1. Vacatures
  2. LEVgroep

Bekijk alle vacatures van LEVgroep


LEVgroep inspireert mensen om mee te doen aan een samenleving in beweging.



Samenleven veronderstelt sociale samenhang:


* contact en ontmoeting


* sociaal netwerk en dingen samen doen


* wederzijdse hulprelaties


* gezamenlijke activiteiten in de buurt.


Het benutten, stimuleren en faciliteren van burgerkracht: wij willen dat mensen mee doen.


We investeren in externe en interne relaties met klantpartnerschap als leidend principe.