Lid Raad van Toezicht met financiële deskundigheid

9 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Helmond, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het integraal en proactief toezicht houden op het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft tevens een adviserende rol en fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur. Daarnaast treedt zij op als werkgever van de Raad van Bestuur.

 

Functie-eisen

 Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verder verwacht dat hij of zij beschikt over:

 • Het vermogen om analytisch en kritisch te opereren (vanuit een positieve grondhouding)
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen
 • Innovatieve denkkracht, scenario-denken
 • Een generalistische basishouding: verschillende deelaspecten kunnen verbinden tot hoofdlijnen van advisering en toezicht
 • Beroepsmatige ervaring op bestuurlijk niveau
 • Authenticiteit, natuurlijk gezag, gezond verstand
 • Reflectief vermogen (op de eigen rol, positie, invloed, gedrag)
 • Communicatieve vaardigheden en het vermogen de organisatie extern te vertegenwoordigen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Brede maatschappelijke betrokkenheid en ervaring
 • Organisatie- en omgevingssensitiviteit
 • Gevoel voor het politieke krachtenveld

Voor deze functie geldt een passende honorering.

Sollicitatieprocedure
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Yvonne van Mierlo – vice voorzitter Raad van Toezicht (06-13001829).
Belangstelling voor de functie kunt u kenbaar maken tot 5 oktober 2017 per mail aan sollicitaties@levgroep.nl


Achtergrondinformatie

LEVgroep hanteert de “governance code” van Sociaal Werk Nederland voor goed bestuur en toezicht.

De Raad van Toezicht kent drie taken:

1. Houden van toezicht
a. Op basis van wederzijds vertrouwen en respect volgt en bevraagt de RvT vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid de RvB kritisch over de strategische koers van de organisatie, respectievelijk over het daartoe ontwikkelde meerjarenbeleidsplan en de uitvoering daarvan.
b. Controle op de vooraf gestelde doelstellingen, resultaten van beleid.
c. Naleving van wetten en regelgeving.
d. Doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen. De RvT stelt dit beleid vast.

2. Advisering
Als tweede opdracht geldt dat de RvT, de RvB ondersteunt en gevraagd en ongevraagd adviseert bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. De kwaliteit van de advisering wordt bepaald door de mate waarin RvT en RvB anticiperen op ontwikkelingen.

3. Werkgeverschap Raad van Bestuur
• De zorg voor een adequate bemensing van de Raad van Bestuur (aanstelling, functioneringsbegeleiding en beëindiging van het dienstverband).
• Het uitvoeren van personeelszorg ten behoeve van de Raad van Bestuur.
• Het houden van een jaarlijkse evaluatie en beoordeling van de prestaties van de Raad van Bestuur als geheel en (indien van toepassing) van de individuele leden van de Raad van Bestuur.
• Het toepassen van het arbeidsvoorwaardenbeleid en het vaststellen van de beloning van de Raad van Bestuur.

Deze focus van de RvT op ’toezicht’ en ‘advisering’ en werkgeverschap dragen bij aan de kwaliteit en continuïteit van de LEVgroep.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en vergadert minimaal zes keer per jaar (in de avond), aangevuld met 1 keer per jaar een studiedag.
De vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt € 2.700,-- per jaar.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature