1. Vacatures
 2. Programma Manager Destinatieontwikkeling

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Programma Manager Destinatieontwikkeling

8 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar

Functieomschrijving

Functiebeschrijving
Destinatieontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van nieuw aanbod en op optimalisatie van het bestaande aanbod. Dit doet NBTC samen met de sector en vanuit het kader dat Perspectief 2030 hiervoor biedt. Via een kansen-kaart identificeert NBTC met partners projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland vanuit een nationaal perspectief, vertaald naar een investeringsagenda. Hierbij richt NBTC zich in eerste instantie op die projecten die logischerwijs voortvloeien uit bestaande samenwerkingsverbanden die vanuit HollandCity zijn ontwikkeld.

Het ontwikkelen van aanbod vraagt, vanwege het feit dat het toeristisch aanbod een samengesteld product is, een integrale benadering. Veel ideeën worden niet, of te langzaam ontwikkeld als gevolg van een veelheid aan stakeholders, lange aanlooptijden en hoge aanloopkosten. Vanuit het team Destinatieontwikkeling wil NBTC dit soort belemmeringen wegnemen door proactief in de vorm van/ door middel van co-creatie in actie te komen, het juiste ecosysteem te creëren en van hieruit de (verdere) ontwikkeling te initiëren. Met de regie en bijdrage in de idee- en verkenningsfase zal NBTC de ontwikkelfase verkorten en de ontwikkelkosten verlagen. Zo is er grotere kans op (snellere) realisatie van meerdere breed gedragen, marktrijpe projecten. Destinatieontwikkeling is voor NBTC een terrein waarop tot 2019 slechts op kleine schaal is gewerkt. Om hieraan verder vorm en inhoud te geven is er een nieuw team samengesteld, dat wordt geleid door Anouk van Eekelen. Het team van negen personen bestaat deels uit eigen medewerkers en deels uit geassocieerde zelfstandigen, die afhankelijk van de vraagstelling of het project een inhoudelijke bijdrage leveren.

Destinatieontwikkeling zal in nauwe samenwerking met interne collega’s uit de verschillende werkterreinen, zoals Intell & Insights en Demand Development en uiteenlopende strategische partners (door-) ontwikkeld worden. De strategische partners kunnen zijn:

 • specifieke adviesbureaus
 • (toeristische) productaanbieders
 • marketingorganisaties
 • overheden
 • (top)sectoren
 • regionale ontwikkelingsorganisaties

De praktijk wijst uit dat er voldoende ideeën voor de ontwikkeling van het aanbod zijn. Om ideeën om te zetten in concrete projecten en deze ook aan te jagen wordt het team uitgebreid met een Programma Manager Destinatieontwikkeling en met een Junior Programma Manager Destinatieontwikkeling.

Wij zijn voor NBTC op zoek naar de Programma Manager. De gezochte man of vrouw gaat zich focussen op enkele projecten en door doelgericht te werk te gaan zorgen dat de projecten resulteren in concreet resultaat. Aangezien de projecten van een sterk uiteenlopend karakter zijn, vraagt dit van de Programma Manager een continu schakelen tussen en op verschillende niveaus en in verschillende netwerken. Verwacht mag worden dat de Programma Manager een stevige rol vervult in het vorm en inhoud geven aan de projecten; zelf startend vermogen is dan ook onmisbaar. Het bewaken van de voortgang en het behouden van overzicht is cruciaal voor het bereiken van het succes.

Taken en verantwoordelijkheden Programma Manager Destinatieontwikkeling
Het samenbrengen van beschreven partijen om met de gezamenlijke kennis en ervaring de vraagstukken rondom duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland te (laten) oplossen. In dit verband worden genoemd: landelijke ontwikkelopgaven rondom thema’s als duurzaamheid, toegankelijkheid, mobiliteit en het opzetten van pilots of toolboxes.
Het identificeren en verder brengen van kansen en mogelijkheden om samenwerkingsverbanden op te zetten in de publiek-private context.
Het ontwikkelen van innovatieve regionale en soms sector overschrijdende projecten. Genoemd worden: onder andere het creëren van beleving rondom exportproducten in de agri & food, tuinbouw, uitgangsmaterialen en de creatieve industrie
Het ontwikkelen van congres-infrastructuur in universiteitssteden
Het bewaken van de voortgang van in gang gezette projecten.

Achtergrond, kennis en ervaring

 • Denk- en werkvermogen op HBO- of academisch niveau
 • Minimaal vijf jaar vergelijkbare werkervaring
 • Ervaring in het succesvol verbinden van marktpartijen in zowel het publieke als het private domein
 • Ervaring in het initiëren en aansturen van projecten
 • Ervaring met werken op het snijvlak publiek/privaat
 • Projectmanagement skills


Persoonlijke eigenschappen

 • Netwerker
 • Strategisch denker
 • Zelfstarter, bouwer, ontwikkelaar en ondernemend
 • Hands-on mentaliteit
 • Doorzettingsvermogen en gericht op het daadwerkelijk realiseren van projecten
 • Regisseur
 • Teamspeler
 • Communicatief sterk
 • Inlevingsvermogen in de wereld van zowel publieke als private partners
 • Overtuigend


Plaats in de organisatie
Rapporteert rechtstreeks aan de Manager Destinatieontwikkeling

Procedure
Geïnteresseerden worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken door een reactie, vergezeld door hun CV, te zenden aan secretariaat@tdsearch.nl. Na beoordeling hiervan worden de meest passende kandidaten uitgenodigd voor een vertrouwelijk oriënterend gesprek. Vervolgens wordt een selectie van kandidaten geïntroduceerd bij NBTC. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure. Tot slot kan ervoor worden gekozen een ontwikkelassessment aan te bieden aan de te benoemen kandidaat.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Ten Doeschate Search: 088 - 0 222 150.