BELEIDSMEDEWERKER ONDERWIJS EN REGELGEVING (1,0FTE)

Als beleidsmedewerker bent u verantwoordelijk voor het initiëren, vormgeven en uitvoeren van complexe beleidsvormingstrajecten op het gebied van onderwijs, (overheids-)financiering en wet- en regelgeving. U behandelt beleidsvraagstukken met een instellingsbreed karakter, onder meer op ...

9 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Valkenburgerweg, Heerlen, Limburg
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Als beleidsmedewerker bent u verantwoordelijk voor het initiëren, vormgeven en uitvoeren van complexe beleidsvormingstrajecten op het gebied van onderwijs, (overheids-)financiering en wet- en regelgeving. U behandelt beleidsvraagstukken met een instellingsbreed karakter, onder meer op het gebied van Publiek-Private Samenwerking (PPS), bekostiging, gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving voor bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering).
U adviseert het College van bestuur, het Universitair Managementteam en de faculteiten, u zorgt voor afstemming binnen de Bestuursdienst, met de faculteiten en met de Gemeenschappelijke serviceorganisatie en u participeert in instellingsbrede projecten. U toetst of beleid voldoet aan de juridische regelgeving en u doet voorstellen voor aanpassing. Tevens signaleert en analyseert u relevante ontwikkelingen met betrekking tot de wet- en regelgeving. Bij beleidsontwikkeling en advisering houdt u rekening met interne en externe ontwikkelingen en weegt u verschillende belangen en aspecten tegen elkaar af. Complexe en gevoelige zaken stemt u met uw leidinggevende af.

Functie-eisen

U heeft een academische opleiding rechtsgeleerdheid afgerond. U heeft aantoonbare kennis van de wet- en regelgeving in het hoger onderwijs, daarbij in het bijzonder inzake Publiek-Private Samenwerking Daarnaast heeft u ruime ervaring met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van strategisch beleid, het leiden van projecten en bent u vertrouwd met complexe besluitvormingsprocessen. Bij voorkeur bent u werkzaam (geweest) in een vergelijkbare functie. U bezit goede analytische kwaliteiten en kunt denken in scenario’s. Uw mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn uitstekend. U heeft goede sociale vaardigheden en u bent in staat om binnen diverse bestuurlijke gremia en (projectmatige) samenwerkingsverbanden draagvlak te creëren.
U neemt graag initiatief, bent flexibel en stressbestendig en resultaatgericht. U bent een teamspeler en werkt graag samen met collega’s die uit verschillende disciplines afkomstig zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 12 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.405,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer drs. H. Ummels, bestuurssecretaris, tel. 045-5762684, e-mail Harry.Ummels@ou.nl

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

Bedrijfsomschrijving

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten.
Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vijftien vestigingen in Nederland, en zes in België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt.
De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie .

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een top 2 positie in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website.

Bestuursdienst

Binnen de OU worden veel ondersteunende taken door twee centrale afdelingen uitgevoerd. De Bestuursdienst, één van deze centrale afdelingen, draagt zorg voor (de voorbereiding van) de (kaderstellende) beleids- en strategieontwikkeling op de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en de ondersteuning van de bestuurlijke overlegorganen. Daarnaast verzorgt de Bestuursdienst het kwaliteits- en informatiemanagement en de concerncontrol.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature