1. Vacatures
  2. Nederlandse Transplantatie Stichting

Bekijk alle vacatures van Nederlandse Transplantatie Stichting

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de NTS onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De NTS is een unieke organisatie. Er is geen tweede in Nederland. Als nationale coördinator hebben wij de wettelijke rol om de schaarse organen en weefsels eerlijk toe te wijzen aan de best passende patiënt.


We doen dit al meer dan 20 jaar en zijn trots dat we de verbindende schakel in het leven van zoveel mensen hebben mogen zijn. We werken samen met ziekenhuizen en helpen het publiek met toegankelijke informatie. Met vijfentachtig ’NTS’ers en onze partners willen we onze taak zo efficiënt mogelijk vervullen, maar altijd met respect voor donor en nabestaanden. We streven naar meer transplantaties, we maken informatie transparanter en werken intensief samen met het hele veld.


In ons werk staan drie waarden centraal: verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid. We verbinden donor met ontvanger. We verbinden ook droom en daad, wil en wet, vraag en antwoord, kennis van A en kennis van B. Vertrouwen is essentieel bij alles wat we doen. Dat begint bij transparantie en begrip. Tot slot verantwoordelijkheid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door een vruchtbare omgeving te scheppen waar ideeën ontstaan, kennis wordt gedeeld en afspraken worden gemaakt. Bij deze verantwoordelijkheid hoort ook respect voor de donor en de nabestaanden.


We willen onze taak zo efficiënt mogelijk vervullen, maar blijven op de eerste plaats mensen die hun uiterste best doen voor andere mensen. Donatie en transplantatie gaan over leven en dood. Dat vraagt om bevlogen medewerkers.