1. Vacatures
 2. Algemeen Directeur NOS

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Algemeen Directeur NOS

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hilversum, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

De NOS
De NOS is als publieke omroep verantwoordelijk voor een betrouwbare en onafhankelijke nieuwsvoorziening, sportverslaggeving en verslaggeving van (internationale) evenementen.

De taken van de NOS staan omschreven in de Mediawet:

 • Het verzorgen voor de landelijke publieke omroep van media-aanbod op het gebied van nieuws, sport en evenementen dat zich bij uitstek leent voor een onbevooroordeelde aanpak. Hiertoe behoort in elk geval media-aanbod dat een hoge frequentie en vaste regelmaat van verspreiding vereist, een algemeen dienstverlenend karakter draagt of met een doelmatiger inzet van middelen beter gezamenlijk tot stand kan komen.
 • Het verzorgen van Teletekst voor de landelijke publieke omroep.
 • Het toegankelijk maken van het media-aanbod via alle beschikbare media.

Nieuwe Algemeen Directeur
De NOS gaat op zoek naar een nieuwe Algemeen Directeur die in de bovengenoemde veranderende wereld de NOS een toekomstbestendige organisatie laat zijn, gebruik makend van de passie en kwaliteit van de medewerkers.


Positie

Plaats in de organisatie
De NOS-directie bestaat uit een Algemeen Directeur en een Zakelijk Directeur.

De Algemeen Directeur en de Zakelijk Directeur opereren als een collegiaal bestuur. Ze vormen een hechte directie, hebben een duidelijke taakverdeling, zijn eensgezind in denken en handelen en consistent in hun communicatie en managementstijl. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor het zekerstellen van een duurzaam sterke en innovatieve marktpositie van de NOS.

De Algemeen Directeur die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de besluitvorming binnen de collegiale directie, is primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitdragen van de missie en strategie van de NOS. De Algemeen Directeur is direct belast met de aansturing van het primaire proces (de programma-afdelingen) en de afdelingen Digitale Media, Marketing & Communicatie en het Bureau Directie. De Zakelijk Directeur is belast met de bedrijfsvoering en stuurt de afdelingen Financiën & Administratie, Personeel & Organisatie, Inkoop, Facilitaire Zaken & IT, Documedia en Juridische Zaken aan.

De Algemeen Directeur fungeert als boegbeeld van de NOS en is de primaire woordvoerder voor het NOS beleid. Hij/zij vertegenwoordigt de NOS in de samenwerking met de NPO, andere omroepen, politiek, publieke instellingen en andere mediabedrijven. Tevens draagt hij/zij zorg voor het uitdragen van de missie van de NOS en de profilering van de NOS naar samenleving en politiek.

Ook voor de interne organisatie is de Algemeen Directeur een boegbeeld en zorgt hij/zij in samenwerking met de Zakelijk Directeur voor een duidelijke koers en richting, zorgt voor interne cohesie en samenwerking, initieert en faciliteert de innovatie- en veranderingsprocessen.

Doelstelling van de functieDe Algemeen Directeur heeft als primaire taak de NOS een toekomstbestendige organisatie te laten zijn. Hij/zij draagt zorg voor behoud en versterking van de huidige positie van de NOS als grootste onafhankelijke multimediale journalistieke organisatie van Nederland met een kwalitatief hoogstaand aanbod.

De Algemeen Directeur ontwikkelt en implementeert een innovatieve strategie die inspeelt op de maatschappelijke veranderingen, het steeds verschuivende mediagebruik van de consument en de ontwikkelingen in de mediasector. Hiermee blijft de NOS een vooroplopende en toonaangevende organisatie in de mediawereld.

Kandidaat profiel

De NOS zoekt een energieke, bevlogen en sterke leider die zorgt dat deze gepassioneerde, diverse en kwalitatief hoogstaande organisatie haar open, innovatieve en samenwerkingsgerichte karakter met een stevige positie in de mediasector behoudt.

De gezochte kandidaat voor de positie van Algemeen Directeur beschikt over de volgende achtergrond, vaardigheden en persoonlijkheid.

