Lid Raad van Toezicht

24 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hulst, Zeeland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Organisatie

Tragel biedt, als grootste zorgaanbieder voor deze cliëntengroep in Zeeuws-Vlaanderen, zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, met als doel een goed leven. Goed leven kan alleen als er een netwerk van mensen om hen heen staat. ‘Tragel’ is een Zeeuws begrip dat ‘verbindingsweg’ betekent. Het verwijst naar de verbindingen, het netwerk, waarmee de cliënt het leven kan leiden zoals hij/zij dat wil. Tragel draagt hieraan bij met zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor meer informatie over de organisatie zie www.tragelzorg.nl.

Functie-inhoud

De raad van toezicht van Tragel bestaat uit 5 leden. Gezamenlijk beschikken zij over de gewenste deskundigheid en kwaliteit om integraal toezicht te kunnen houden op het realiseren van de doelstellingen van Tragel. Dit betekent toezicht houden op de zorg- en bedrijfsprocessen en het leveren van goede zorg. Die zorg moet voldoen aan wet- en regelgeving, aan de missie en visie van de organisatie en waarde toevoegen voor de cliënten van Tragel.

Cultuur

De cultuur binnen de raad is open en betrokken. De toezichthouders zijn allen intrinsiek gemotiveerd om professioneel toezicht te houden op deze organisatie. Met alle veranderingen in de markt (intern en extern) ontwikkelt zich ook het toezicht houden binnen Tragel. Juist die veranderingen vragen om teamgevoel, een open en betrokken positief kritische houding, maar ook om het denken in nieuwe mogelijkheden.

Functie-eisen

Wij zijn voor Tragel op zoek naar een toezichthouder met het profiel Kwaliteit & Veiligheid en HR.

Deze toezichthouder heeft een (inhoudelijke) achtergrond op het gebied van kwaliteit en veiligheid met een link naar HR. Zij/hij snapt en voelt goed aan wat de betekenis is van Tragel voor de medewerkers en de positie die Tragel inneemt als belangrijke werkgever in Zeeuws Vlaanderen. Zij/hij heeft een goed gevoel voor de regio en kan die duiden.

Naast de algemeen geformuleerde eigenschappen die belangrijk zijn vinden voor het toezicht in de zorg (zoals academisch denk- en werkniveau, onafhankelijke oordeelsvorming, strategisch inzicht, affiniteit met de doelstelling van Tragel, kunnen fungeren als klankbord voor de bestuurder e.d.) zijn de volgende meer specifieke competenties/eigenschappen voor deze vacature gewenst:

  • Heeft goed inzicht en is goed ingevoerd in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit in de zorgsector aan de organisatie stellen. Heeft een visie over kwaliteit en het toevoegen van klantwaarden die past bij de huidige tijdgeest. Past deze competenties toe vanuit eigen ervaring in en kennis van de zorg.
  • Heeft een visie op waardegericht toezicht en kan daarvanuit een rol spelen als toezichthouder.
  • Heeft affiniteit met de regio.
  • Vindt de positie van medezeggenschap ‘oprecht’ belangrijk en handelt daarnaar.
  • Is een teamplayer en heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.

Gezien de samenstelling van de raad worden vrouwen nadrukkelijk gevraagd te reageren.

Beloning

De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT 2) en de daarbij behorende Ministeriële Regeling, alsmede een vergoeding voor reiskosten.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Douwe Wijbenga via telefoonnummer 088 00 868 00.

Het uitgebreide functieprofiel kunt u op onze website downloaden.

Solliciteren

U kunt onderaan de vacature op onze website uw belangstelling voor deze functie aan ons kenbaar maken door uw cv te uploaden en op de pagina die daarna opent uw gegevens na te kijken en uw motivatiebrief te uploaden. We ontvangen uw reactie graag voor 16 september 2017.

Deze vacature is van kracht totdat bij de opdrachtgever de 1e gespreksronde heeft plaatsgevonden.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature