Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Bestuurslid NWO-domein TTW

Een vitaal en krachtig veld van toegepaste en technische wetenschappen, efficiëntere innovatieketens en zichtbare maatschappelijke impact. TTW zoekt een bestuurslid dat zich voor deze doelen wil inzetten.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Winthontlaan, Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Bestuurslid NWO-domein TTW (v/m)

Onder verantwoordelijkheid van het domeinbestuur, en in afstemming met het uitvoerend managementteam van het NWO-domein TTW en de Raad van Bestuur van NWO, wordt het strategische beleid vastgesteld en jaarlijks bijgesteld. Daarnaast besluit het domeinbestuur over de inzet en ontwikkeling van de financieringsinstrumenten en over de toewijzing van de financiële middelen. De leden van het domeinbestuur zijn bestuurders van kennisintensieve bedrijven en hoogleraren op het gebied van de technische wetenschappen met een vooraanstaande positie aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. Het domeinbestuur vergadert gemiddeld eens per maand op vrijdagochtend op het kantoor van NWO in Utrecht of via videoconferencing.

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zoekt het NWO-domein TTW een kandidaat met een bedrijfsmatige achtergrond op bestuurlijk niveau met bijbehorend relevant netwerk, bij voorkeur in de agro- en foodsector.

Functie-eisen

De persoon die wij zoeken:
  • heeft, gezien de huidige samenstelling van het bestuur, substantiële bestuurlijke ervaring in de private sector, bij voorkeur in de agro- en foodsector;
  • heeft affiniteit met de doelstellingen van TTW, de onderzoekswereld en publiek-private samenwerking, zoals o.a. blijkt uit een relevant netwerk en actieve betrokkenheid bij uit onderzoek voortkomende bedrijvigheid en/of maatschappelijke activiteiten;
  • heeft een achtergrond in of aantoonbare affiniteit met de technische wetenschappen, bij voorkeur op het gebied van agro en food, met een relevant netwerk op niveau (4TU);
  • een gedegen financiële achtergrond is een pré;
  • is een teamspeler die past in het collegiale TTW-bestuur, en is bereid om op maandelijkse basis circa twee dagen aan TTW te besteden.

Contra-indicatie: sterk politiek profiel en ambitie.

Gezien de huidige genderbalans in het TTW-bestuur gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden
  • een benoeming voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om deze eenmaal voor drie jaar te verlengen;
  • een vergoeding (inclusief opslag voor premies, sociale lasten, etc.) op basis van het NWO-vacatiegeldenbesluit en een vergoeding van de wekelijkse uitgaven voor reis-, parkeer- en verblijfkosten voor de werkzaamheden.

Over NWO
NWO is de belangrijkste wetenschapsfinancier in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks rond 1 miljard euro in onderzoek. Zij doet dit op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland. Het onderzoek kan fundamenteel zijn, gericht op het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en/of gericht op directe toepassing van onderzoek in bijvoorbeeld concrete producten. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, grote onderzoeksfaciliteiten die samenwerkingsverbanden tussen instellingen mogelijk maken en bevordert kennisbenutting: het toepassen van wetenschappelijke resultaten in de praktijk. NWO beheert tevens negen onderzoeksinstituten.

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van wetenschappelijke en maatschappelijke impact, kortom het succes van NWO, valt of staat met de inzet, kwaliteit, bevlogenheid en diversiteit van onze medewerkers. In het NWO-domein TTW werken ruim 75 medewerkers aan het inrichten en begeleiden van onderzoeksprojecten en -programma’s met een totale omvang van 125 miljoen per jaar. We werken elke dag weer aan een inclusieve omgeving waarin werknemers hun talenten kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd en betrokken voelen. Een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waarin iedereen kan uitblinken, zich geïnspireerd en gemotiveerd voelt.

Additionele informatie

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacature en het bestuur van het NWO-domein TTW kunt u contact opnemen met de voorzitter van het TTW-domeinbestuur, prof.dr.ir. Margot Weijnen, via Barbara van de Plassche (b.vandeplassche@nwo.nl, 06 2313 8972). Bent u geïnteresseerd in deze vacature, dan ontvangen we graag uw CV en motivatiebrief via het sollicitatieformulier op de website. U kunt tot uiterlijk 20 september 2021 reageren onder vermelding van vacature TTW-domeinbestuur. De sollicitatiegesprekken worden naar verwachting medio oktober gehouden.