1. Vacatures
  2. Orionis Walcheren
  3. Vacature Algemeen Directeur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Vacature Algemeen Directeur

Orionis Walcheren voert o.a. de Participatiewet uit voor Vlissingen, Middelburg en Veere.
We zoeken een mens- en resultaatgerichte Algemeen Directeur (1 fte)

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Vlissingen, Zeeland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

De functie van algemeen directeur is een eindverantwoordelijke en betekenisvolle functie. De algemeen directeur is op basis van een door het bestuur van de GR vastgesteld meerjarenbeleidsplan, begrotingen, jaarplannen en een directiestatuut, verantwoordelijk voor de realisatie van visie, missie, doelen en resultaten van Orionis Walcheren. De algemeen directeur legt verantwoording af aan het bestuur van de GR en geeft leiding aan de organisatie in lijn met visie en missie van de organisatie.

Functie-eisen

De algemeen directeur is in staat duidelijke kaders te stellen. Hij/zij gaat, met behoud van eigen authenticiteit en autoriteit, om met gezag van het bestuur, voelt aan wat voor anderen relevant is en levert waar nodig tegenwicht. Hij/zij is een stevige gesprekspartner die enerzijds knopen kan doorhakken en richting kan geven en anderzijds weet mee te bewegen en te faciliteren.

De organisatiecompetenties Samenwerken, Resultaatgerichtheid en Klantgerichtheid staan centraal in alle functies van Orionis Walcheren. Daarnaast zijn de volgende criteria en competenties van toepassing op deze stevige leidinggevende functie:

  • Affiniteit voor het werkgebied (sociaal domein);

  • Ruime ervaring met leidinggeven aan een complexe organisatie in een politiek-bestuurlijke context;

  • Inzicht in en gevoel hebben voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en ‘staan’ voor de eigen organisatie;

  • Vanuit een coachend leiderschap stimuleren dat eigenaarschap zo laag mogelijk in de organisatie wordt belegd;

  • Verder uitbouwen van de in gang gezette koers; op resultaatgerichte, klantgerichte en consistente wijze;

  • Betrokken, inspirerend, transparant, flexibel en verbindend;

  • Ondernemend met oog voor (financiële) resultaten en het bedrijfsmatige; zichzelf en de organisatie profilerend, zowel regionaal als landelijk.

  • Academisch werk- en denkniveau