1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

Wij zijn op zoek naar kandidaten die vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan de toekomstige ontwikkeling van Cultuurhuis De Lindenberg

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Ridderstraat, Nijmegen, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Twee Leden Raad van Toezicht

Wij zijn op zoek naar kandidaten die vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan de toekomstige ontwikkeling van Cultuurhuis De Lindenberg

Lindenberg Cultuurhuis
De Lindenberg is het cultuurhuis van Nijmegen, een professionele en sprankelende culturele organisatie met de focus op cultuureducatie. De Lindenberg heeft haar thuisbasis midden in het centrum van Nijmegen maar is in én voor de hele stad actief. De Lindenberg gelooft dat kunst en cultuur een onlosmakelijk onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van mensen is, en vindt dat iedereen de kans moet krijgen om daarmee in aanraking te komen. De Lindenberg richt zich met nadruk op publiek in de meest diverse zin van het woord: de Lindenberg is er voor iedereen.

Missie
De Lindenberg biedt iedereen persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke verbinding door kunst en cultuur.

Kernwaarden en uitgangspunten
De Lindenberg toetst, denkt en handelt in haar werk overeenkomstig een vijftal kernwaarden.
 1. Gericht op (het beleven van) plezier
 2. Gericht op (het vergroten van) kennis
 3. Gericht op (het bijbrengen van) vaardigheden
 4. Gericht op (het realiseren van) vernieuwing
 5. Gericht op (het bewaren van) de eenvoud

Naast de vijf kernwaarden hanteert de Lindenberg twee kernuitgangspunten voor het eigen morele kompas: borgen van duurzaamheid en diversiteit. Duurzaamheid en diversiteit wordt centraal gesteld in het contact met bezoekers, leerlingen, cursisten, leveranciers, stakeholders en samenwerkende partijen.

Uitdagingen komende periode
 • De positie van De Lindenberg bestendigen en versterken.
 • Strategische koers implementeren.
 • Huisvestingsvraagstuk. De Lindenberg gaat op zoek naar nieuwe huisvesting.
 • Nieuwe samenwerkingsvormen in de stad. Ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie, innovatie en diversiteit bieden ons de ruimte om met partners in de stad op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen.

Functie-eisen

Algemeen profiel
Van leden van de raad van toezicht vragen we het volgende:
 • Een helikopterview, analytisch vermogen en in staat zijn om mee te denken op strategisch niveau.
 • Vanuit een toezichthoudende rol op grond van de beschikbare, doorgaans schriftelijke gegevens beoordelen van het functioneren van de organisatie en haar directeur-bestuurder.
 • Inzicht in het functioneren van organisaties in de breedste zin.
 • Globale kennis van het werkterrein van de Lindenberg en ontwikkelingen ter zake.
 • Omgaan met de maatschappelijke en politieke context waarin de Lindenberg opereert en daartoe beschikken over een goed netwerk.
 • Grote affiniteit met de educatieve en kunstzinnige doelstelling van de Lindenberg en aantoonbaar geïnteresseerd in culturele en maatschappelijke vraagstukken.
 • Beschikken over een uitstekend moreel kompas.
 • Beschikken over voldoende tijd en aandacht voor het goed uitoefenen van de functie.
 • Handelen binnen het kader van de Governance Code Cultuur.
 • Hbo- of academisch niveau.
 • Je bent maatschappelijk betrokken.

Gewenst profiel
Eén van de twee leden zal op voordracht van de OR benoemd worden.
Wij zijn op zoek naar kandidaten die vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan de toekomstige ontwikkelingen van De Lindenberg. Qua achtergrond kijken we breed. Dus als je werkzaam bent in sectoren waar innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel staan, dan ben je van harte welkom. Ook mensen buiten de regio!
Thema’s die jouw belangstelling hebben zijn vraagstukken die samenhangen met cultuureducatie, ontwikkelingen binnen de Kunst- en Cultuursector, nieuwe technologie, nieuwe kijk op de samenleving en diversiteit. Je bent iemand met visie!
Door jouw nieuwsgierigheid en out-of-the-box benadering ben je een goede sparringpartner voor de bestuurder en overige leden van de Raad van Toezicht. Mogelijk heb je ervaring met stakeholdermanagement en/of huisvesting.

Voor de samenstelling van het team zijn we op zoek naar mensen die niet noodzakelijkerwijs ervaring hebben in een toezichthoudende rol, maar wel in staat zijn op strategisch niveau te opereren. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit ervaren toezichthouders met lokale binding.

Onverenigbaarheden
Tot lid van de raad van toezicht kan niet worden benoemd diegene die:
 • Lid is van het College van Burgemeester en Wethouders of gemeenteraden van de gemeenten in het werkgebied.
 • Werknemer is van of anderszins arbeid verricht voor de Lindenberg of nauw verwant is aan een werknemer.
 • Enige functie bekleedt bij een andere in het werkgebied of regio werkzame stichting of vereniging op het terrein van kunst en cultuur, waar mogelijk conflicterende belangen uit kunnen voortkomen.
 • In dienst is bij een werknemers- of werkgeversorganisatie die betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de Lindenberg.
 • Belangen heeft die strijdig zijn met die van de Lindenberg, te beoordelen door de raad van toezicht.

Interesse?
De Lindenberg Cultuurhuis laat zich in deze procedure adviseren door Colourful People. Hatice Türkmen, senior partner bij Colourful People geeft graag antwoord op al je vragen. Zij is bereikbaar op e-mail h.turkmen@colourfulpeople.nl of mobiel op 06-46081232. Reacties zijn welkom via het sollicitatieformulier met een cv en motivatiebrief. De reactie termijn voor deze functie loopt tot 27 september 2021. De gesprekken met selectie- en adviescommissie zijn gepland in week 41.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.