Bekijk alle vacatures van MedMij

MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil, in een veilige online omgeving gezondheidsgegevens van allerlei bronnen kan verzamelen en gebruiken. De gebruiker is de baas van deze persoonlijke gezondheidsomgeving en bepaalt welke gegevens hij of zij in deze website of app wil zien, beheren of en/of delen. MedMij zorgt voor grip op de eigen gezondheidsgegevens.Stichting MedMij is opgericht met als doel personen meer regie te geven over hun eigen gezondheid door gegevensuitwisseling overeenkomstig het MedMij Afsprakenstelsel mogelijk te maken en te stimuleren. Naast de stichting bestaat er nu nog een jaar een programma dat met name de ontwikkeltaken op zich neemt.