1. Vacatures
 2. Directeur Omgevingsdienst Groningen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur Omgevingsdienst Groningen

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Groningen, Groningen
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Als directeur stuurt u de Omgevingsdienst aan volgens het principe van integraal management. U bent verantwoordelijk voor de missie en de visie van de organisatie en draagt zorg voor de organisatieontwikkeling en strategie en het ontwikkelen van een hierbij passende organisatiecultuur. Als manager stuurt u op output, kwaliteit, kwantiteit en op een zakelijke en samenwerkingsgerichte realisatie van de dienstverleningsovereenkomsten.

U adviseert het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling en verbindt de ambtelijke en bestuurlijke processen.

U bent voorzitter van het MT, geeft (coachend) leiding aan de afdelingsmanagers en draagt zorg voor de planning, verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden.

U bent bestuurder in de zin van WOR en heeft regelmatig overleg met de OR van de ODG. Daarbij wordt gestreefd naar een verhouding waarin de OR als samenwerkingspartner fungeert bij het bereiken van de doelen van de dienst.

Functie-eisen

 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en de nodige ervaring in leidinggevende functies bij organisaties met een vergelijkbare complexiteit
 • U heeft affiniteit met verlengd lokaal bestuur en met de werkprocessen rond vergunningverlening en toezicht en beschikt over het voor de functie benodigde bestuurlijk invoelingsvermogen
 • Als voorzitter van het MT zorgt u voor stabiliteit, een goede samenwerking en transparantie in de besluitvorming
 • U heeft ervaring met projectmanagement, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling
 • U bent ondernemend en beschikt over lef, daadkracht en enthousiasme
 • U bent een inspirerende en motiverende verbinder, die vertrouwen wekt en het beste uit mensen naar boven weet te halen
 • U weet te delegeren en legt de verantwoordelijkheden waar deze horen
 • U bent consequent en standvastig en kunt zaken helder verwoorden en uitdragen
 • U bent en denkt klantgericht, heeft oog voor alle klanten van de dienst en kunt de verwachtingen van de opdrachtgevers van de ODG goed managen
 • U bent communicatief sterk en beschikt over een meer dan gemiddeld empathisch vermogen
 • U bent gezaghebbend, besluitvaardig en straalt rust uit
 • U bent eerlijk en betrouwbaar, rolvast en koersvast
 • U beschikt over een relevant netwerk en bent goed bekend met de bestuurlijke en maatschappelijke context in Groningen/Noord Nederland
 • U bent bereid zich voor langere tijd aan de ODG te verbinden
 • U woont in of bent bereid zich te vestigen in het werkgebied van de ODG

Bedrijfsomschrijving

Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst Groningen (ODG) verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen. In de Omgevingsdienst zijn kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de deelnemende Groninger overheden samengebracht. De Omgevingsdienst werkt op haar beurt nauw samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Brandweer, de Waterschappen, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie. Samen met haar opdrachtgevers en partners zet de ODG zich in voor een leefbaar, veilig en gezond Groningen.

Als regionale uitvoeringsdienst heeft de Omgevingsdienst vooral de provincie Groningen als werkgebied. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de ODG eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving in heel Noord-Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen).

De Omgevingsdienst is een Gemeenschappelijke Regeling die is opgericht in 2013. Vertegenwoordigers van de 24 overheden die ‘eigenaar’ zijn van de Omgevingsdienst vormen samen het Algemeen Bestuur van de ODG. De vertegenwoordiger van de provincie Groningen is voorzitter van het Algemeen Bestuur en tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur. De directeur van de Omgevingsdienst is ambtelijk secretaris van het Dagelijks Bestuur.

Voor meer informatie over de Omgevingsdienst Groningen, zie https://od-groningen.nl/.

Organisatie

De Omgevingsdienst Groningen is een jonge en ambitieuze kennisorganisatie, die nog volop in ontwikkeling is. Gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke productie en een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten.

Relevant hierbij is het gegeven dat niet alle klanten hetzelfde dienstenpakket afnemen. Alleen voor de milieutaken geldt dat alle gemeenten deze hebben ondergebracht bij de ODG. Voor het overige geldt dat sommige gemeenten een deel van de onderscheiden taken zelf uitvoeren, terwijl andere deze wel hebben ondergebracht bij de Omgevingsdienst. Dit maakt de opgave voor de organisatie extra complex.

De uitvoering van alle werkzaamheden ligt in handen van zo’n 130 specialisten die werken vanuit een kantoor in Veendam. De organisatie bestaat uit vier afdelingen:

• Vergunningverlening

• Toezicht & Handhaving

• Advies

• Bedrijfsvoering & Ondersteuning

Sinds de start van de organisatie is de invulling van het management binnen de ODG niet op alle fronten even stabiel geweest. Dit geldt voor alle leidinggevende gremia van de dienst. Binnen het MT is sprake van een aantal vacatures waarvoor momenteel gelijktijdig wordt geworven(teamleider milieutoezicht en handhaving, teamleider advies en afdelingshoofd bedrijfsvoering). Daarnaast is dus nu de directeursfunctie vacant. In de afgelopen periode is deze functie ad interim ingevuld. De huidige interim directeur heeft in beginsel een contract tot maart 2018.

Voor directeur, MT en de organisatie als geheel liggen er belangrijke opgaven op het terrein van organisatieontwikkeling, outputfinanciering, productie, implementatie van een zaaksysteem en de relatie met opdrachtgevers en eigenaren. Momenteel wordt op basis van een opgesteld verbeterplan al uitvoering gegeven aan zaken als cultuurverandering, een zakelijker invulling van eigenaar- en opdrachtgeverschap en waar dat nodig is aan herstel van vertrouwen, zowel binnen de dienst als naar de klanten toe.