week 48: 2e ronde Adviesgesprekken bij Leerplein055.

Leerplein055 is ervan overtuigd dat het benutten van verschillende talenten en perspectieven ons beter maakt en zorgt voor een plezierige plek voor iedereen die bij en met ons werkt. Daarom bouwen wij aan een organisatie die de kracht van diversiteit gebruikt om betere resultaten te halen. Een organisatie waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid of handicap.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.