1. Vacatures
  2. Nederlandse Unesco Commissie

Bekijk alle vacatures van Nederlandse Unesco Commissie

Unesco is de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Ze stimuleert interculturele dialoog, draagt bij aan de bescherming van cultureel erfgoed en bevordert de inzet van wetenschap in (inter)nationaal beleid. Unesco zet zich in voor kwalitatief goed onderwijs voor iedereen en benadrukt het belang van een vrije en pluriforme pers. Elk land dat lid is van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie.


De Nederlandse Commissie bevordert de bekendheid van Unesco, stimuleert de inbreng van het Nederlandse professionele veld in Unesco-programma’s en adviseert de Nederlandse overheid over Unesco-onderwerpen. De minister van OCW benoemt de elf leden van de Commissie. De Commissie vergadert vier keer per jaar en organiseert daarnaast diverse activiteiten in het kader van Unesco's missie. De Commissie wordt ondersteund door een klein professioneel bureau.