Bekijk alle vacatures van NRGD

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) is bij wet ingesteld om de
kwaliteit van de inbreng van gerechtelijk deskundigen in Nederland en daarbuiten te
borgen en versterken.