1. Vacatures
 2. Directeur Stafbureau

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur Stafbureau

Interesse? Kijk snel verder

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
J.P. Sweelinckstraat, Amersfoort, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 36 uur
Opleidingsniveau:
HBO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Na een periode van interiminvulling is de Meerwegen scholengroep op zoek naar een

Directeur Stafbureau

(M/V; 0,8 - 1 fte)

Standplaats Amersfoort


De Meerwegen scholengroep is in transitie. Circa twee jaar geleden was er nog een tweehoofdig bestuur dat op hoofdlijnen stuurde en werd het stafbureau aangestuurd door twee directeuren en als probleemhebber van bedrijfsvoering gezien. Onder leiding van het nieuwe bestuur en een interim-directeur op het stafbureau heeft er een rationalisatie- en kwaliteitsslag plaatsgevonden en is de verantwoordelijkheid dieper in de organisatie belegd, zo ook voor de bedrijfsvoering bij de scholen. Er zijn heldere kaders en daarmee een duidelijk speelveld gecreëerd voor de scholen. Daarnaast is de basis gelegd voor een open, waarden gedreven, resultaatgerichte aanspreekcultuur.

Binnen het stafbureau is de gewenste koers en werkwijze helder en de bemensing inmiddels op orde (12 fte, 17 mensen). De AO-IC is beschreven, er zijn prestatie-indicatoren geformuleerd en er zijn expertisegroepen met de scholen geformeerd. Dat betekent dat er een nieuwe doorontwikkelfase is aangebroken, waarbij er geïnvesteerd moet worden in verdere professionalisering van het bureau en het verder optimaliseren van processen en de serviceverlening naar de scholen.

Om leiding te geven aan de doorontwikkeling van het stafbureau en de serviceverlening aan de scholen zoekt Meerwegen een stevige, enthousiaste directeur. Iemand met hart voor onderwijs en een drive voor het optimaliseren en doorontwikkelen van werkprocessen. Een peoplemanager die ontwikkeling stimuleert, mensen in positie brengt en situationeel leiding geeft aan de professionals van het stafbureau. Een stevige, empathische gesprekspartner voor de schoolleiders en het CvB, rolvast, met oog en begrip voor hun diverse belangen. Een persoonlijkheid die met humor en creativiteit samen met de bestuurder en de scholen bijdraagt aan de doorontwikkeling van de Meerwegen scholengroep in het algemeen en de bedrijfsvoering in het bijzonder.

Het stafbureau
Het stafbureau heeft een tweeledige rol. De staf ondersteunt de schoolleider als integraal eindverantwoordelijke voor de school en de staf ondersteunt het CvB als bestuurlijk integraal eindverantwoordelijke voor de stichting. Daarmee wordt indirect het uiteindelijke doel van Meerwegen ondersteund: het beste onderwijs voor onze leerlingen.

In totaal werken er 17 mensen (12 fte) op het stafbureau. Zij worden rechtstreeks aangestuurd door de directeur stafbureau. Zij houden zich bezig met de uitvoering, ondersteuning en advisering van de aangesloten scholen en het CvB op de volgende beleidsterreinen:
 • financiën
 • personeel & organisatie
 • bureau- en bestuurssecretariaat
 • facilitaire zaken (huisvesting, onderhoud en centrale inkoop)
 • planning & control
 • ict
 • kwaliteitsbeleid
 • pr en communicatie

Taken en verantwoordelijkheden Directeur Stafbureau
De directeur stafbureau draagt de integrale eindverantwoordelijkheid voor het stafbureau en de uitvoering van (bedrijfsvoerings)beleid op centraal niveau. Hij/zij:
 • geeft leiding aan de professionals op het stafbureau, brengt hen in positie, stimuleert verdere samenwerking en samenhang en investeert in talentontwikkeling;
 • adviseert de schoolleiders en het CvB en geeft een stevig en gedragen advies over de uitvoering van eerdergenoemde beleidsterreinen;
 • geeft leiding aan de voorbereiding, ontwikkeling en (mede) uitvoering van het beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering;
 • geeft leiding aan de doorontwikkeling en optimalisatie van processen in samenhang en samenspraak met het CvB en de scholen.

Elke school binnen Meerwegen heeft een eigen cultuur en authenticiteit met een breed spectrum van onderwijs. De directeur kan passend, inspirerend en flexibel inspelen op de vragen en behoeften binnen de verschillende scholen en beweegt zich verbindend en open binnen Meerwegen. Rolvast, gericht op ruimte, maar binnen de afgesproken kaders en standaarden.

Hij/zij is een stevige sparringpartner op het gebied van bedrijfsvoering en weet daar in de taal van het onderwijs over te communiceren met collega’s. Tevens is de directeur een persoon die een combinatie meeneemt van een helikopterview en een hands on-mentaliteit. Gericht op kansen en het verhogen van de efficiency, zodat zo veel mogelijk van de binnenkomende gelden wordt besteed aan het onderwijs.

