1. Vacatures
  2. Leden Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Leden Raad van Toezicht

NEMO zoekt via Colourful People een lid met profiel wetenschapseducatie / wetenschapscommunicatie en een lid met een museaal profiel.

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Oosterdok, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

NEMO zoekt twee Leden Raad van Toezicht
Amsterdam

Een lid met profiel wetenschapseducatie/wetenschapscommunicatie en een lid met een museaal profiel

Over NEMO Science Museum
NEMO opereert binnen het culturele, museale veld met een focus op wetenschaps- en technologiecommunicatie. NEMO laat jong tot oud ontdekken hoe fascinerend en relevant wetenschap en technologie zijn. Dat doen wij door te laten zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn en door abstracte wetenschap op een toegankelijke manier te brengen. Zo maken we kennis voor een breed publiek bereikbaar. We realiseren dit alles met een grote diversiteit aan programma’s, tentoonstellingen, activiteiten, technisch erfgoed, online wetenschapsnieuws, achtergrondinformatie, en evenementen binnen en buiten het museum. NEMO organiseert ook landelijke activiteiten, zoals het Weekend van de Wetenschap, en ontwikkelt educatieve projecten voor scholen in heel Nederland. NEMO is tevens een expertisecentrum op het gebied van informeel leren over science, buitenschools én in de klas. We werken intensief samen met de wetenschap, het bedrijfsleven en het onderwijs.

NEMO Science Museum is een geregistreerd museum met een depot in Amsterdam Noord en een locatie voor volwassenprogrammering op het Marineterrein in Amsterdam, De Studio van NEMO Science Museum. In het museum op het Oosterdok ervaren bezoekers de wetenschap en technologie achter vaak alledaagse fenomenen. Het is een plek waar je kunt leren van, en over, wetenschap en technologie uit het heden en het verleden.

NEMO Kennislink doet verslag van de implicaties van wetenschappelijke en technologische vernieuwingen. Via de website nemokennislink.nl en offlineactiviteiten als lezingen en debatten brengt de redactie wetenschappelijk nieuws, stelt vragen en nodigt uit om zelf verder te onderzoeken.

Onze organisatie
Stichting NCWT( Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en Technologiecommunicatie) is de moederstichting waaronder NEMO Science Museum en Stichting NEMO Horeca vallen. De coronacrisis raakte NEMO in 2020 fors in haar exploitatie, in 2019 kende NEMO een omzet van 16 miljoen euro en een bezoekersaantal van 665.000, waarmee NEMO qua bereik op nummer 5 van de geregistreerde musea in Nederland stond. NEMO staat bekend als ‘ondernemend museum’, van de jaarlijkse omzet is slechts ca. 20% afkomstig uit meerjarige Rijkssubsidie (OCW, afd. Wetenschapsbeleid).

Onze ambities
Met de ambitie om op termijn duurzaam een nog grotere én bredere afspiegeling van de samenleving te betrekken, is het noodzakelijk om in de komende jaren te blijven innoveren. Voor de realisatie van deze volgende stap in de ontwikkeling van het museum heeft NEMO een aantal met elkaar verweven innovatielijnen bepaald die gericht zijn op het verbreden van het publiek en het verdiepen van het programma.

In De Studio van NEMO op het Marineterrein experimenteert NEMO met nieuwe programma’s en verhalen rondom transitiethema’s voor de beoogde nieuwe doelgroep volwassenen.

In het kader van het meerjarig collectiebeleid is gestart met gestart met het implementeren van doelstellingen en acties waarbij de focus ligt op zichtbaarheid van de fysieke online collectie.

