1. Vacatures
  2. Open Universiteit
  3. Hoogleraar Moderne Kunst (0.2 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Hoogleraar Moderne Kunst (0.2 fte)

Als kunsthistoricus heeft u een duidelijke oriëntering op de 20e en 21e eeuw, met aandacht voor ontwikkelingen in de beeldende kunsten, bij voorkeur vanuit …

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Valkenburgerweg, Heerlen, Limburg
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
7 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Als kunsthistoricus heeft u een duidelijke oriëntering op de 20e en 21e eeuw, met aandacht voor ontwikkelingen in de beeldende kunsten, bij voorkeur vanuit een cultuurwetenschappelijke perspectief aansluitend bij de brede oriëntering die het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen van de OU kenmerkt.U brengt uw eigen expertise in in het masteronderwijs. Met het oog op een verdere versterking van de samenhang tussen onderwijs en onderzoek in de masteropleiding wordt van u verwacht dat u een actieve rol speelt bij de doorontwikkeling van het masterprogramma dat, voor die studenten die daar talent en belangstelling voor hebben, als opstap fungeert voor een aansluitend promotietraject.
Naast het verrichten van onderzoek speelt u samen met de hoogleraar Kunstgeschiedenis voor 1800 een coördinerende en stimulerende rol bij de profilering van het onderzoek van collega’s binnen de sectie kunstgeschiedenis en het opzetten van nieuwe onderzoekslijnen. U participeert in dat verband binnen het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Waarde en waardering van cultuur van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen en draagt bij aan de door de OU ingezette ontwikkeling van internationale samenwerking. Uw onderzoek leidt tot publicaties in nationale en internationale academische media. U heeft een initiërende en inspirerende rol, onder meer tot uitdrukking komend in het opstarten c.q. begeleiden van (nieuw) (promotie)onderzoek. Tevens bent u in staat externe middelen te verwerven uit de tweede en derde geldstroom. U neemt deel aan de facultaire werkverbanden die voor een goede functievervulling noodzakelijk zijn. Daarnaast maakt u deel uit van netwerken die fungeren als voedingsbodem en toetssteen voor het eigen onderzoek en dat van collega’s en promovendi.

Functie-eisen

U beschikt over uitstekende academische kwalificaties op het gebied van de geschiedenis van de 20e en 21e eeuwse kunst, met een aantoonbare brede oriëntatie op dit vakgebied, blijkend uit een proefschrift en andere (ook internationale) A-publicaties. U bent een enthousiaste en enthousiasmerende docent, die, gebruik makend van hedendaagse onderwijstechnologieën, in staat is nieuwe wetenschappelijke inzichten te vertalen in het masteronderwijs. U heeft het vermogen om promovendi te inspireren en te begeleiden. U bent in staat een (internationaal) netwerk op te bouwen en te onderhouden met het oog op samenwerkingsverbanden. U bent in staat externe middelen te verwerven uit de tweede en derde geldstroom. U bezit die goede contactuele en communicatieve vaardigheden die vereist zijn voor deze functie. U bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid dit binnen korte tijd te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze functie wordt, afhankelijk van opleiding en ervaring, vastgesteld overeenkomstig schaal H2 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 7.921,= bruto per maand bij een volledig dienstverband

Het dienstverband is tijdelijk voor de duur van 5 jaar.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Rein de Wilde, decaan van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen, e-mail: rein.dewilde@ou.nl of prof. dr. Paul van den Akker, hoogleraar Kunstgeschiedenis en sectievoorzitter Kunstgeschiedenis, e-mail: paul.vandenakker@ou.nl.

LET OP: de hierboven vermelde e-mailadressen zij uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij “Procedure” vermelde e-mailadres.

Het onderzoeksprogramma Waarde en waardering van cultuur en het structuurrapport kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen, e-mail: Secretariaat.CenR@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.