Functie-eisen

 • beschikt over relevante, brede, bedrijfsvoeringskennis op HBO+ niveau, opgedaan door werk of studie (bvk. bedrijfskunde / bestuurskunde/MES);
 • heeft minstens 3-5 jaar relevante werkervaring in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving; vanuit een vergelijkbare, brede staf- of consultancyrol;
 • is goed in het managen van een dienstverlenend (staf)bureau in een multistakeholder omgeving;
 • is maatschappelijk betrokken en heeft aantoonbare affiniteit met het onderwijs;
 • is een stevige gesprekspartner voor schoolleiders en CvB op het gebied van bedrijfsvoering in het onderwijs;
 • onderschrijft de christelijke identiteit van Meerwegen, door het voorleven en mede invulling geven aan de gedeelde waarden;
 • is organisatiesensitief: begrijpt de dynamiek en het krachtenveld tussen bestuur en scholen en is goed en heeft plezier in het omgaan met tegengestelde belangen;
 • is een people manager met bewezen kwaliteiten op het gebied van situationeel en coachend leidinggeven;
 • heeft bewezen ervaring in het ontwikkelen, uitdragen en handhaven van beleid, nieuwe ideeën en concepten;
 • beschikt over een helikopterview;
 • is pragmatisch;
 • is een stand- en rolvaste persoonlijkheid die op een prettige manier kaders en standaarden handhaaft en mensen in positie brengt en houdt o.b.v. ervaring of natuurlijk gezag;
 • is besluitvaardig;
 • heeft humor;
 • is jong van geest en innovatief.

Welke competenties vragen wij?
 • Organisatiesensitief: onderkent de invloed en gevolgen van beslissingen, gedrag en activiteiten op organisatieonderdelen en handelt hiernaar om doelen te bereiken.
 • Leidinggeven: kan anderen mobiliseren en inspireren door richting en sturing te geven in het bereiken van duidelijke en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen.
 • Klantgericht en verbindend: schept randvoorwaarden voor een goede samenwerking, kent de belangen van anderen en neemt actief verantwoordelijkheid voor het versterken van het groepsproces.
 • Mens- en ontwikkelingsgericht: is open, toegankelijk en oprecht geïnteresseerd in mensen en stimuleert en faciliteert ontwikkeling.
 • Helikopterview: heeft een breed perspectief en overzicht, ziet samenhang, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het actueel houden en aanpassen van de dienstverlening van de organisatie.
 • Kritisch: heeft oog voor kwaliteit en het nut en de toepassing van kaders en standaarden.
 • Communicatief- en adviesvaardig: weet anderen helder en overtuigend te adviseren.
 • Stijlflexibiliteit: is in staat om de stijl aan te passen aan verschillende medewerkers en omstandigheden.
 • Impact: maakt een positieve eerste indruk op anderen, is zichtbaar, heeft uitstraling en komt krachtig en geloofwaardig over, is stand- en rolvast;
 • Transparant: doet wat hij zegt, zegt wat hij doet; maakt inzichtelijk wat de consequenties zijn van keuzes voor betrokkenen.
 • Innovatief en proactief: komt met nieuwe en originele ideeën; signaleert nieuwe benaderingen, maakt zich los van traditionele opvattingen.
 • Besluitvaardig: betrekt relevante partijen bij de besluitvorming, weegt belangen en hakt knopen door.

Arbeidsvoorwaarden

Een strategische en veelzijdige baan op het gebied van brede bedrijfsvoering. Een baan met veel persoonlijk ontwikkelperspectief. Een prettige werkomgeving met bevlogen vakmensen en een professionele bestuurder. Veel ruimte, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om zelf de nieuwe functie verder te ontwikkelen en in te vullen. Een kans om samen met de scholen, grenzen te verleggen, Meerwegen beter op de kaart te zetten en bij te dragen aan het beste onderwijs.

De functie is ingeschaald in schaal 14, cao VO 2016-2017. Het minimum van deze schaal bedraagt€ 65.099,- op jaarbasis en het maximum in deze schaal bedraagt € 87.100,- . Dit is inclusief vakantiegeld (8 %) en een eindejaarsuitkering (7,4 %). Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Naast deze goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn er nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een zeer ruime vakantieregeling, reiskostenvergoeding en goede ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.

Sollicitatieprocedure

De wervings- en selectieprocedure wordt begeleid door drs. Coen Massier van de Galan groep.

Maak van deze uitdagende functie jouw nieuwe baan!
Kandidaten kunnen hun CV en motivatie voor 7 januari uploaden via onze sollicitatiepagina door te klikken op de solliciteerbutton, waarop ook het volledige functieprofiel is vermeld.

Planning selectiegesprekken

 • Eerste ronde selectiegesprekken met Coen Massier: 10, 11 januari de hele dag en 12 januari 2018 ’s ochtends.
 • Eerste ronde selectie gesprekken bij Meerwegen: 18 januari 2018
 • Tweede ronde selectie gesprekken: 24 januari 2018

Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd deze data alvast te reserveren in hun agenda. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Bedrijfsomschrijving

De Meerwegen scholengroep bestaat uit zes sterke, apart gepositioneerde scholen, elk met een eigen profiel: het Corderius College, het Corlaer College, het Oostwende College, het Farel College, Het Element en Accent praktijkonderwijs. Zes scholen die op basis van een protestants-christelijke grondslag, eigentijds voortgezet onderwijs verzorgen in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. Elke school wordt aangestuurd door een schoolleider, die integraal verantwoordelijk is voor zijn/haar school. Zij worden aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur(CvB), dat eindverantwoordelijk is en ondersteund door het stafbureau.