Governance
Stichting NCWT kent een Raad van Toezicht die bestaat uit 6 leden. De Raad van Toezicht adviseert én houdt toezicht op het bestuur en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend, in dialoog, als reflecterend op beslissingen. De Raad van Toezicht kent een aantal vaste onderwerpen die tot het toezicht behoren, zoals: realisatie van doelstellingen, strategie, risicobeheer en financieel beleid. De directeur-bestuurder is, na instemming van de Raad van Toezicht, verantwoordelijk voor het beleid en eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen NCWT. De Raad van Toezicht geeft bij vastgestelde onderwerpen voorafgaande goedkeuring aan de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige spreiding van deskundigheden over de leden van de Raad. De deskundigheden strekken zich uit over verschillende gebieden te weten: kennis en ervaring op het terrein van wetenschap- en techniek educatie en – communicatie (WTE en WTC), op het gebied van financiën en openbaar bestuur en op het terrein van cultuur en bedrijfsleven.

Functie-eisen

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht
Kandidaten voor de Raad van Toezicht dienen te beschikken over de kennis en vaardigheden om een bijdrage te leveren aan het functioneren van de Raad. De Raad is op zoek naar inspirerende personen met een academisch denk- en werkniveau die affiniteit hebben met de doelstellingen van NCWT. Personen met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand, met inzicht in een zich ontwikkelende organisatie en in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit stellen aan een not-for-profit organisatie. De Raad zoekt personen met kennis van en ervaring met een diversiteit aan stakeholders en doelgroepen. Personen die zich als ambassadeur voor de stichting willen inzetten en die een actieve bijdrage willen leveren aan het verbinden van sponsors en partners aan de organisatie. Een onafhankelijke opstelling is noodzakelijk om de directie kritisch, maar constructief te bevragen op beleid en beslissingen. Stichting NCWT wil middels haar Raad van Toezicht, waar mogelijk, ook haar netwerk verbreden.

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht:
  • Een lid met profiel wetenschapseducatie/wetenschapscommunicatie
  • Een lid met een museaal profiel

Lid Raad van Toezicht met profiel: wetenschapseducatie en wetenschapscommunicatie
Wij zoeken kandidaten met een wetenschappelijke achtergrond die een beeld hebben van de verschillende wetenschappelijke ontwikkelingen en die kennis en ervaring hebben met de vertaling daarvan naar verschillende doelgroepen; zowel naar jongeren en scholieren als naar volwassenen. U beschikt over een goed universitair netwerk en over didactische en communicatieve ervaring in relatie tot wetenschap en technologie. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn in de rol van wetenschapsjournalist. U heeft bij voorkeur ervaring in een toezichthoudende rol.

Lid Raad van Toezicht met profiel: museaal
NEMO is het vijfde museum van Nederland. De museale kennis willen wij ook gaan beleggen in onze Raad van Toezicht. Wij zijn daarom op zoek naar kandidaten met ervaring op strategisch niveau binnen een museale of culturele omgeving. U hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de praktijk en het beleid van de cultuursector en de museale wereld, u hebt kennis van en ervaring met fondsenwerving en het subsidie landschap en bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van de rol van diversiteit, interactie, educatie en participatie binnen musea. U beschikt bij voorkeur over governance ervaring.

Inzet
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met eenmalige optie tot verlenging. De Raad van Toezicht vergadert in principe viermaal per jaar (einde dag); incidenteel worden extra bijeenkomsten gepland. Voor de leden van de Raad van Toezicht geldt een vacatieregeling.

Procedure
NEMO laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over onze organisatie en over de functie kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en cv via de website van Colourful People te uploaden.

Planning
Voor de positie lid Raad van Toezicht met profiel wetenschapseducatie is de beoogde aanstelling juli 2021, waarbij we streven naar een warme overdracht (zo mogelijk eerder). Voor de positie lid Raad van Toezicht met museaal profiel is de beoogde aanstelling maart 2021.
  • De sluitingstermijn voor reacties is 29 januari 2021. Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier.
  • De gesprekken met de selectiecommissie zullen begin maart 2021 plaatsvinden.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit. Gezien de wens van het museum er voor alle Nederlanders te zijn, streeft de Raad van Toezicht naar een zo divers mogelijke samenstelling. Mensen met verschillende achtergronden in studie, afkomst en cultuur worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Acquisitie stellen niet op prijs.