1. Vacatures
  2. NHG Praktijkaccreditering

Bekijk alle vacatures van NHG Praktijkaccreditering

NPA (NHG Praktijk Accreditering b.v.) is opgericht door het Nederlands Huisartsen Genootschap in 2005 als een onpartijdig, onafhankelijk kwaliteitsinstituut en heeft tot taak o.a. het ontwikkelen, beheren en uitvoeren van de NHG-Praktijkaccreditering®. NPA werkt daarbij nauw samen met de beroepsgroep en andere betrokkenen. Ze heeft als missie de verbetering van de kwaliteit van zorg in de eerste lijn. NPA heeft geen winstoogmerk. Het kwaliteitskeurmerk NHG-Praktijkaccreditering® en NPA als certificerende instelling zijn erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA).


NHG-Praktijkaccreditering® is de methode voor verbetering en borging van de kwaliteit van de huisartsenzorg. Het maakt de geleverde zorg van huisartsenpraktijken inzichtelijk. Is aan de kwaliteitsnormen voor verantwoorde huisartsenzorg voldaan, dan wordt het kwaliteitskeurmerk toegekend. De deelnemers worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de methode en het keurmerk. Bijna 60% van de huisartsen, werkzaam in een huisartsenpraktijk, neemt deel aan de NHG-Praktijkaccreditering®. Dit aantal groeit nog steeds.


NPA verleent daarnaast de keurmerken KNOV-praktijkaccreditering® en NPA-Zorggroepcertificering®. NPA toetst de kwaliteit van de acht huisartsopleidingen in opdracht van Huisartsopleiding Nederland (GEAR-project).