Achtergrond

 • De kandidaat is een ervaren bestuurder die zich goed staande weet te houden in de mediasector, die zich thuis voelt in de mediawereld en zich er verbonden mee voelt. Heeft affiniteit met (sport)journalistiek.
 • Hij/zij is gewend te opereren in een collegiaal bestuur, waarbij bestuurders elkaar aanvullen en in teamverband opereren, consistent en eensgezind besturen en communiceren.
 • Heeft een track record in het aansturen van voortdurende veranderingsprocessen binnen organisaties met hooggekwalificeerde professionals. Weet daarbij goed af te wisselen tussen het geven van ruimte en het scheppen van duidelijke kaders. Gaat niet disruptief te werk maar houdt wel vaart in de veranderingsprocessen.
 • Hij/zij kent en begrijpt de ontwikkelingen in de mediawereld en de digitale transitie die daarin plaats vindt en heeft hier een scherpe, onafhankelijke en kritische visie over. Kijkt breder dan het huidige landschap waarin de NOS zich bevindt, heeft oog voor trends en maatschappelijke vernieuwing. Kan haar/zijn inzicht vertalen naar de strategie voor de NOS.
 • Kent en begrijpt de omgeving van de NOS en het maatschappelijke veld waarin de NOS opereert. Voelt zich verbonden met de publieke taak en de positie van de NOS. Heeft een goed begrip van het Haagse politieke speelveld en kan de belangen van de NOS daarin behartigen.

Vaardigheden

 • De kandidaat is strategisch en toekomstgericht: is in staat de NOS toekomstbestendig te laten zijn, een visie te (doen) ontwikkelen. Heeft een scherp oog voor ontwikkelingen en trends in de samenleving en weet deze te vertalen naar een heldere strategie.
 • Heeft tevens implementatiekracht en executiekracht, leidt de organisatie van visie naar plan van aanpak, neemt beslissingen, is koersvast, gedreven en resultaatgericht.
 • Is een verbindende en natuurlijke leider, die zorgt voor draagvlak binnen de organisatie, mensen meekrijgt in de verandering, verbaal en communicatief sterk is. Zorgt voor samenwerking en een gezamenlijke aanpak.
 • Hij/zij schept de kaders, is duidelijk in verwachtingen, geeft ruimte aan talent, geeft verantwoordelijkheid en spreekt daar ook op aan.
 • Een goede onderhandelaar, die in staat is om de (sport)journalistieke belangen van de NOS te borgen en uit te breiden.

Persoonlijkheid

 • De gezochte kandidaat heeft de kwaliteiten om als boegbeeld te fungeren, namens de NOS naar buiten op te treden en te worden gezien als het gezicht van de NOS. Hij/zij is zich bewust van de positie van de NOS, weet zich goed staande te houden in de daarbij behorende media-aandacht en publieke opinie en kan goed omgaan met kritiek en tegenspraak.
 • Hij/zij is gericht op samenwerking met NPO, omroepen, politieke en publieke organisaties. Stelt zich hierin proactief, vooruitdenkend, initiërend op.
 • Heeft politiek-bestuurlijk sensitiviteit, een goed gevoel voor verhoudingen en relaties, en is sterk in stakeholdermanagement. Zorgt voor goede contacten met landelijke en lokale politiek en met publieke organisaties die voor de NOS van belang zijn.
 • Een sterke persoonlijkheid met beïnvloedingsvaardigheden en overtuigingskracht. Weet anderen achter zich te krijgen voor belangrijke doelen en veranderingen.
 • Is een verbindende persoon, is goed in contact, gericht op samenwerking.
 • Een open en betrouwbare persoonlijkheid die zich verbonden voelt met de voor de NOS belangrijke waarden: integriteit, betrouwbaarheid en pluriformiteit.
 • Is een toegankelijke manager die open staat voor de ambities en drijfveren van de NOS-medewerkers. Staat voor zijn/haar mensen en leeft zich in hun werksituatie in.

Procedure

De voorselectie is in handen van Maes & Lunau Executive Search waar een eerste interview zal plaatsvinden:

 • Gesprek met selectiecommissie bestaande uit een delegatie van de RvT en het MT
 • Vervolggesprekken
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure
 • Nagaan van referenties c.q. integriteitstoets
 • Benoeming door de Raad van Toezicht.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de functie kunt u contact opnemen met

Dani Bicker Caarten: T. 06-39723505 of

Jasper de Jong: T. 020-5356276 of E. jasper.dejong@maeslunau.com