1. Vacatures
  2. Open Universiteit (OU)
  3. HOOGLERAAR LETTERKUNDE (0,5 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

HOOGLERAAR LETTERKUNDE (0,5 fte)

Als hoogleraar bent u mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bachelor- en masteronderwijs, zowel disciplinair als interdisciplinair. In samenwerking met collega’s verzorgt en ontwikkelt u onderwijs en werkt daarbij mee aan een goede ...

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Valkenburgerweg, Heerlen, Limburg
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
19 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Als hoogleraar bent u mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bachelor- en masteronderwijs, zowel disciplinair als interdisciplinair. In samenwerking met collega’s verzorgt en ontwikkelt u onderwijs en werkt daarbij mee aan een goede afstemming van het onderwijsaanbod met de leden van de eigen sectie en andere secties binnen CW. Daarnaast draagt u bij aan een verdere versterking van de samenhang tussen onderwijs en onderzoek.

Uw onderzoek sluit aantoonbaar aan bij het onderzoeksprogramma “Waarde en waardering van cultuur”. U publiceert in internationale tijdschriften en participeert in nationale en internationale netwerken, met het oog op samenwerkingsverbanden op het onderzoeksgebied. U werft en begeleidt promovendi in samenwerking met in nader overleg te benoemen co-promotoren. U bent in staat externe middelen te verwerven uit de tweede en derde geldstroom.

U bent q.q.voorzitter van de sectie letterkunde en neemt deel aan het overleg van diverse onderzoeksgremia binnen het wetenschapsgebied. U bent verder bereid bestuurlijke rollen te vervullen binnen de faculteit.

Van u wordt een initiërende en inspirerende rol verwacht binnen uw discipline en binnen CW en de faculteit CenR. De voorkeur gaat uit naar iemand die de expertise van de sectie goed kan aanvullen en de literatuur bestudeert vanuit cultuursociologisch, cultuurhistorisch en/of cultuurvergelijkend perspectief.

Functie-eisen

U beschikt over uitstekende academische kwalificaties op het gebied van de westerse letterkunde, in het bijzonder van de 19e en 20e eeuw blijkend uit een proefschrift en andere (ook internationale) A-publicaties. U bent een enthousiaste en enthousiasmerende docent, die, gebruik makend van hedendaagse onderwijstechnologieën, in staat is nieuwe wetenschappelijke inzichten te vertalen in het (master)onderwijs. U heeft een duidelijke eigen onderzoekslijn ontwikkeld. Aantoonbare interdisciplinaire ervaring strekt tot aanbeveling. U heeft laten blijken op inspirerende wijze promovendi succesvol te begeleiden naar hun promotie. U heeft een (internationaal) netwerk opgebouwd met het oog op samenwerkingsverbanden op het onderzoeksgebied. U bent in staat gebleken externe middelen te verwerven uit de tweede en derde geldstroom. U bezit die goede contactuele en communicatieve vaardigheden die vereist zijn voor deze functie.
U bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid deze binnen korte tijd te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze functie wordt, afhankelijk van opleiding en ervaring, vastgesteld overeenkomstig schaal H2 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 7.766,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Rein de Wilde, decaan van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen, e-mail: rein.dewilde@ou.nl of dr. Lizet Duyvendak, universitair hoofddocent en voorzitter van de vakgroep Kunstgeschiedenis en letterkunde, e-mail: lizet.duyvendak@ou.nl.

Het onderzoeksprogramma Waarde en waardering van cultuur en het structuurrapport kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen, e-mail: secretariaat.CenR@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

Bedrijfsomschrijving

De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vijftien vestigingen in Nederland, en zes in België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt.
De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een top 2 positie in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

Faculteit CenR

De faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR) houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van cultuurwetenschappen en rechtswetenschappen. In deze twee wetenschapsgebieden biedt zij bachelor- en masteropleidingen aan. De faculteit streeft naar integratie van inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing van het onderwijsaanbod, waarbij een sterk accent wordt gelegd op digitale hulpmiddelen en een elektronische leeromgeving.
Het bachelor- en masteronderwijs van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen bevat disciplinaire en interdisciplinaire cursussen uit de disciplines filosofie, (cultuur)geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde. In deze onderwezen vakgebieden vindt onderzoek plaats dat is ondergebracht in het programma ’Waarde en waardering van cultuur’.