Lid Raad van Toezicht voor Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

11 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

De AHK
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) leidt studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De studenten van de academies van de AHK studeren aan erkende topopleidingen muziek, theater, dans, film, bouwkunst, erfgoed, docent beeldende vorming en kunsteducatie. Ze worden uitgedaagd om hun talent ten volle te benutten en zelfstandig beoefenaar van hun vak te zijn, kritisch reflectief, innoverend en gericht op samenwerking.
Eén van de uitgangspunten van de AHK is excellent opleiden en continue kwaliteitsverbetering. Uit de Nationale Studenten Enquête is onlangs gebleken dat studenten dit herkennen, doordat de tevredenheid van de studenten van de academies van de AHK groeit en hoger is dan het landelijk gemiddelde.
De AHK heeft 3000 studenten en 750 medewerkers en bestaat uit: de Breitner Academie, de Academie van Bouwkunst, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie, de Academie voor Theater en Dans en het Conservatorium van Amsterdam.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Hogeschool. Hiernaast adviseert en ondersteunt de Raad het College.
De Raad vergadert ten minste vier keer per jaar met het College. Momenteel bestaat de Raad uit 7 leden, waarvan 1 voorzitter. Leden hebben zitting voor een termijn van vier jaren, en kunnen eenmaal herbenoemd worden voor eenzelfde termijn. Wegens aftreden van één van de leden wordt een nieuw lid gezocht.
Aspecten in verband met de samenstelling

 • De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad heeft een onafhankelijke, kritische opstelling ten opzichte van het College van Bestuur.
 • Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van de profielschets van de Raad.
 • De leden van de Raad van Toezicht beschikken – met elkaar – over een relevant netwerk (politiek, bestuurlijk, financieel en cultureel).
 • De Raad van Toezicht streeft naar een voldoende diverse samenstelling van haar leden.

Functie-eisen

Algemene profielschets RvT
In de Raad van Toezicht van de AHK zijn de onderstaande deskundigheid, kennis, expertise en vaardigheden aanwezig:

 • Rijke bestuurlijke ervaring en bestuurlijke vaardigheden.
 • Affiniteit met het specifieke karakter van een hogeschool en expertise op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.
 • Betrokkenheid bij en kennis van de rol van kunst en cultuur in de samenleving, in het bijzonder in de Amsterdamse context.
 • Kennis van de beroepspraktijk die aansluit op het opleidingsaanbod van de instelling.
 • Expertise op financieel terrein, in het bijzonder met betrekking tot het financiële toezicht en de financiële aspecten van de bedrijfsvoering bij naar omvang tenminste gelijkwaardige organisaties/rechtspersonen.

Specifiek
Aan het algemene RvT profiel zijn ten behoeve van de werving van een nieuw lid de volgende specificaties toegevoegd:

 • een gezaghebbend cultureel profiel dat aansluit op het opleidingsaanbod van de AHK (theater, dans, film, muziek, architectuur, cultureel erfgoed of cultuureducatie).
 • een uitstekend netwerk in Amsterdam.

Persoonlijkheid en competenties
Het gezochte RvT-lid heeft een sterke persoonlijkheid, geeft zijn/haar mening op basis van expertise, kent zijn/haar rol als toezichthouder, is gericht op samenwerking en teamplay, is een verbinder, wekt vertrouwen, heeft politiek-bestuurlijke sensitiviteit, is ondernemend, heeft bestuurlijke ervaring, heeft op (inter)nationaal vlak samengewerkt met andere instituten.

Remuneratie
De bezoldiging van een Lid van de Raad van Toezicht is €7.500 per jaar, ex btw. Er wordt geen aparte vergoeding gegeven voor het lidmaatschap van een commissie. Een toezichthoudende functie aan de AHK als onderwijsinstelling telt mee voor de puntentelling, volgens de Wet Bestuur en Toezicht. De finale kandidaat wordt gevraagd een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.


Procedure
Interviews bij Maes & Lunau – tussen 1 oktober en 1 november
Shortlistbespreking – 1 november
Interviews met Selectiecommissie – 6 en 8 november
Voordracht finale kandidaat aan Raad van Toezicht – medio december
Kennismakingsgesprek finale kandidaat met College van Bestuur – medio december
Benoeming – eind december

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature