1. Vacatures
  2. ASVZ via Leeuwendaal
  3. Twee Leden Raad van Bestuur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee Leden Raad van Bestuur

ASVZ is een kleurrijke zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek.
Voor ASVZ is Leeuwendaal op zoek naar twee bestuurders die een stevige, bevlogen, open en integere persoonlijkheid meebrengen.

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Sliedrecht, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Over ASVZ

ASVZ is een kleurrijke zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. ASVZ is, door diverse fusies, een samensmelting van organisaties met een grote diversiteit aan zorgvormen, identiteit en regionale kleur. ASVZ beschikt tevens over specialistische kennis en ervaring op het terrein van diagnostiek en behandeling. Bij ASVZ zetten 5000 medewerkers en 2100 vrijwilligers zich in voor circa 6000 mensen met een verstandelijke beperking in Midden- en Zuid-Holland en West- en Midden-Brabant.

Bij ASVZ zijn beperkingen niet per definitie grenzen. Dat is een belangrijke rode draad in de zorg en dienstverlening die ASVZ biedt. ASVZ gaat uit van wat iemand met een beperking wél kan en geeft hieraan inhoud op allerlei vlakken: wonen, welzijn, dagbesteding, financiën en relaties. Er wordt binnen ASVZ intensief en multidisciplinair samengewerkt met als inzet om cliënten krachtiger, autonomer en zelfredzamer te laten zijn.

In de besturingsfilosofie van ASVZ zijn “De kracht van de eenvoud” en “Gewoon is anders” belangrijke uitgangspunten. ASVZ beschikt over een ‘platte’ drielaagsstructuur die bestaat uit de huidige tweehoofdige Raad van Bestuur, 24 sectormanagers primaire zorg en circa 350 (meewerkend) teamleiders. De lijnen binnen ASVZ zijn kort.

De opdracht

ASVZ wil naar de toekomst toe goed blijven inspelen op alle strategische ontwikkelingen in de langdurige zorg binnen de gehandicaptenzorg en het sociaal domein (Wmo/Jeugd) en daarbij goed focus houden op het primaire zorgproces, cliënten, medewerkers en gewenste innovaties. Daarom heeft de Raad van Toezicht besloten om twee nieuwe (integraal verantwoordelijke) bestuurders aan de Raad van Bestuur toe te voegen. Wegens pensionering van één van de bestuurders zal het aantal bestuurders bij ASVZ op drie komen te liggen.

Van beide nieuwe bestuurders wordt verwacht dat zij oog hebben voor de ontwikkelingen in de zorg en de bijbehorende kansen voor ASVZ. De bestuurders dragen actief bij aan de toekomstige positionering van ASVZ en stimuleren de noodzakelijke aansluiting van zorg, ondersteuning en behandeling op de snelle veranderingen in de maatschappij en technologie. Daarnaast hebben de bestuurders kennis van bedrijfskundige processen en beschikken ze over een grote mate van ondernemerschap om de organisatie ook in dat opzicht te leiden.

Wat vraagt ASVZ van u?

Voor ASVZ zijn we op zoek naar twee bestuurders die een stevige, bevlogen, open en integere persoonlijkheid meebrengen. De nieuwe bestuurders passen qua ambitie en persoonlijkheid in een collegiaal bestuur met integrale verantwoordelijkheden waarbij gelijkwaardigheid en onderling kunnen sparren van groot belang is. Belangrijke voorwaarde voor succes is dat de beide nieuwe bestuurders binnen de Raad van Bestuur goed en intensief met scherpte kunnen samenwerken.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Meerjarige ervaring in een integrale verantwoordelijke (bestuurders)positie in een (middel)grote organisatie binnen de zorg, aanpalende sectoren of de zakelijke dienstverlening.
  • Een aantoonbare drive voor de zorg in het algemeen en voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek in het bijzonder.
  • Brede kennis van en ervaring met strategisch beleid, managementvraagstukken en kwaliteits- en veiligheidsmanagement. Bedrijfskundig sterk.
  • Innovatief vermogen en implementatiekracht bij het opstellen en realiseren van strategie- en organisatie(verander)processen.
  • Samenwerkingsgerichtheid en verbindende kwaliteiten op alle niveaus binnen de organisatie en daarbuiten richting externe samenwerkingspartners.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijn sector en voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van ASVZ. Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Douwe Wijbenga of Marcel ten Berge via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, CV en een motivatiebrief. We ontvangen uw reactie graag vóór 23 april 2018.
De selectieprocedure wordt tegelijkertijd opengesteld voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar interne en/of vrouwelijke kandidaten.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan.

Bedrijfsomschrijving

ASVZ is een kleurrijke zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek.