1. Vacatures
  2. Head Roster & Planning Office

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Head Roster & Planning Office

Voor de afdeling Roster & Planning Office (R&PO) zoeken wij een nieuw hoofd dat ons plannings- en roosterproces de komende jaren verder professionaliseert.

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Schiphol, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
38 - 38 uur
Opleidingsniveau:
HBO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Head Roster & Planning Office

Over LVNL


Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) staat voor het veilig, efficiënt en milieuvriendelijk afhandelen van het burgerluchtverkeer in het Nederlandse luchtruim. Op Schiphol, Rotterdam en de regionale luchthavens van Groningen en Maastricht zorgen circa 900 professionals er dag en nacht voor dat per jaar miljoenen passagiers en tonnen vracht veilig op de juiste bestemming aankomen. LVNL is gevestigd op Schiphol en bevindt zich in een boeiend en dynamisch krachtenveld tussen politiek, luchtvaartsector en maatschappij.

De afdeling

Operations is verantwoordelijk voor het primaire proces binnen LVNL: het leveren van luchtverkeersdienstverlening. Binnen Operations ondersteunt de subafdeling Operational Support and Development (OSD) de directeur Operations, het Unit Management/operationele managers, de supervisors, de Operationeel Experts en het operationeel personeel. De activiteiten van de afdeling OSD zijn gericht op het informeren, adviseren en vertegenwoordigen van de hiervoor genoemde functionarissen.

De activiteiten van de subafdeling Roster and Planning Office (R&PO) zijn gericht op het opstellen van planningen voor alle roostergroepen en het adviseren van het management m.b.t. beleidskeuzes in de in-, door- en uitstroom van gekwalificeerd personeel op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook is zij verantwoordelijk voor het opleveren van managementinformatie over de resourceplanning aan de verschillende stakeholders. Zij verwerkt de arbeidstijdenroosters en is verantwoordelijk voor de gepubliceerde roosters voor de medewerkers in continue en ploegendienst. Daarnaast monitort zij de vakbekwaamheid van het brevethoudend personeel en is zij verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van het proces Licensing.

De afdeling R&PO bestaat uit 2 teams; het team Planning (3 medewerkers), dat verantwoordelijk is voor de middellange termijnplanning (5 jaar, 6 maanden, 6 weken) en het team Roster (4 medewerkers) dat de werkroosters maakt en actualiseert. Bij het vaststellen van de roosters wordt het team geadviseerd door een commissie van verkeersleiders (de RoosterAdviesGroep).

De opgave
De afdeling R&PO vormt de centrale schakel in het proces van het efficiënt inrichten van de capaciteitsplanning. Dit proces wordt de komende periode verder geoptimaliseerd. De komende tijd zullen binnen R&PO diverse projecten worden opgestart met als doel de processen, systemen en medewerkers verder te professionaliseren.

Belangrijke speerpunten daarbij zijn:

  • Optimalisatie van het planningsproces; in nauwe samenwerking met de operationele managers streeft R&PO naar een zo goed mogelijk inzicht in de capaciteitsvraag, bij voorkeur op zo lang mogelijke termijn. Het gaat dan om regulier werk, projecten, opleidingen etc. Ook om de noodzakelijke instroom van nieuwe verkeersleiders zo goed mogelijk te kunnen prognosticeren in goede informatie-uitwisseling en inzicht in de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte op middellange termijn noodzakelijk.
  • Optimalisatie van het roosterproces; er zal een nieuw werkproces worden opgesteld voor de prioritering van de capaciteitsvraag, waarbij de samenwerking met de verschillende operationele managers en verkeersleiders gestructureerd wordt. Uitgangspunt is om de keuzes voor prioriteitstelling transparant te maken. De inzet van de verkeersleiders bij de totstandkoming van de roosters (wat een formele adviesrol is, die vanuit de RoosterAdviesGroep wordt ingevuld) zal worden geëvalueerd, waarbij gestreefd wordt naar een efficiënte taakverdeling tussen verkeersleiders en het roosterbureau.
  • Ontwikkelen van de sturingsinformatie over de capaciteitsinzet; LVNL streeft naar een zo efficiënt en transparant mogelijke inzet van haar medewerkers. Om dit te kunnen blijven doen, is goede en actuele sturingsinformatie vanuit R&PO van groot belang. Het vaststellen van strategische sturingsinformatie en de automatisering van de ontsluiting van deze informatie, zal de komende periode een van de belangrijke speerpunten binnen R&PO zijn.
  • Automatisering plannings- en roosterprocessen; R&PO streeft ernaar om het plannen en het roosteren zo goed mogelijk te ondersteunen met ICT. Op dit moment start er een project dat zich richt op de pakketselectie voor een nieuw Planning & Roostersysteem. Het nieuwe hoofd zal daar samen met de medewerkers een belangrijke rol in spelen.
  • Professionalisering medewerkers; De medewerkers van R&PO vormen een belangrijke en centrale schakel in het capaciteitsplanningsproces binnen LVNL. Dit werk vraagt goede samenwerking met verschillende stakeholders binnen LVNL, doet een groot beroep op de adviesvaardigheden van medewerkers (prioriteitstelling, sturingsinformatie, scenario-analyses e.d.) en zal in de toekomst steeds meer geautomatiseerd worden. Om de medewerkers in staat te stellen het werk op een hoog kwaliteitsniveau te blijven uitvoeren, zal permanente professionalisering (vakinhoudelijk en competenties) een belangrijk thema zijn.

Functie-eisen

Wie ben jij?
Wij zoeken een hoofd van de afdeling R&PO. Het nieuwe hoofd beschikt over ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een operationele omgeving. Je weet je wg te vinden in een complex organisatorische krachtenveld. Je bent sterk in werkprocessen en beschikt bij voorkeur over kennis van en ervaring met planning en roostermethoden. Maar je bent vooral een coachend leidinggevende, die mensen in hun kracht zet. Je bent duidelijk en zegt waar het op staat, met respect voor mensen. Je luistert en communiceert makkelijk en bent verbindend, naar je eigen collega’s binnen je afdeling en naar je stakeholders. Je beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Je bent in staat om ook op strategisch niveau je visie op het plannings- en roosterproces te ontwikkelen (in samenhang met de LVNL-brede ontwikkelingen) en die op verschillende niveaus te communiceren. Hoewel je goed kunt delegeren en mensen ruimte geeft, kun je je op de details richten als dat nodig is. Je bent flexibel, kunt goed onder tijdsdruk werken en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je beschikt bij voorkeur over veranderkundige ervaring.

Wat bieden wij?
LVNL biedt medewerkers een uitdagende en innovatieve werkomgeving waar zij een goede balans kunnen vinden tussen werk en persoonlijk leven. Wij bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Op dit moment loopt het Leadership Purpose Program waar LVNL met de LVNL purpose in de hand de leidinggevende coacht en ontwikkelt. Het traject is net gestart en hier stroom je direct in. En wij bieden concurrerende arbeidsvoorwaarden. De maximum te bereiken schaal voor deze functie bedraagt 12C (tot een maximum van € 7.541,00 bruto per maand o.b.v. 38 uur). Een assessment kan onderdeel uit maken van de selectieprocedure.

Interesse?
LVNL laat zich in deze procedure ondersteunen door bureau Colourful People. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer A.D.J. (Rick) Verhoeven, partner bij Colourful People. Zijn mobiele nummer is 06-26706757. U kunt uw interesse in deze functie middels brief en curriculum vitae kenbaar maken door op de 'Solliciteer' button te drukken.

Het succes van Luchtverkeersleiding Nederland is mede afhankelijk van de inzet en deskundigheid van haar medewerkers. We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij en zijn op zoek naar mensen met een diversiteit aan achtergronden en ervaringen om gezamenlijk een krachtig team te kunnen vormen.

Opdrachtgever
Luchtverkeersleiding Nederland

Publicatie datum
13.07.2018

Contactpersoon
Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757
E: r.verhoeven@colourfulpeople.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.