1. Vacatures
  2. Nationaal Comité 4 en 5 mei

Bekijk alle vacatures van Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als taak richting, inhoud en vorm te geven aan herdenken en vieren en het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het Nationaal Comité draagt zorg voor de organisatie van de nationale activiteiten op 4 en 5 mei: de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei met de 5 mei-lezing, de coördinatie van de 14 Bevrijdingsfestivals en het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam.


Daarnaast adviseren en ondersteunen we andere herdenkingen in het land en ontwikkelen we voorlichtingsprogramma’s en publiekscampagnes. Ook realiseren we educatieve projecten en stellen we kennis beschikbaar, bijvoorbeeld over oorlogsmonumenten en herdenkingen in het land. Daarbij werken we samen met tal van lokale, provinciale en nationale partijen.


Tevens voeren we toegepast onderzoek uit op het gebied van herdenken, vieren en herinneren. Hiermee heeft het comité zich in steeds sterkere mate ontwikkeld tot hét expertisecentrum op het gebied van herdenken, vieren en het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.


De leden van het Nationaal Comité worden bij Koninklijk Besluit benoemd op voordracht van de minister-president en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het bestuur is verantwoordelijk voor het geheel van de taakuitoefening. Het comité wordt ondersteund door een professioneel bureau met circa 25 medewerkers aangestuurd door de directeur.


Werken bij het Nationaal Comité vereist een scherp bewustzijn van het bijzondere karakter, de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de zichtbaarheid en de daarmee samenhangende werkwijze van het comité. Het comité investeert in de medewerkers door het bieden van betekenisvol werk, waardering en persoonlijke ontwikkeling.