1. Vacatures
  2. Hoofd Procesvoering

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Hoofd Procesvoering

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 5600 - € 7133 per maand
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Hoofd Procesvoering

NWO is de belangrijkste wetenschapsfinancier in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks rond 1 miljard euro in onderzoek. Zij doet dit op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland. Het onderzoek kan fundamenteel zijn, gericht op het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en/of gericht op directe toepassing van onderzoek in bijvoorbeeld concrete producten. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, grote onderzoeksfaciliteiten die samenwerkingsverbanden tussen instellingen mogelijk maken en bevordert kennisbenutting: het toepassen van wetenschappelijke resultaten in de praktijk. NWO beheert tevens 9 onderzoeksinstituten.

Sociale en Geesteswetenschappen en Procesvoering
Het SGW-domein zet zich in voor een sterke positionering van het SGW-onderzoek in Nederland. We kijken naar de kansen die zowel het Ongebonden en het Thematisch Onderzoek bieden voor het SGW-onderzoeksveld en andersom. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. Het SGW-onderzoek richt zich op grote, actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken, zoals: Wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Wat verklaart de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van steeds grotere steden? Hoe houden we kunst en cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk? Welke rol speelt religie in nationale en internationale conflicten? De resultaten van het onderzoek komen ten goede aan de wetenschap en aan beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, de culturele sector en het bedrijfsleven.

Binnen SGW is de afdeling Procesvoering verantwoordelijk voor het bewaken en vormgeven van het gehele primaire proces van onderzoekfinanciering, de (door)ontwikkeling en de kwaliteit daarvan en voor het verzorgen van managementinformatie. Voor de afdeling Procesvoering zoeken wij een enthousiast:

Hoofd Procesvoering
Als Hoofd geef je leiding aan een klein team van vier medewerkers. Met je team zet je je in, om te komen tot één uniforme aanpak van de gehele procesvoering van het primair proces, de (door)ontwikkeling en de kwaliteit daarvan en draag je zorg voor managementinformatie. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is het essentieel dat jij en je team nauw samenwerken met andere afdelingen binnen het domein en met de andere NWO-domeinen. Je zoekt actief de verbinding op met de medewerkers binnen SGW en met de procesvoeringsafdelingen van andere NWO-domeinen. Je onderhoudt goede relaties met coördinatoren van calls en samen met je team biedt je ondersteuning bij het vormgeven van calls en andere processtappen. Als Hoofd Procesvoering neem je vanuit de verantwoordelijkheid voor deze doelstellingen deel aan het Management Team (MT) van het domein en aan het NWO-brede Procesvoering & Kwaliteitsoverleg.

Je bent medeverantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling van het domein. Je rapporteert rechtstreeks aan de domeindirecteur van SGW. Als lid van het MT werk je nauw samen met je collega’s aan de doorontwikkeling van het domein SGW op strategisch en personeel vlak. Je levert een bijdrage aan de voorbereiding van de agenda van het domeinbestuur. Je speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding en realisatie van afdelingsoverstijgende activiteiten en de samenwerking vanuit je afdeling met andere organisatieonderdelen van NWO. Met de andere Hoofden Procesvoering neem je zitting in het Procesvoering & Kwaliteit (P&K)-overleg, om daarmee ook aan de onderliggende, randvoorwaardelijke doelstellingen van de optimalisatie en harmonisering van het gehele primair proces binnen NWO te kunnen voldoen.

Als leidinggevende heb je natuurlijk oog voor je medewerkers, stimuleer je de talentontwikkeling binnen de afdeling en zorg je voor een inspirerende en motiverende werksfeer.

De werkzaamheden omvatten

  • als leidinggevende inhoudelijke en personele aansturing van de afdeling Procesvoering;
  • ondersteunen van de SGW medewerkers bij het vormgeven van hun werkzaamheden conform standaarden en werkafspraken;
  • signaleren en oplossen van issues in conformiteit van werkzaamheden met geldende standaarden;
  • zowel binnen het domein SGW als NWO-breed in samenwerking met de andere Hoofden Procesvoering zorgdragen voor het optimaliseren en/of uniformeren van processen in het primair proces;
  • zowel binnen het domein SGW als NWO-breed in samenwerking met de andere Hoofden Procesvoering zorgdragen voor kwaliteitsmanagement en het verzorgen van managementinformatie;
  • ontwikkelen van strategisch beleid op het werkterrein van de afdeling Procesvoering en zorgdragen voor de implementatie hiervan;
  • deelnemen aan het MT van het SGW domein en als MT-lid bijdragen aan de strategie- en beleidsontwikkeling van het domein;
  • het coachen van de teamleden;

Functie-eisen

Over de functie Hoofd Procesvoering kun je informatie inwinnen bij Dirk-Jan den Boer, Directeur SGW, telefoonnummer: 070 – 3494035 of e-mail d.denboer@nwo.nl

Over de wervingsprocedure kun je informatie opvragen bij de P&O Adviseur Gerda van Rossum, tel.nr. 070 3440 627 of via mail g.vanrossum@nwo.nl

Reageren is mogelijk tot en met 16 januari aanstaande via de solliciteer-button. (N.B. de solliciteer button is niet zichtbaar via Internet Explorer, bij andere web browsers is soms een verversing van de pagina (F5) nodig om de button weer zichtbaar te maken).

De briefselectie zal plaatsvinden op 17 januari. Het eerste gesprek vindt plaats op 20 januari. De tweede gespreksronde is gepland op 25 januari.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Wij bieden
Het gaat om een tijdelijk contract voor de periode van een jaar met de intentie na een jaar een vast contract te bieden. Salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring oplopend van € 5.600,- bruto per maand bij een 38-urige werkweek tot maximaal € 7.133,- bruto per maand bij een 38-urige werkweek, conform schaal 14 van bijlage 1 van CAO-Onderzoekinstellingen. Verder biedt NWO een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket aan met een eindejaarsuitkering en 6 tot 8 weken verlof.