Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur / Bestuurder

Ben jij een inspirerend boegbeeld voor je omgeving? Geloof jij in een netwerkorganisatie als dé manier om samen te werken en ben jij daarbinnen de verbindende schakel?

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Jachtlustplein, Twello, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Ben jij een inspirerend boegbeeld voor je omgeving? Geloof jij in een netwerkorganisatie als dé manier om samen te werken en ben jij daarbinnen de verbindende schakel? Weet jij daarnaast daadkracht te combineren met het geven van ruimte aan medewerkers en vrijwilligers, dan is de functie van directeur-bestuurder bij Mens en Welzijn Voorst iets voor jou!

Directeur-bestuurder

De organisatie
Mens en Welzijn Voorst is een brede, zorg-welzijnsorganisatie met een lokale verankering in de gemeente Voorst die zich beweegt op de beleidsterreinen: wonen, (gezondheids-)zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, sport/bewegen, werk en inkomen. Mens en Welzijn Voorst is er voor alle inwoners van de gemeente Voorst en wil op deze manier meebouwen aan een verantwoordelijke samenleving waarin meedoen vanzelfsprekend is, ongeacht iemands beperking. Steeds wordt daarbij de dialoog opgezocht met de individuele burger, groepen burgers en met de gemeenschap.

De organisatie is zich bewust dat de aanpak van complexe vraagstukken binnen de samenleving over de grenzen van de eigen organisatie heen gaan en veel actieve verbindingen vraagt met de omgeving. Mens en Welzijn Voorst, een netwerkorganisatie met een nauwe samenwerking met andere, lokaal werkende, organisaties. De organisatie is een spin in het web midden in de samenleving die bruggen weet te slaan vanuit gelijkwaardigheid, vertrouwen en een onderzoekende houding. Door de enorme expertise op een breed terrein en de unieke mix van activiteiten en doelgroepen is Mens en Welzijn Voorst een erkende partner in de diverse ketens en heeft een goede naam als aanbieder van dagbesteding en een unieke positie als aanbieder van trajectbegeleiding. Er liggen volop kansen om de huidige propositie verder uit te breiden en aan te scherpen onder andere richting arbeidsparticipatie in samenwerking met de sociale werkvoorziening.

De organisatiestructuur van Mens en Welzijn Voorst is een platte organisatie met de directeur-bestuurder als enige leidinggevende. Het aantal fte bedraagt 12,4. Daarvan is 10 fte toe te delen aan directe productie. Verder werken er ongeveer 135 vrijwilligers. De baten van de organisatie bestaan voor de helft uit subsidies van het rijk en gemeente en voor de andere helft uit baten van indicatiegelden voor dagbesteding, trajectbegeleiding en participatiewet. Per 1 januari 2018 ontstaat er een vacature voor een nieuwe directeur-bestuurder vanwege pensionering van de huidige directeur.

Visie
Mens en Welzijn Voorst wil in 2020 dé organisatie zijn die burgers, lokale en regionale overheden en andere organisaties ondersteunt en verbindt, om meedoen in de samenleving voor iedereen mogelijk te maken. Dat wordt gedaan door als een spin in het sociale web alle relevante partijen met elkaar in contact te brengen, samenwerking te bevorderen en professionele ondersteuning te bieden waar nodig en mogelijk. Daarbij uitgaande van de eigen kracht van de organisatie door eigen mensen en middelen in te zetten voor bestaande en nieuwe product-marktcombinaties. De waarden vernieuwend, verbindend, lokaal verankerd, ambitieus en ondernemend geven de organisatie daarbij richting.

De functie
De ideale kandidaat is een inspirerend boegbeeld die de waarden van de organisatie herkent en onderschrijft. Een vernieuwende netwerkleider die zich thuis voelt in een dynamische omgeving en die als peoplemanager graag werkt met autonome, gedreven medewerkers. Iemand die daadkracht toont als het gaat om inhoudelijke vernieuwing en sturing van de organisatie, maar ook ruimte en een inspirerende veilige omgeving biedt aan medewerkers en vrijwilligers. Iemand die een betrouwbare gesprekspartner is voor opdrachtgevers, waaronder gemeenten en andere stakeholders en die handelt vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen om de dienstverlening optimaal te laten aansluiten op de behoeften van de inwoners en cliënten.

De directeur-bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het besturen, beheren en ontwikkelen van de gehele organisatie en heeft visie op, en weet vorm te geven aan, de veranderende rol van welzijn en zorg in de samenleving. Hij/zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Als specifieke opgave krijgt de nieuwe directeur-bestuurder mee om meer bekendheid te geven aan de organisatie, zowel lokaal als regionaal.

Functie-eisen

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met een bedrijfskundige achtergrond.
 • Ervaring op het snijvlak van publieke private dienstverlening.
 • Commerciële en marketing ervaring is een pre.
 • Aantoonbare ervaring in een eindverantwoordelijke functie in een complexe dienstverlenende, maatschappelijke organisatie.
 • Kennis van het transformatieproces binnen het sociaal domein.
 • Affiniteit met netwerkorganisatie(s) en netwerkleiderschap.
 • Affiniteit met medezeggenschap.

Compententies
 • Visie en strategisch inzicht binnen het sociale domein.
 • Maatschappelijk ondernemerschap, creëert ruimte voor vernieuwing en innovatie.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, feilloos gevoel voor verhoudingen.
 • Leiderschap, coachend en sturend vermogen.
 • Bedrijfsmatig inzicht, resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime dienstverband (schaal 13 cao W& MD). Na een jaar wordt het dienstverband, bij gebleken geschiktheid, voor bepaalde tijd omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Het is een boeiende en gevarieerde functie binnen een informele werkomgeving die volop in beweging is. Doordat de organisatie klein is, zijn de lijnen kort naar zowel de werkvloer als naar de Raad van Toezicht. Daarnaast mag je rekenen op gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenregeling woon-werkverkeer en variabele werktijden.

Procedure
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Yvette Gorter, senior adviseur bij bureau Rieken & Oomen. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure. Het streven is de procedure af te ronden vóór 1 november 2017.

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Yvette Gorter via telefoonnummer 030-2930144.

Solliciteren
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 8 oktober, via het online sollicitatieformulier op www.riekenoomen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.